Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 17. marca 2018 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Gmina Mycielin
Kontakt
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Petycje
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Harmonogramy wywozu
AZBEST
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
INFORMACJE
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Rejestr zmian w Biuletynie Informacji Publicznej

Lp. Użytkownik Czas Kategoria Operacja
1.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 13. marca 2018 (11:11:58)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animatora Boiska Orlik zlokalizowanego w miejscowości Mycielin na okres od 3 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r."; zmiana tresci publikacji
2.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 13. marca 2018 (10:51:00)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animatora Boiska Orlik zlokalizowanego w miejscowości Mycielin na okres od 3 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r." w kategorii "Nabór na stanowisko"
3.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 13. marca 2018 (10:51:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie Animator ORLIK"
4.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 09. marca 2018 (14:57:36)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie o wpływie oferty" w kategorii "Informacje"
5.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 09. marca 2018 (14:57:36)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść informacji"
6.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. marca 2018 (08:06:57)
DokumentyDodanie dokumentu "Postanowienie"
7.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. marca 2018 (08:06:57)
PublikacjeDodanie publikacji "Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 96DPJ w miejscowości Dzierzbin-Kolonia" w kategorii "Postanowienia"
8.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. marca 2018 (07:48:59)
DokumentyDodanie dokumentu "Sprawozdanie"
9.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. marca 2018 (07:48:59)
PublikacjeDodanie publikacji "Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
10.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 28. lutego 2018 (14:05:07)
PublikacjeDodanie publikacji "Opinia Wód Polskich w Kole" w kategorii "Obwieszczenia i opinie"
11.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 28. lutego 2018 (14:05:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Opinia Wód Polskich w Kole"
12.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 27. lutego 2018 (09:41:25)
DokumentyDodanie dokumentu "oświadczenie majątkowe Aleksandra Filipowicz"
13.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 27. lutego 2018 (09:41:25)
PublikacjeDodanie publikacji "oświadczenie majątkowe Aleksandra Filipowicz" w kategorii "oświadczenia składane w 2018 r."
14.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 27. lutego 2018 (09:40:13)
KategorieZmiana w kategorii "oświadczenia składane w 2018 r."; zmiana pozycji wyświetlanej
15.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 27. lutego 2018 (09:39:54)
KategorieDodanie kategorii "oświadczenia składane w 2018 r."
16.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. lutego 2018 (14:32:38)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie o wpłynięciu ofert" w kategorii "GOPS"
17.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. lutego 2018 (14:32:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
18.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 21. lutego 2018 (11:38:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2017 rok"; zmiana załączników
19.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 21. lutego 2018 (11:38:22)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik do informacji z wykonania budżetu"
20.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 21. lutego 2018 (11:37:12)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2017 rok" w kategorii "Budżet 2017 rok"
21.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 21. lutego 2018 (11:37:12)
DokumentyDodanie dokumentu "informacja"
22.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 13. lutego 2018 (10:46:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja, regulamin i wniosek"
23.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 13. lutego 2018 (10:46:48)
PublikacjeZmiana w publikacji "Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w 2018 roku"; zmiana załączników
24.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 13. lutego 2018 (10:46:05)
PublikacjeDodanie publikacji "Regulamin wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie gmin Powiatu Kaliskiego w 2018 roku" w kategorii "Kurendy 2018"
25.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 13. lutego 2018 (10:46:05)
DokumentyDodanie dokumentu "Pismo przewodnie Starosty Kaliskiego"
26.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. lutego 2018 (07:47:46)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie
27.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. lutego 2018 (07:47:46)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 6/2018"
28.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (13:44:58)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIV/207/2018"
29.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (13:44:58)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIV/207/2018 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym" w kategorii "Uchwały 2018 rok"
30.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (13:22:40)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIV/206/2018"
31.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (13:22:39)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIV/206/2018 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018 rok" w kategorii "Uchwały 2018 rok"
32.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (13:15:42)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIV/205/2018"
33.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (13:15:41)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIV/205/2018 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2018-2022" w kategorii "Uchwały 2018 rok"
34.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (13:13:59)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIV/204/2018 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspól
35.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (13:13:59)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIV/204/2018"
36.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:59:47)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIV/204/2018"
37.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:59:47)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIV/204/2018 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 stycznia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspól
38.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:56:06)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIV/203/2018 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie" w ka
39.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:56:06)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIV/203/2018"
40.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:53:07)
KategorieZmiana w kategorii "Uchwały 2018 rok"; ukrycie kategorii
41.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:52:52)
PublikacjeZmiana w publikacji "Uchwały Rady Gminy"; zmiana tresci publikacji
42.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:51:46)
KategorieDodanie kategorii "Uchwały 2018 rok"
43.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:12:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Plan zamówień publicznych na 2018 r."
44.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:12:49)
PublikacjeZmiana w publikacji "Plan zamówień publicznych na 2018 r."; zmiana załączników
45.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:11:35)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
46.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. lutego 2018 (12:10:11)
PublikacjeDodanie publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku" w kategorii "Harmonogramy wywozu "
47.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 31. stycznia 2018 (14:09:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019"; zmiana załączników
48.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 31. stycznia 2018 (14:09:18)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXI/144/2017"
49.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 31. stycznia 2018 (14:08:58)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXI/143/2017"
50.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 31. stycznia 2018 (14:08:58)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019"; zmiana załączników
51.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 31. stycznia 2018 (14:05:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019"; zmiana załączników
52.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 31. stycznia 2018 (14:04:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019"; zmiana załączników
53.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 31. stycznia 2018 (14:04:12)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 5/2018"
54.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 31. stycznia 2018 (14:03:32)
PublikacjeDodanie publikacji "Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019" w kategorii "Kurendy 2018"
55.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 31. stycznia 2018 (14:03:32)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
56.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 30. stycznia 2018 (13:26:15)
DokumentyDodanie dokumentu "Protokół"
57.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 30. stycznia 2018 (13:26:15)
PublikacjeDodanie publikacji "Protokół z przebiegu przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środków trwałych: Samochód pożarniczy specjalny marki Berliet GAK 17" w kategorii "Przetargi 2018"
58.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. stycznia 2018 (12:11:26)
PublikacjeZmiana w publikacji "WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN"; zmiana załączników
59.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. stycznia 2018 (12:11:26)
DokumentyDodanie dokumentu "Kwestionariusz osobowy"
60.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. stycznia 2018 (12:11:02)
PublikacjeDodanie publikacji "WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN" w kategorii "Nabór na stanowisko"
61.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. stycznia 2018 (12:11:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o naborze"
62.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. stycznia 2018 (12:56:14)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę, przebudowę, nadbudowę budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków" w kategorii "Przetargi 2018"
63.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. stycznia 2018 (12:56:14)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert"
64.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (11:14:06)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; odkrycie publikacji
65.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:23:43)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
66.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:22:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
67.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:14:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
68.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:14:15)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
69.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:14:05)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
70.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:13:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
71.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:13:43)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
72.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:13:02)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
73.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:04:07)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
74.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:03:59)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
75.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:03:50)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
76.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:00:51)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
77.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:00:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
78.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:00:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
79.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 19. stycznia 2018 (08:00:08)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
80.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:28:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
81.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:28:32)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
82.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:28:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
83.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:28:01)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
84.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:27:48)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
85.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:21:01)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
86.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:20:01)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
87.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:19:52)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
88.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:19:40)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
89.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:13:04)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
90.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:11:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
91.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:10:01)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
92.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:09:52)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
93.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:09:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
94.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (15:09:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
95.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:44:48)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
96.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:39:50)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
97.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:34:57)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
98.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:16:45)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:"; zmiana tresci publikacji
99.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:15:01)
PublikacjeDodanie publikacji "Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje:" w kategorii "Budżet 2017 rok"
100.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:03:36)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kul
101.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:03:17)
DokumentyDodanie dokumentu "załączniki do zarządzenia"
102.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:03:17)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kul
103.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:02:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kul
104.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:02:06)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kult
105.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:01:00)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 2/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok" w kategorii "Zarządzenie 2018"
106.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (14:01:00)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 2/2018"
107.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (13:58:54)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2018 roku zadań publicznych" w kategorii "Zarządzenie 2018"
108.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (13:55:04)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kul
109.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (13:50:03)
KategorieZmiana w kategorii "Zarządzenie 2018"; ukrycie kategorii
110.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (13:49:42)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
111.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (13:48:31)
KategorieDodanie kategorii "Zarządzenie 2018"
112.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (13:47:47)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 3/2018"
113.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (13:47:47)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kult
114.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:58:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"; odkrycie publikacji
115.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:58:34)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"; zmiana tresci publikacji
116.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:58:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"; zmiana tresci publikacji
117.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:58:12)
KategorieZmiana w kategorii "Kurendy 2018"; ukrycie kategorii
118.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:57:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenia, kurendy"; zmiana tresci publikacji
119.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:55:56)
KategorieDodanie kategorii "Kurendy 2018"
120.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:35:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"; zmiana tresci publikacji
121.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:35:41)
PublikacjeDodanie publikacji "Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
122.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:34:38)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"; odkrycie publikacji
123.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:34:30)
DokumentyDodanie dokumentu "oferta"
124.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:34:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"; zmiana załączników
125.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:32:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe"
126.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. stycznia 2018 (10:32:17)
PublikacjeDodanie publikacji "Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi" w kategorii "GOPS"
127.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. stycznia 2018 (15:00:09)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisania do rejestru wyborców" w kategorii "INFORMACJE"
128.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. stycznia 2018 (15:00:09)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja prasowa"
129.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. stycznia 2018 (14:28:35)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
130.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. stycznia 2018 (14:28:35)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja dot.przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultu
131.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. stycznia 2018 (10:14:33)
PublikacjeDodanie publikacji "Opinia sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie równej 96 DJP w miejscowości Dzierzbin-Kolonia, działka nr 41" w kategorii "Obwieszczenia i opinie"
132.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. stycznia 2018 (10:14:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Opinia sanitarna"
133.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. stycznia 2018 (10:05:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "Opinia RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich o max całkowitej obsadzie do 96 DJP, planowanego do realizacji na działce nr 41 w Dzierzbinie-Kolonii";
134.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. stycznia 2018 (10:05:15)
PublikacjeDodanie publikacji "Opinia RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich o max całkowitej obsadzie do 96 DJP, planowanego do realizacji na działce nr 41 w Dzierzbinie-Kolonii" w kategorii "Obwieszczenia i opinie"
135.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. stycznia 2018 (10:05:15)
DokumentyDodanie dokumentu "Opinia RDOŚ"
136.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (15:27:14)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIII/202/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2018 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
137.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (15:27:14)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIII/202/2017"
138.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (15:25:41)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIII/201/2017"
139.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (15:25:40)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIII/201/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2018 - 2022" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
140.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (15:24:21)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIII/200/2017"
141.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (15:24:20)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIII/200/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
142.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (15:23:22)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLIII/199/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
143.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (15:23:22)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLIII/199/2017"
144.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:14:42)
PublikacjeZmiana w publikacji "INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI"; zmiana załączników
145.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:14:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości"
146.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:14:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI"; zmiana załączników
147.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:13:15)
PublikacjeZmiana w publikacji "INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO"; zmiana załączników
148.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:13:15)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja w sprawie podatku rolnego"
149.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:11:58)
PublikacjeZmiana w publikacji "INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO"; zmiana załączników
150.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:11:58)
DokumentyDodanie dokumentu "INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO"
151.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:11:04)
DokumentyDodanie dokumentu "DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI"
152.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:11:04)
PublikacjeZmiana w publikacji "DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI"; zmiana załączników
153.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:10:20)
PublikacjeZmiana w publikacji "DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY"; zmiana załączników
154.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:10:20)
DokumentyDodanie dokumentu "DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY"
155.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:09:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY"; zmiana załączników
156.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 16. stycznia 2018 (13:09:33)
DokumentyDodanie dokumentu "DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY"
157.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. stycznia 2018 (08:23:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie wraz z drukiem oferty"
158.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. stycznia 2018 (08:23:49)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie - Wójt Gminy Mycielin, 62-831 Korzeniew ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Berliet GAK 17" w kategorii "Przetargi 2018"
159.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. stycznia 2018 (08:22:54)
PublikacjeDodanie publikacji "Protokół z przebiegu przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środków trwałych: Samochód pożarniczy specjalny marki Berliet GAK17 na rej PKA A590, rok prod 1962" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
160.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. stycznia 2018 (08:22:54)
DokumentyDodanie dokumentu "Protokół"
161.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:33:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
162.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:33:56)
DokumentyDodanie dokumentu "Drzierzbin-Kolonia 55 i 56, Gadów 76, Kazala Nowa 2, 7 i 8 Kazala Stara 20, Korzeniew 48, 158 i 159, Kościelec-Kolonia 45 i 46, Zamęty nr 1"
163.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:27:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Bogusławice nr 2, 4 i 5 oraz Mycielin nr 77"
164.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:27:46)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
165.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:26:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
166.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:26:19)
DokumentyDodanie dokumentu "Korzeniew 115 i 116"
167.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:24:57)
DokumentyDodanie dokumentu "Aleksandrów, Bugaj, Jaszczury, Kościelec, Kościelec-Kolonia, Kukułka, Kuszyn, Stropieszyn"
168.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:24:57)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
169.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:22:51)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
170.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:22:51)
DokumentyDodanie dokumentu "Annówka, Bogusławice, Dzierzbin-Kolonia, Gadów, Kazala Nowa, Mycielin"
171.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:22:05)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
172.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (12:22:05)
DokumentyDodanie dokumentu "Annówka, Bogusławice, dzierzbin-Kolonia, Gadów, Kazala Nowa, Mycielin"
173.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (07:58:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Danowiec, Dzierzbin, Teodorów"
174.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (07:58:02)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
175.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (07:43:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
176.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (07:43:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Danowiec, dzierzbin, Teodorów"
177.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (07:37:50)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
178.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 12. stycznia 2018 (07:37:50)
DokumentyDodanie dokumentu "Danowiec, Dzierzbin, Teodorów"
179.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:29:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
180.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:29:55)
DokumentyDodanie dokumentu "Elżbietów, Słuszków"
181.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:28:48)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
182.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:28:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Grabek, Kazala Stara"
183.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:28:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
184.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:28:19)
DokumentyDodanie dokumentu "Klotyldów, Korzeniew"
185.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:26:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Przyranie, Nowiny, Zamęty"
186.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:26:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
187.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:21:46)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
188.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:19:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w II półroczu 2017 roku"; ukrycie publikacji
189.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:19:07)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
190.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:19:07)
DokumentyDodanie dokumentu "SŁUSZKÓW 32"
191.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:18:56)
DokumentyDodanie dokumentu "SŁUSZKÓW 29"
192.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:18:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
193.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:18:24)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
194.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:18:24)
DokumentyDodanie dokumentu "KORZENIEW 115,116"
195.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:18:08)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
196.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:18:08)
DokumentyDodanie dokumentu "BOGUSŁAWICE 2, 4, 5, MYCIELIN 77"
197.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:17:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
198.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:17:41)
DokumentyDodanie dokumentu "dojazd do posesji Dzierzbin-Kolonia 55,56, Gadów 76, Kazala Nowa 2,7,8, Kazala Stara 20, Korzeniew 48,158,159, Kościelec-Kolonia 45,46, Zamęty 1,"
199.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:15:54)
DokumentyDodanie dokumentu "NOWINY, PRZYRANIE, ZAMĘTY"
200.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:15:54)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
201.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:15:38)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
202.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:15:38)
DokumentyDodanie dokumentu "KLOTYLDÓW, KORZENIEW"
203.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:15:24)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
204.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:15:24)
DokumentyDodanie dokumentu "GRABEK,KAZALA STARA"
205.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:15:12)
DokumentyDodanie dokumentu "ELŻBIETÓW, SŁUSZKÓW"
206.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:15:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
207.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:14:43)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
208.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:14:43)
DokumentyDodanie dokumentu "DANOWIEC, DZIERZBIN, TEODORÓW"
209.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:14:26)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku"; zmiana załączników
210.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:14:26)
DokumentyDodanie dokumentu "ANNÓWKA, BOGUSŁAWICE, DZIERZBIN-KOLONIA, GADÓW, KAZALA NOWA, MYCIELIN"
211.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:13:52)
PublikacjeDodanie publikacji "Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2018 roku" w kategorii "Harmonogramy wywozu "
212.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 11. stycznia 2018 (15:13:52)
DokumentyDodanie dokumentu "ALEKSANDRÓW, BUGAJ, JASZCZURY, KOŚCIELEC, KOŚCIELEC KOLONIA, KUKUŁKA, KŁUSZYN, STROPIESZYN"
213.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:28:55)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
214.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:28:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
215.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:23:13)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
216.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:23:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Zagospodarowanie terenu"
217.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:22:40)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
218.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:22:40)
DokumentyDodanie dokumentu "Specyfikacja wewnętrznych instalacji sanitarnych"
219.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:22:10)
DokumentyDodanie dokumentu "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH "
220.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:22:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
221.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:21:34)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
222.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:21:34)
DokumentyDodanie dokumentu "Specyfikacja branżowa"
223.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:20:44)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
224.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:20:44)
DokumentyDodanie dokumentu "Inwentaryzacja"
225.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:20:25)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
226.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:20:25)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja konsktrukcje"
227.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:20:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja branża sanitarna"
228.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:20:02)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
229.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:19:34)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
230.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:19:34)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja branża elektryczna"
231.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:19:07)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
232.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (15:19:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja architektura"
233.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:45:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót branża sanitarna"
234.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:45:13)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
235.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:44:50)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
236.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:44:50)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót branża elektryczna"
237.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:12:00)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków"; zmiana załączników
238.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:12:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót branża budowlana"
239.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:05:57)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2018"; ukrycie kategorii
240.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:05:34)
PublikacjeZmiana w publikacji "Przetargi"; zmiana tresci publikacji
241.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:04:02)
KategorieDodanie kategorii "Przetargi 2018"
242.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:03:40)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków" w kategorii "Przetargi 2017"
243.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. stycznia 2018 (13:03:40)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
244.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:31:44)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na 2018r." w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
245.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:31:44)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść ogłoszenia "
246.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:26:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Mycielin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych"; zmiana tytułu
247.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:25:03)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór kalkulacji kosztów"
248.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:25:03)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych"; zmiana załączników
249.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:24:36)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych"; zmiana załączników
250.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:24:36)
DokumentyDodanie dokumentu "wzór umowy"
251.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:24:16)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych"; zmiana załączników
252.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:24:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór sprawozdania"
253.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:23:57)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych"; zmiana załączników
254.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:23:57)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór oferty"
255.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:22:59)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść ogłoszenia konkursu"
256.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:22:59)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych"; zmiana załączników
257.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:22:27)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
258.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 09. stycznia 2018 (10:22:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Wójta Gminy Mycielin"
259.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. stycznia 2018 (15:11:04)
PublikacjeDodanie publikacji "Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębiorstwie PPH STACHPOL" w kategorii "Decyzje środowiskowe"
260.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. stycznia 2018 (15:11:04)
DokumentyDodanie dokumentu "Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach"
261.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (14:52:05)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLII/198/2017"
262.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (14:52:05)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLII/198/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetu 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
263.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (14:45:42)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLII/197/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na 2018r." w kategorii "UCHWAŁY 2017"
264.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (14:45:42)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLII/197/2017"
265.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:45:16)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 73/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego BERLIET GAK 17 stanowiącego własność Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
266.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:45:16)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 73/2017"
267.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:42:10)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 72/2017"
268.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:42:10)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 72/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
269.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:39:27)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 71/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 22 grudnia 2017w. w sprawie ustalenia wysokości cen za zrzut ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków położonej w m. Mycielin" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
270.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:39:27)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 71/2017"
271.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:36:51)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 70/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 6 stycznia 2018 r." w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
272.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:36:51)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 70/2017"
273.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:35:25)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 69/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomicznej w Administracyjnej Jednoste
274.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:35:25)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 69/2017"
275.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:30:52)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 68/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie inwentaryzacji w Zespole Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
276.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:28:38)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 67/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
277.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:28:38)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 67/2017"
278.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:26:43)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 66/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy Mycielin oraz kierownicze stanowiska
279.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:20:58)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 66/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska w Urzędzie Gminy Mycielin oraz kierownicze stanowiska w
280.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:20:58)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 66/2017"
281.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:12:15)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 65/2017"
282.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:12:15)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyceny samochodu pożarniczego"; zmiana załączników
283.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:08:40)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 65/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do wyceny samochodu pożarniczego" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
284.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:08:40)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 65/2017"
285.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:06:53)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 64/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 listopada 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
286.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (12:06:53)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 64/2017"
287.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (11:56:39)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 63/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Mycielin za 2017 rok" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
288.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (11:56:39)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 63/2017"
289.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (11:05:51)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 62/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
290.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (11:05:51)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 62/2017"
291.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (11:00:27)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 61/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeńs
292.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (11:00:27)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 61/2017"
293.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:38:06)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 60/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Mycielin na 2018 roku" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
294.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:38:06)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 60/2017"
295.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:36:05)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 59/2017"
296.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:36:04)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 59/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2018-2022" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
297.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:33:13)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 58/2017"
298.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:33:13)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 58/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 11 listopada 2017 r." w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
299.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:31:06)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 57/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16 października 2017 r. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mycielin nieruchomości położonej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia, stanowiącej własność p. Krzysztofa Glapy" w kategorii "Zarzą
300.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:31:06)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 57/2017"
301.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:23:53)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 56/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 9 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
302.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:23:53)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 56/2017"
303.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:13:39)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 55/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 9 października 2017 roku w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
304.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 02. stycznia 2018 (10:13:39)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 55/2017"
305.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. grudnia 2017 (13:18:38)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Mycielin" w kategorii "Nabór na stanowisko"
306.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. grudnia 2017 (13:18:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja o unieważnieniu"
307.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 27. grudnia 2017 (12:55:11)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie - Wójt Gminy Mycielin, 62-831 Korzeniew ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Berliet GAK 17" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
308.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 27. grudnia 2017 (12:54:38)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie - Wójt Gminy Mycielin, 62-831 Korzeniew ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Berliet GAK 17"; zmiana załączników
309.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 27. grudnia 2017 (12:54:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Oferta"
310.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 27. grudnia 2017 (12:54:26)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie - Wójt Gminy Mycielin, 62-831 Korzeniew ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Berliet GAK 17" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
311.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 27. grudnia 2017 (12:54:26)
DokumentyDodanie dokumentu "ogłoszenie"
312.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 27. grudnia 2017 (12:51:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja podstawowych czynności"
313.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 27. grudnia 2017 (12:51:20)
PublikacjeDodanie publikacji "Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000EURO dot. Dostawy samochodu pożarniczego rok produkcji minimum 2003 z przeznaczeniem dla OSP Słuszków" w kategorii "Zapytania_2017"
314.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:24:12)
PublikacjeDodanie publikacji "Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew" w kategorii "Ochrona środowiska"
315.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:24:12)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
316.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:21:26)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zgłoszenie zamiaru wycinki drzew"; zmiana załączników
317.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:21:26)
DokumentyDodanie dokumentu "Zgłoszenie wycinki drzew"
318.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:18:52)
DokumentyDodanie dokumentu "Postanowienie"
319.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:18:52)
PublikacjeDodanie publikacji "Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębiorstwie STACHPOL w m. Klotyldów" w kategorii "Postanow
320.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:16:14)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich w m. Dzierzbin-Kolonia, dz. nr 41" w kategorii
321.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:16:14)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania"
322.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:13:22)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLI/196/2017"
323.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:13:22)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLI/196/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 1 grudnia 2017 r. uchylająca uchwałę nr XXV/110/2016 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
324.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:10:50)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLI/195/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
325.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:10:50)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLI/195/2017"
326.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:09:26)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XLI/194/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
327.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:09:26)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XLI/194/2017"
328.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:07:56)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XL/193/2017"
329.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:07:56)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XL/193/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 4588P w miejscowości Stropieszyn" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
330.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:06:05)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XL/192/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2021" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
331.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:06:05)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XL/192/2017"
332.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:04:04)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XL/191/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
333.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:04:04)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XL/191/2017"
334.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:01:53)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XL/190/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2020" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
335.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. grudnia 2017 (15:01:53)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XL/190/2017"
336.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. grudnia 2017 (11:22:15)
PublikacjeDodanie publikacji "Opinia RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębiorstwie P.P.H. STAACHPOL" w kategorii "Obwieszczenia i opinie"
337.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. grudnia 2017 (11:22:15)
DokumentyDodanie dokumentu "Opinia RDOŚ"
338.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. grudnia 2017 (11:20:27)
PublikacjeDodanie publikacji "Opinia sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębiorstwie P.P.H. STAACHPOL" w kategorii "Obwieszczenia i opinie"
339.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. grudnia 2017 (11:20:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Opinia sanitarna"
340.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. grudnia 2017 (11:00:52)
PublikacjeZmiana w publikacji "Decyzje środowiskowe"; zmiana tresci publikacji
341.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. grudnia 2017 (10:59:55)
KategorieZmiana w kategorii "Obwieszczenia i opinie"; zmiana nazwy
342.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. grudnia 2017 (14:16:05)
PublikacjeDodanie publikacji "Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO dot. zakupu agregatu prądotwórczego do zasilania SUW w Dzierzbinie-Kolonii wraz z przyczepą do transportu agregatu" w kategorii "
343.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. grudnia 2017 (14:16:05)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja podstawowych czynności"
344.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. grudnia 2017 (13:36:26)
PublikacjeZmiana w publikacji "WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN"; odkrycie publikacji
345.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. grudnia 2017 (13:36:12)
DokumentyDodanie dokumentu "Kwestionariusz osobowy"
346.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. grudnia 2017 (13:36:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN"; zmiana załączników
347.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. grudnia 2017 (13:18:29)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o naborze"
348.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. grudnia 2017 (13:18:29)
PublikacjeDodanie publikacji "WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ZESPOŁU OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MYCIELIN" w kategorii "Nabór na stanowisko"
349.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. grudnia 2017 (15:12:43)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawa do Szkół Podstawowych na terenie gminy Mycielin ciepłych obiadów jednodaniowych w ilości 58 dań dziennie, 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) wraz z transportem wliczonym w koszt zamówienia"; zm
350.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. grudnia 2017 (15:10:20)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawa do Szkół Podstawowych na terenie gminy Mycielin ciepłych obiadów jednodaniowych w ilości 58 dań dziennie, 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) wraz z transportem wliczonym w koszt zamówienia"; zm
351.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. grudnia 2017 (15:06:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami"
352.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. grudnia 2017 (15:06:46)
PublikacjeDodanie publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawa do Szkół Podstawowych na terenie gminy Mycielin ciepłych obiadów jednodaniowych w ilości 58 dań dziennie, 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) wraz z transportem wliczonym w koszt zamówienia" w ka
353.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. grudnia 2017 (11:02:11)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: Dostawy sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna
354.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. grudnia 2017 (11:02:11)
DokumentyDodanie dokumentu "zawiadomienie o wyborze oferty"
355.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. grudnia 2017 (09:34:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała Nr SO 0951/56/D/2/Ka/2017"
356.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. grudnia 2017 (09:34:48)
PublikacjeDodanie publikacji "Uchwała Nr SO 0951/56/D/2/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu roku 2018 przez Gminę Mycielin" w kategorii "Opinie RIO"
357.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. grudnia 2017 (08:09:39)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dot.: Dostawy samochodu pożarniczego (używanego, sprawnego technicznie) rok produkcji minimum 2003 r. z przeznaczeniem dla OSP Słuszków"; zmiana tresci publikacji
358.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. grudnia 2017 (08:06:51)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe wraz z drukiem oferty"
359.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. grudnia 2017 (08:06:51)
PublikacjeDodanie publikacji "Zapytanie ofertowedot Dostawy samochodu pożarniczego (używanego, sprawnego technicznie) rok produkcji minimum 2003 r. z przeznaczeniem dla OSP Słuszków" w kategorii "Zapytania_2017"
360.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 04. grudnia 2017 (10:37:28)
DokumentyDodanie dokumentu "Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na dostawę "Aktywnych tablic do szkół""
361.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 04. grudnia 2017 (10:37:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica"
362.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:59:03)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii"; zmiana tresci publikacji
363.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:58:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii"; zmiana tresci publikacji
364.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:57:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii"; zmiana tresci publikacji
365.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:56:01)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii"; zmiana tresci publikacji
366.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:55:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii"; zmiana tresci publikacji
367.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:42:53)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii"; odkrycie publikacji
368.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:42:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie, wzór oferty i umowy"
369.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:42:46)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na Dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego do zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii"; zmiana załączników
370.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:39:45)
PublikacjeZmiana w publikacji "Z"; zmiana tresci publikacji
371.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:39:29)
PublikacjeZmiana w publikacji "Z"; zmiana tresci publikacji
372.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:38:59)
PublikacjeZmiana w publikacji "Z"; zmiana tresci publikacji
373.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:38:21)
PublikacjeZmiana w publikacji "Z"; zmiana tresci publikacji
374.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:37:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Z"; zmiana tresci publikacji
375.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:37:34)
PublikacjeZmiana w publikacji "Z"; zmiana tresci publikacji
376.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. listopada 2017 (13:36:46)
PublikacjeDodanie publikacji "Z" w kategorii "Zapytania_2017"
377.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 28. listopada 2017 (07:40:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe wraz z ofertą"
378.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 28. listopada 2017 (07:40:46)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica"
379.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 27. listopada 2017 (14:16:51)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe wraz z ofertą"
380.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 27. listopada 2017 (14:16:51)
PublikacjeDodanie publikacji "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – Aktywna tablica"
381.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 16. listopada 2017 (14:11:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębior
382.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 16. listopada 2017 (09:42:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
383.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 16. listopada 2017 (09:42:27)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębiors
384.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. listopada 2017 (15:10:11)
PublikacjeZmiana w publikacji "Sprawozdania z wykonania budżetu"; zmiana tresci publikacji
385.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (12:01:46)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/189/2017"
386.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (12:01:46)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/189/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mycielin" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
387.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (11:59:12)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/188/2017"
388.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (11:59:12)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/188/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach
389.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (11:04:51)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/187/2017"
390.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (11:04:51)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/187/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie"
391.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (11:02:32)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/186/2017"
392.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (11:02:32)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/186/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
393.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:48:49)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/185/2017"
394.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:48:49)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/185/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
395.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:47:12)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/184/2017"
396.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:47:12)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/184/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
397.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:45:49)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/183/2017"
398.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:45:49)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/183/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
399.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:38:21)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/182/2017"
400.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:38:21)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/182/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
401.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:26:28)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/181/2017"
402.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:26:28)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/181/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
403.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:19:15)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIX/180/2017"
404.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. listopada 2017 (10:19:15)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIX/180/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia na rok 2018 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
405.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. listopada 2017 (11:30:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Oświadczenie majątkowe"
406.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. listopada 2017 (11:30:18)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii" w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
407.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. listopada 2017 (11:26:26)
DokumentyDodanie dokumentu "Oświadczenie majątkowe"
408.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. listopada 2017 (11:26:26)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
409.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. listopada 2017 (11:24:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Oświadczenie majątkowe"
410.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. listopada 2017 (11:24:00)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z upływem terminu powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii" w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
411.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. listopada 2017 (11:23:01)
DokumentyDodanie dokumentu "Oświadczenie majątkowe"
412.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. listopada 2017 (11:23:01)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z upływem terminu powołania na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
413.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 03. listopada 2017 (13:18:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu"
414.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 03. listopada 2017 (13:18:31)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew"; zmiana załączników
415.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 03. listopada 2017 (13:17:42)
DokumentyDodanie dokumentu "Zgłoszenie wycinki drzew"
416.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 03. listopada 2017 (13:17:42)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew"; zmiana załączników
417.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 30. października 2017 (08:17:01)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja"
418.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 30. października 2017 (08:17:01)
PublikacjeDodanie publikacji "Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 EURO dot. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację SUW w miejscowości Kościelec" w kategorii "Zapytania_2017"
419.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 27. października 2017 (11:12:30)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść decyzji"
420.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 27. października 2017 (11:12:30)
PublikacjeDodanie publikacji "Decyzja nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia" w kategorii "Decyzje środowiskowe"
421.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (13:11:56)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 54/2017"
422.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (13:11:56)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 54/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 6 października 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i oszacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych w wyniku klęsk żywiołowych" w kategorii "
423.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (12:21:54)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 53/2017"
424.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (12:21:54)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 53/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 2 października 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntów przeznaczonych pod ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów gospo
425.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (12:17:17)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 52/2017"
426.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (12:17:17)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 52/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 25 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
427.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (08:43:48)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 51/2017"
428.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (08:43:48)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 51/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 września 2017 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2018 r." w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
429.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (08:41:39)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 50/2017"
430.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (08:41:39)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 50/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
431.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (08:11:57)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 49/2017"
432.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 26. października 2017 (08:11:57)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 49/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 1 września 2017 r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy Mycielin, trybu ich zamawiania, ewidencjonowania, używania, przechowywania i likwidacji" w kat
433.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:58:18)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 48/2017"
434.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:58:18)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 48/2017 WÓJTA GINY MYCIELIN z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 23/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dn. 16.06.2017r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Mycielin i j
435.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:48:17)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 47/2017"
436.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:48:17)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 47/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu po
437.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:42:37)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 46/2017"
438.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:42:37)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 46/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
439.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:39:04)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 45/2017 "
440.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:39:04)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
441.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:37:17)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 44/2017"
442.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (08:37:17)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 44/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
443.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (07:49:33)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVIII/179/2017"
444.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. października 2017 (07:49:33)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVIII/179/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 2 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
445.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 24. października 2017 (13:17:34)
DokumentyDodanie dokumentu "Sprawozdanie"
446.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 24. października 2017 (13:17:34)
PublikacjeDodanie publikacji "Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r." w kategorii "Konkursy, ogłoszen
447.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 24. października 2017 (13:07:11)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVIII/178/2017"
448.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 24. października 2017 (13:07:11)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVIII/178/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 2 października 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego" w kate
449.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 24. października 2017 (09:32:19)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert"
450.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 24. października 2017 (09:32:19)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację SUW w Kościelcu" w kategorii "Zapytania_2017"
451.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 24. października 2017 (07:28:53)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2017r."; zmiana załączników
452.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. października 2017 (12:42:14)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za_ III kwartał 2017r. "
453.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. października 2017 (12:42:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2017r."; zmiana załączników
454.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. października 2017 (12:38:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2017r.";
455.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. października 2017 (12:37:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2017r.";
456.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. października 2017 (12:29:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2017r. "
457.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. października 2017 (12:29:00)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2017r." w kategorii "Budżet 2017 rok"
458.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 12. października 2017 (15:18:28)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami"
459.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 12. października 2017 (15:18:28)
PublikacjeDodanie publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kościelec" w kategorii "Zapytania_2017"
460.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 05. października 2017 (07:31:14)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja podstawowych czynności"
461.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 05. października 2017 (07:31:13)
PublikacjeDodanie publikacji "Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec na dł. 330 mb i szer. 3,5 m z nawierzchni grunt
462.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 04. października 2017 (13:14:17)
PublikacjeZmiana w publikacji "Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"; zmiana tresci publikacji
463.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 04. października 2017 (13:13:36)
DokumentyDodanie dokumentu "Konsultacje"
464.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 04. października 2017 (13:13:36)
PublikacjeDodanie publikacji "Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
465.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 03. października 2017 (12:25:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro"
466.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 03. października 2017 (12:25:00)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w miejscowości Kuszyn (Jaszczury) z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 200,00 mb i szerokości jezdni 4,00 m"; zmiana załączników
467.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 29. września 2017 (14:13:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść postanowienia"
468.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 29. września 2017 (14:13:07)
PublikacjeDodanie publikacji "Postanowienie dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4581P w m. Zamęty " w kategorii "Postanowienia"
469.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 28. września 2017 (11:38:16)
PublikacjeZmiana w publikacji "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"; zmiana tresci publikacji
470.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 28. września 2017 (11:36:48)
DokumentyDodanie dokumentu "NPRC"
471.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 28. września 2017 (11:36:48)
PublikacjeDodanie publikacji "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
472.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. września 2017 (11:18:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
473.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. września 2017 (11:18:07)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4581P w m. Zamęty " w kategorii "Wszczęcie postępowania"
474.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. września 2017 (11:16:06)
PublikacjeZmiana w publikacji "Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 4581P w m. Zamęty "; zmiana tytułu
475.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. września 2017 (11:15:10)
DokumentyDodanie dokumentu "Opinia RDOŚ"
476.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. września 2017 (11:15:10)
PublikacjeDodanie publikacji "Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu " w kategorii "Postanowienia"
477.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. września 2017 (11:13:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Opinia sanitarna"
478.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. września 2017 (11:13:23)
PublikacjeDodanie publikacji "Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 4581P w m. Zamęty" w kategorii "Postanowienia"
479.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (14:39:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
480.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (14:39:41)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
481.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (11:38:01)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 43/2017"
482.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (11:38:01)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
483.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (11:34:47)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 42/2017"
484.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (11:34:47)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 42/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Gimnazjum w Korzeniewie i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
485.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (11:31:04)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 41/2017"
486.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (11:31:04)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 41/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
487.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:41:44)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 40/2017"
488.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:41:43)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 40/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
489.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:38:46)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 39/2017"
490.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:38:46)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 39/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "Zar
491.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:36:27)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 38/2017"
492.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:36:27)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 38/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolo
493.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:34:29)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 37/2017"
494.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:34:29)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 37/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowane
495.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:31:59)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 36/2017"
496.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:31:59)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 36/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
497.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:18:35)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 35/2017"
498.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. września 2017 (08:18:35)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 35/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii" w kategorii "Zarząd
499.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. września 2017 (14:55:52)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść ogłoszenia"
500.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. września 2017 (14:55:52)
PublikacjeDodanie publikacji "Oferta Pracy PALACZ C.O." w kategorii "Nabór na stanowisko"
501.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. września 2017 (12:46:14)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik do zarządzenia"
502.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. września 2017 (12:46:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształ
503.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. września 2017 (12:33:32)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 34/2017"
504.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. września 2017 (12:33:32)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 34/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształt
505.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. września 2017 (12:29:43)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 33/2017"
506.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. września 2017 (12:29:43)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 33/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
507.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. września 2017 (09:14:04)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 330,00 mb i szerokości jezdni 3,50 m"; zmiana załączników
508.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. września 2017 (09:08:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie wraz z załącznikami"
509.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. września 2017 (09:08:16)
PublikacjeDodanie publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 330,00 mb i szerokości jezdni 3,50 m" w kategorii "Zapytania_2017"
510.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. września 2017 (08:59:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w miejscowości Kuszyn (Jaszczury) z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 200,00 mb i szerokości jezdni 4,00 m"; zmiana załączników
511.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. września 2017 (08:52:17)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie wraz z załącznikami"
512.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. września 2017 (08:52:17)
PublikacjeDodanie publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w miejscowości Kuszyn (Jaszczury) z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 200,00 mb i szerokości jezdni 4,00 m" w kategorii "Zapytania_2017"
513.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (10:08:44)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVII/177/2017"
514.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (10:08:44)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVII/177/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach ws
515.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (10:05:48)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVII/176/2017"
516.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (10:05:48)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVII/176/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie" w k
517.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (10:02:58)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVII/175/2017"
518.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (10:02:58)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVII/175/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum w Korzeniewie przekształconego w Szkołę Podstawową w Korzeniewie" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
519.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (10:00:09)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVII/174/2017"
520.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (10:00:09)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVII/174/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Korzeniewie" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
521.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:46:00)
DokumentyDodanie dokumentu "zawiadomienie o wyborze oferty"
522.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:46:00)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr drogi 674536G w miejscowości Mycielin-Teodorów" w kategorii "Przetargi
523.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:40:44)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVII/173/2017"
524.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:40:44)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVII/173/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
525.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:32:48)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVII/172/2017"
526.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:32:48)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVII/172/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
527.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:24:53)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVII/171/2017"
528.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:24:53)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVII/171/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
529.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:21:22)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVII/170/2017"
530.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:21:22)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVII/170/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
531.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:17:52)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVI/169/2017"
532.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:17:52)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVI/169/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
533.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:13:07)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVI/168/2017"
534.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:13:07)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVI/168/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017 - 2021" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
535.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:06:05)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXVI/167/2017"
536.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 06. września 2017 (09:06:05)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXVI/167/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2017" w kategorii "UCHWAŁY 20
537.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (13:25:07)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w m. Kościelec na dł. 330m i szer. 3,50m"; odkrycie publik
538.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (13:23:36)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w m. Kuszyn na dł. 200m i szer. 4,00m"; odkrycie publikacj
539.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (13:21:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w m. Kuszyn na dł. 200m i szer. 4m"; ukrycie publikacji
540.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (13:21:03)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w m. Kościelec na dł. 330m i szer. 3,5m"; ukrycie publikac
541.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (13:20:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
542.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (13:20:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w m. Kuszyn na dł. 200m i szer. 4m" w kategorii "Przetargi
543.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (13:06:59)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w m. Kościelec na dł. 330m i szer. 3,5m"; zmiana załącznik
544.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (13:06:32)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
545.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (13:06:32)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w m. Kościelec na dł. 330m i szer. 3,5m"; zmiana załącznik
546.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (11:43:24)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
547.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 05. września 2017 (11:43:24)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w m. Kościelec na dł. 330m i szer. 3,5m" w kategorii "Przet
548.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 04. września 2017 (14:16:44)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym" w kategorii "Informacje"
549.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 04. września 2017 (14:09:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
550.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 04. września 2017 (14:09:13)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
551.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (14:47:15)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja z otwarcia ofert dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674536G w miejscowości Mycielin-Teodorówy"; zmiana tytułu
552.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (14:46:36)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja z otwarcia ofert dotycz: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674536G w miejscowości Mycielin-Teodorówy"; zmiana tytułu
553.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (14:46:08)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert"
554.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (14:46:08)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z otwarcia ofert dotycz: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674536G w miejscowości Mycielin-Teodorów" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
555.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (14:43:57)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
556.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (14:43:57)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - Wyprawka szkolna"; zmiana załączników
557.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (14:43:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
558.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (14:43:41)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - Wyprawka szkolna" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
559.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (11:21:45)
DokumentyDodanie dokumentu "zawiadomienie o wyborze oferty"
560.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (11:21:45)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Korzeniewie"; zmiana załączników
561.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (10:15:06)
DokumentyDodanie dokumentu "zawiadomienie o wyborze oferty"
562.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 01. września 2017 (10:15:06)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Korzeniewie" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
563.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 29. sierpnia 2017 (13:36:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert"
564.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 29. sierpnia 2017 (13:36:38)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z otwarcia ofert dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
565.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 29. sierpnia 2017 (13:35:12)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert"
566.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 29. sierpnia 2017 (13:35:12)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z otwarcia ofert dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w miejscowości Kuszyn" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
567.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 25. sierpnia 2017 (13:33:03)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert"
568.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 25. sierpnia 2017 (13:33:03)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z otwarcia ofert dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie." w kategorii "Przetargi 2017 rok"
569.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. sierpnia 2017 (11:43:33)
DokumentyDodanie dokumentu "zawiadomienie o wyborze oferty"
570.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. sierpnia 2017 (11:43:33)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin" w kategorii "Przetar
571.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. sierpnia 2017 (12:48:30)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert"
572.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. sierpnia 2017 (12:48:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi -Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018"; zmiana załączników
573.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. sierpnia 2017 (07:52:31)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
574.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. sierpnia 2017 (07:52:31)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
575.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. sierpnia 2017 (13:57:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Wyjaśnienie treści SIWZ"
576.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. sierpnia 2017 (13:57:49)
PublikacjeDodanie publikacji "Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674536G w m. Mycielin-Teodorów" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
577.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. sierpnia 2017 (10:05:01)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
578.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. sierpnia 2017 (10:05:01)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
579.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:13:14)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
580.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:13:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
581.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:11:25)
DokumentyDodanie dokumentu "Plan sytuacyjny 3"
582.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:11:25)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
583.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:10:56)
DokumentyDodanie dokumentu "Plan sytuacyjny 2"
584.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:10:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
585.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:10:24)
DokumentyDodanie dokumentu "Plan sytuacyjny 1"
586.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:10:24)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
587.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:09:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Przekrój normalny"
588.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:09:13)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
589.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:07:52)
DokumentyDodanie dokumentu "Orientacja"
590.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:07:52)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
591.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:06:30)
DokumentyDodanie dokumentu "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"
592.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:06:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
593.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:04:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Opis techniczny Teodorów"
594.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:04:13)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
595.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:02:37)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ na przebudowę drogi gminnej Mycielin - Teodorów"
596.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (14:02:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
597.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (13:58:55)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu - droga Mycielin - Teodorów"
598.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (13:58:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
599.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (13:48:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
600.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (13:46:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
601.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (13:44:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów"; zmiana załączników
602.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (13:30:32)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu - droga Mycielin - Teodorów"
603.Monika Kleśta (modyfikator)
czwartek, 17. sierpnia 2017 (13:30:32)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
604.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 16. sierpnia 2017 (09:52:34)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe"
605.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 16. sierpnia 2017 (09:52:34)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin"; zmiana załączników
606.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 16. sierpnia 2017 (09:51:22)
DokumentyDodanie dokumentu "Projekt umowy"
607.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 16. sierpnia 2017 (09:51:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin"; zmiana załączników
608.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 16. sierpnia 2017 (09:50:32)
DokumentyDodanie dokumentu "Menu miesięczne"
609.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 16. sierpnia 2017 (09:50:32)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin"; zmiana załączników
610.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 16. sierpnia 2017 (09:48:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór oferty"
611.Monika Kleśta (modyfikator)
środa, 16. sierpnia 2017 (09:48:18)
PublikacjeDodanie publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin" w kategorii "Zapytania_2017"
612.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (13:24:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec"; odkrycie publikacji
613.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (13:19:47)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
614.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (13:13:01)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna droga Kościelec"
615.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (13:11:16)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami droga Kościelec"
616.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (13:10:44)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót droga Kościelec"
617.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (13:09:50)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu - droga w m. Kościelec"
618.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (12:55:36)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w miejscowości Kuszyn" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
619.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (12:29:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu - droga w m. Kuszyn"
620.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (12:27:29)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
621.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (12:23:53)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna droga Kuszyn"
622.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. sierpnia 2017 (12:21:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót droga Kuszyn"
623.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 11. sierpnia 2017 (13:54:00)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami dowóz 2017/2018"
624.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 11. sierpnia 2017 (13:54:00)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi -Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018"; zmiana załączników
625.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 11. sierpnia 2017 (13:46:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
626.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 11. sierpnia 2017 (13:46:20)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi -Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
627.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 10. sierpnia 2017 (10:05:31)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska wiellofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie"; zmiana załączników
628.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 10. sierpnia 2017 (10:03:26)
DokumentyDodanie dokumentu "Specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robót - boisko Korzeniew"
629.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 10. sierpnia 2017 (10:02:29)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna boisko Korzeniew"
630.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 10. sierpnia 2017 (10:00:54)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót - boisko Korzeniew"
631.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 10. sierpnia 2017 (10:00:29)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ boisko Korzeniew"
632.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 10. sierpnia 2017 (09:58:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
633.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 10. sierpnia 2017 (09:58:48)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska wiellofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
634.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. sierpnia 2017 (07:38:17)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z upływem terminu powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin"; zmiana załączników
635.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. sierpnia 2017 (07:37:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin"; zmiana załączników
636.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. sierpnia 2017 (07:35:59)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin"; zmiana załączników
637.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. sierpnia 2017 (07:34:43)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin"; zmiana tytułu
638.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. sierpnia 2017 (07:33:43)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z upływem terminu powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin"; zmiana załączników
639.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. sierpnia 2017 (07:30:26)
DokumentyDodanie dokumentu "Oświadczenie majątkowe"
640.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. sierpnia 2017 (07:30:26)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z upływem terminu powołania na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin" w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
641.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 03. sierpnia 2017 (12:43:37)
DokumentyDodanie dokumentu "Aleksandra Filipowicz - Kierownik ZEAS"
642.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 03. sierpnia 2017 (12:43:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy ..."; zmiana załączników
643.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. sierpnia 2017 (14:38:58)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
644.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. sierpnia 2017 (14:38:58)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 431 w m. Kościelec" w kategorii "Zapytania_2017"
645.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. sierpnia 2017 (14:11:45)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 614 w miejscowości Gadów"; zmiana tresci publikacji
646.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. sierpnia 2017 (14:10:38)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 614 w miejscowości Gadów"; zmiana tresci publikacji
647.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. sierpnia 2017 (13:58:05)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
648.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. sierpnia 2017 (13:58:05)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 614 w miejscowości Gadów" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
649.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 31. lipca 2017 (11:57:03)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
650.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 31. lipca 2017 (11:57:03)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin informuje, że toczy się postepowanie administracyjne mające na celu wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu handlowo-usługowego w Mycielinie" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
651.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. lipca 2017 (14:30:21)
PublikacjeZmiana w publikacji "Kurenda - wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018"; zmiana tresci publikacji
652.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. lipca 2017 (14:29:53)
DokumentyDodanie dokumentu "Kurenda"
653.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. lipca 2017 (14:29:53)
PublikacjeDodanie publikacji "Kurenda - wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
654.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. lipca 2017 (12:06:39)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek -wersja word"
655.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. lipca 2017 (12:06:39)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018"; zmiana załączników
656.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. lipca 2017 (12:02:03)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert "
657.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. lipca 2017 (12:02:03)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 614 w miejscowości Gadów"; zmiana załączników
658.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:18:04)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
659.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:18:04)
PublikacjeDodanie publikacji "Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego/zasiłku szkolnego na rok szkolny 2017/2018" w kategorii "Ogólne"
660.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:14:45)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść kurendy"
661.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:14:45)
PublikacjeDodanie publikacji "KURENDA- szkolenie dot. afrykańskiego pomoru świń" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
662.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:11:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść kurendy"
663.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:11:48)
PublikacjeDodanie publikacji "KURENDA-zbiórka odpadów komunalnych " w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
664.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:10:00)
PublikacjeZmiana w publikacji "KURENDA -uruchomienie syren alarmowych 1 sierpnia 2017"; zmiana tresci publikacji
665.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:09:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "KURENDA -uruchomienie syren alarmowych 1 sierpnia 2017"; zmiana tresci publikacji
666.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:07:34)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść kurendy"
667.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (15:07:34)
PublikacjeDodanie publikacji "KURENDA -uruchomienie syren alarmowych 1 sierpnia 2017" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
668.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (12:48:53)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2017"
669.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. lipca 2017 (12:48:53)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za II kwartał 2017 r." w kategorii "Budżet 2017 rok"
670.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (14:42:28)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXV/166/2017 "
671.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (14:42:28)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXV/166/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kościelcu wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu" w
672.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (13:05:04)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXV/165/2017"
673.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (13:05:04)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXV/165/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Mycielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Mycielinie" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
674.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (12:39:33)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXV/164/2017"
675.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (12:39:33)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXV/164/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie-Kolonii wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolneg
676.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (12:08:21)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXV/163/2017"
677.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (12:08:21)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXV/163/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
678.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:55:41)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXV/162/2017"
679.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:55:41)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXV/162/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
680.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:36:30)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXV/161/2017"
681.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:36:30)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXV/161/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW
682.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:24:24)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 32/2017"
683.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:24:24)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
684.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:20:38)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 31/2017"
685.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:20:38)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 31/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii oraz Szkoły Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "Zarządz
686.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:14:55)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 30/2017"
687.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:14:55)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 30/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
688.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:08:21)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 29/2017"
689.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:08:21)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 29/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe" w kategorii "Zarzą
690.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:04:18)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 28/2017"
691.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (11:04:18)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
692.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:51:09)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 27/2017"
693.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:51:09)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 27/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
694.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:47:05)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 26/2017"
695.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:47:05)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 26/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie objęcia przez Gminę Mycielin udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu" w kategorii "Zarządzeni
696.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:40:00)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 25/2017"
697.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:40:00)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 25/2017 SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY - WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie Gminy Mycielin wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesn
698.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:35:46)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 24/2017"
699.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:35:46)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 24/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie określenia stawki opłaty za dostarczenie ciepła do budynku Korzeniew 114" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
700.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:33:56)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 23/2017"
701.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:33:56)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 23/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zmian zarządzenia Wójta Gminy Mycielin Nr 45/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Mycielin i
702.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:28:42)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 22/2017"
703.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:28:42)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowaneg
704.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:25:59)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 21/2017"
705.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:25:59)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 21/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości oraz rokowań w sprawie zbycia nieruchomości .
706.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:22:53)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 20/2017"
707.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:22:53)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 20/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
708.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:19:44)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 19/2017"
709.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:19:44)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 19/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
710.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:14:06)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 18/2017"
711.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:14:06)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 18/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjmych" w kategorii "Zarząd
712.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:12:00)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 17/2017"
713.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:12:00)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 17/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w polityce rachunkowości" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
714.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:08:48)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 16/2017"
715.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:08:48)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 16/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 kwietnia 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie zakresu upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta .
716.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. lipca 2017 (10:03:50)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 15/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie ewidencji pieczęci" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
717.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 18. lipca 2017 (07:47:01)
DokumentyDodanie dokumentu "Danuta Jarek - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin"
718.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 18. lipca 2017 (07:47:01)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenie majątkowe składane w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin" w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
719.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 18. lipca 2017 (07:45:11)
DokumentyDodanie dokumentu "Barbara Dymkowska - Skarbnik Gminy"
720.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 18. lipca 2017 (07:45:11)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy ..."; zmiana załączników
721.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 18. lipca 2017 (07:43:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Jerzy Matuszewski - Wójt Gminy"
722.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 18. lipca 2017 (07:43:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy ..."; zmiana załączników
723.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 14. lipca 2017 (12:20:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 31/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii oraz Szkoły Podstawowej w Mycielinie"; zmiana tresci publik
724.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 14. lipca 2017 (12:19:26)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o naborze"
725.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 14. lipca 2017 (12:19:26)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 31/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko dyrektorów: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii oraz Szkoły Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "Nabór na
726.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (12:18:54)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
727.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (12:18:54)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko - sprzątaczki - w Szkole Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "Nabór na stanowisko"
728.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (12:01:58)
DokumentyDodanie dokumentu "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA"
729.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (12:01:58)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r." w kategorii "Przetargi 2017 rok"
730.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (09:28:37)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy ..." w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
731.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (08:14:57)
DokumentyDodanie dokumentu "Aleksandra Filipowicz - Sekretarz Gminy"
732.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (08:13:43)
DokumentyDodanie dokumentu "Matusiak Dorota - Dyrektor Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie"
733.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (07:51:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Michał Tomela - Dyrektor Gimnazjum w Korzeniewie"
734.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (07:50:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Małgorzata Tomela - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mycielinie"
735.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. lipca 2017 (07:45:01)
DokumentyDodanie dokumentu "Jolanta Tomczyk - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii"
736.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (14:39:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 614 w miejscowości Gadów"; zmiana tresci publikacji
737.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (14:37:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Matysiak Dorota - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu"
738.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (14:35:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Danuta Jarek - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin"
739.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (13:27:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Elżbieta Ulrych - Kierownik GOPS Mycielin"
740.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (13:19:42)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 614 w miejscowości Gadów"; zmiana załączników
741.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (13:17:51)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna"
742.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (13:16:53)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
743.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (13:16:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót droga Gadów"
744.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (13:14:53)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
745.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (13:14:53)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 614 w miejscowości Gadów" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
746.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (12:47:25)
DokumentyDodanie dokumentu "Edward Wasik - Z-ca Wójta Gminy Mycielin"
747.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (08:32:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Oświadczenie majątkowe"
748.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 06. lipca 2017 (08:32:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Aleksandry Filipowicz składane w związku z zatrudnieniem"; zmiana załączników
749.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (09:39:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 330,00 mb i szerokości jezdni 3,50 m."; zmiana załączników
750.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (09:36:19)
DokumentyDodanie dokumentu "Przebudowa drogi w Kościelcu - załączniki"
751.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (09:33:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna, SST droga Kościelec"
752.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (09:31:28)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót - przebudowa drogi w Koscielcu"
753.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (09:26:31)
DokumentyDodanie dokumentu "ZAPYTANIE OFERTOWE"
754.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (09:26:31)
PublikacjeDodanie publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na długości 330,00 mb i szerokości jezdni 3,50 m." w kategorii "Zapytania_2017"
755.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:57:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mycielin";
756.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:55:16)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mycielin" w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
757.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:51:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Wolniaczyk Tadeusz"
758.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:47:52)
DokumentyDodanie dokumentu "Wawrzyniak Roman"
759.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:46:19)
DokumentyDodanie dokumentu "Antoniak Henryk"
760.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:17:19)
DokumentyDodanie dokumentu "Janiak Eugeniusz"
761.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:13:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Brajer Zbigniew"
762.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:12:26)
DokumentyDodanie dokumentu "Skalski Mirosław"
763.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:11:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Szymczak Wiesław"
764.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:10:35)
DokumentyDodanie dokumentu "Milewski Kazimierz"
765.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:09:43)
DokumentyDodanie dokumentu "Banach Andrzej"
766.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:08:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Augustyniak Violetta"
767.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:07:57)
DokumentyDodanie dokumentu "Elżbieta Białkowska"
768.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:06:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Siwek Renata"
769.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:04:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Tomczyk Ryszard"
770.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:02:45)
DokumentyDodanie dokumentu "Grzymski Dariusz"
771.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (08:01:09)
DokumentyDodanie dokumentu "Mariola Kasprzak"
772.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (07:34:34)
PublikacjeZmiana w publikacji "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"; zmiana tresci publikacji
773.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (07:33:42)
DokumentyDodanie dokumentu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"
774.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 05. lipca 2017 (07:33:42)
PublikacjeDodanie publikacji "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"
775.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:29:29)
KategorieZmiana w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"; ukrycie kategorii
776.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:29:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenia, kurendy"; zmiana tresci publikacji
777.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:24:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "INFORMACJA DOTYCZĄCA CENTRALIZACJI VAT"; zmiana kategorii publikacji
778.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:23:38)
KategorieZmiana w kategorii "Ogłoszenia, kurendy 2017"; zmiana nazwy
779.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:23:09)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
780.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:23:09)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Starosty kaliskiego - Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku inwentarskiego oraz zbiornika na gnojowicę i płytę gnojną na działce nr 836 w m. Korzeniew" w kategorii "KURE
781.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:20:04)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego"
782.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:20:04)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla Pana Zbigniewa Andrzejejaka w m. Słuszków dz. 234/4"; zmiana załączników
783.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:18:56)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
784.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. lipca 2017 (12:18:56)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego dla Pana Zbigniewa Andrzejejaka w m. Słuszków dz. 234/4" w kategorii "KURENDY 2017"
785.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (14:52:58)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 119 w miejscowości Kuszyn"; zmiana tresci publikacji
786.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (14:51:58)
DokumentyDodanie dokumentu "ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA"
787.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (14:51:58)
PublikacjeDodanie publikacji "ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 119 w miejscowości Kuszyn" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
788.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (08:19:14)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIV/160/2017"
789.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (08:19:14)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIV/160/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
790.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (08:17:11)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017"
791.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (08:17:11)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIV/159/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2016 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
792.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (08:04:41)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIV/158/2017"
793.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (08:04:41)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIV/158/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
794.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (08:01:33)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIV/157/2017"
795.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. czerwca 2017 (08:01:33)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIV/157/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mycielin na lata 2017-2021" w kategorii "U
796.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 27. czerwca 2017 (14:54:51)
DokumentyDodanie dokumentu "WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej"
797.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 27. czerwca 2017 (14:54:51)
PublikacjeZmiana w publikacji "WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej."; zmiana załączników
798.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (11:12:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Kwestionariusz osobowy"
799.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (11:12:46)
PublikacjeZmiana w publikacji "Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mycielinie, Mycielin 42a; 62 – 831 Korzeniew ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki (od 01.08.2017 r.) w Szkole Podstawowej w Mycielinie"; zmiana załączników
800.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (11:12:10)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o naborze"
801.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (11:12:10)
PublikacjeDodanie publikacji "Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mycielinie, Mycielin 42a; 62 – 831 Korzeniew ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki (od 01.08.2017 r.) w Szkole Podstawowej w Mycielinie" w kategorii "Nabór na stanowisko"
802.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:42:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w I półroczu 2017 roku"; ukrycie publikacji
803.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:41:50)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w 2016 roku"; ukrycie publikacji
804.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:41:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku z budynków o utrudnionym dojeździe"; ukrycie publikacji
805.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:41:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2016 roku z budynków wielorodzinnych"; ukrycie publikacji
806.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:40:20)
PublikacjeDodanie publikacji "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w II półroczu 2017 roku" w kategorii "Harmonogramy wywozu "
807.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:39:14)
DokumentyDodanie dokumentu "SŁUSZKÓW 32"
808.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:39:05)
DokumentyDodanie dokumentu "SŁUSZKÓW 29"
809.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:38:54)
DokumentyDodanie dokumentu "KORZENIEW 115, 116"
810.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:38:44)
DokumentyDodanie dokumentu "BOGUSŁAWICE 2, 4, 5, MYCIELIN 77"
811.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:38:26)
DokumentyDodanie dokumentu "NOWINY, PRZYRANIE, ZAMĘTY"
812.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:38:13)
DokumentyDodanie dokumentu "KLOTYLDÓW, KORZENIEW"
813.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:37:58)
DokumentyDodanie dokumentu "GRABEK, KAZALA STARA"
814.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:37:43)
DokumentyDodanie dokumentu "ELŻBIETÓW, SŁUSZKÓW"
815.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:37:31)
DokumentyDodanie dokumentu "DANOWIEC, DZIERZBIN, TEODORÓW"
816.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:37:14)
DokumentyDodanie dokumentu "ANNÓWKA, BOGUSŁAWICE, DZIERZBIN-KOLONIA, GADÓW, KAZALA NOWA, MYCIELIN"
817.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:36:47)
DokumentyDodanie dokumentu "ALEKSANDRÓW, BUGAJ, JASZCZURY, KOŚCIELEC, KOŚCIELEC-KOLONIA, KUKUŁKA, KUSZYN, STROPIESZYN"
818.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 23. czerwca 2017 (10:35:46)
DokumentyDodanie dokumentu "DZIERZBIN-KOLONIA 55, GADÓW 76, KAZALA NOWA 2,7,8, KAZALA STARA 20, KORZENIEW 48,158,159, KOŚCIELEC KOLONIA 45,46, ZAMĘTY 1,2,3"
819.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:15:07)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w miejscowości Kuszyn"; zmiana załączników
820.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:12:39)
DokumentyDodanie dokumentu "formularz cenowy"
821.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:12:23)
DokumentyDodanie dokumentu "oświadczenie Wykonawcy 2"
822.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:11:56)
DokumentyDodanie dokumentu "oświadczenie Wykonawcy"
823.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:11:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
824.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:11:10)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna"
825.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:10:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór umowy"
826.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:08:53)
DokumentyDodanie dokumentu "wzór oferty"
827.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:07:52)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe"
828.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (14:07:52)
PublikacjeDodanie publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w miejscowości Kuszyn" w kategorii "Zapytania_2017"
829.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (13:59:32)
KategorieZmiana w kategorii "Zapytania_2017"; ukrycie kategorii
830.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (13:59:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytania ofertowe"; zmiana tresci publikacji
831.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. czerwca 2017 (13:58:07)
KategorieDodanie kategorii "Zapytania_2017"
832.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:58:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana
833.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:58:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana
834.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:57:57)
PublikacjeZmiana w publikacji "zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana
835.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:57:36)
PublikacjeZmiana w publikacji "zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana
836.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:56:34)
PublikacjeZmiana w publikacji "zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana
837.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:53:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana
838.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:49:48)
PublikacjeZmiana w publikacji "zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; odkryci
839.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:49:09)
PublikacjeZmiana w publikacji "zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana
840.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:43:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana
841.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:37:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
842.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. czerwca 2017 (11:37:23)
PublikacjeDodanie publikacji "zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy" w kategor
843.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. maja 2017 (13:44:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
844.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. maja 2017 (13:44:18)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wynikach nieograniczonego, ustnego przetargu na sprzedaz lokalu mieszkalnego nr 6 w m. Dzierzbin-Kolonia 33, gm. Mycielin wraz z udziałem 487/4480 w częściach wspólnych w budynku i w gruncie o pow. 0,2323ha,.." w kategorii
845.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 23. maja 2017 (12:06:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert"
846.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 23. maja 2017 (12:06:23)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
847.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 23. maja 2017 (11:46:17)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja zotwarcia ofert"
848.Monika Kleśta (modyfikator)
wtorek, 23. maja 2017 (11:46:17)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - drugie"; zmiana załączników
849.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. maja 2017 (14:54:53)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
850.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. maja 2017 (14:54:53)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - drugie"; zmiana załączników
851.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. maja 2017 (14:49:25)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
852.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. maja 2017 (14:49:25)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - drugie"; zmiana załączników
853.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. maja 2017 (14:32:43)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - drugie" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
854.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. maja 2017 (10:11:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Oświadczenie majątkowe"
855.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. maja 2017 (10:11:41)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Aleksandry Filipowicz składane w związku z zatrudnieniem" w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
856.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. maja 2017 (10:09:14)
KategorieZmiana w kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."; zmiana pozycji wyświetlanej
857.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. maja 2017 (10:08:45)
KategorieDodanie kategorii "oświadczenia składane w 2017 r."
858.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (14:31:30)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIII/156/2017"
859.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (14:31:30)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIII/156/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Mycielin" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
860.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (14:25:37)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIII/155/2017"
861.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (14:25:37)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIII/155/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin w Mycielinie z filią w Dzierzbinie za 2016 rok" w kategorii "UCH
862.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (14:21:22)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIII/154/2017"
863.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (14:21:22)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIII/154/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
864.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (14:18:33)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXIII/153/2017"
865.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (14:18:33)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXIII/153/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXII/148/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy
866.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (13:54:10)
DokumentyDodanie dokumentu "Sprawozdanie"
867.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. maja 2017 (13:54:09)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia"; zmiana załączników
868.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. maja 2017 (07:51:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Sprawozdanie"
869.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. maja 2017 (07:51:38)
PublikacjeDodanie publikacji "Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
870.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 28. kwietnia 2017 (09:18:04)
DokumentyDodanie dokumentu "Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016r."
871.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 28. kwietnia 2017 (09:18:04)
PublikacjeDodanie publikacji "Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r." w kategorii "Gospodarka odpadami"
872.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 28. kwietnia 2017 (08:55:05)
DokumentyDodanie dokumentu "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mycielin za 2016 r."
873.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 28. kwietnia 2017 (08:55:05)
PublikacjeDodanie publikacji "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mycielin za 2016 rok" w kategorii "Gospodarka odpadami"
874.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 27. kwietnia 2017 (08:32:05)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania"
875.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 27. kwietnia 2017 (08:32:05)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w katego
876.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. kwietnia 2017 (15:28:29)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
877.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. kwietnia 2017 (15:28:29)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza ustny, nieograniczony przetarg publiczny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 w miejscowości Dzierzbin-Kolonia nr 33, zapisanego w KW nr KZ1A/00056349/3." w kategorii "Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż
878.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 24. kwietnia 2017 (14:35:00)
DokumentyDodanie dokumentu " Informacja o wykonaniu budżetu za i Kwartał 2017r."
879.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 24. kwietnia 2017 (14:35:00)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za I kwartał 2017 r." w kategorii "Budżet 2017 rok"
880.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (15:10:19)
DokumentyDodanie dokumentu "Załączniki"
881.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (15:10:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia sposobu dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności w Urzędzie Gminy Mycielin"; zmiana załączników
882.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (15:06:56)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 14/2017"
883.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (15:06:56)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 14/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia sposobu dokonywania odpisów aktualizacyjnych należności w Urzędzie Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
884.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (14:53:20)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 13/2017"
885.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (14:53:20)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 13/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 marca 2017r. uchylające zarządzenie w sprawie sposobu ustalania miesięcznej stawki kosztów wychowania przedszkolnego na jednego ucznia uczęszczającego do publicznego przedszkola i o
886.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (14:46:35)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 12/2017"
887.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (14:46:34)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 23 marca 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 d
888.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (14:35:44)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie NR 11/2017"
889.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (14:35:44)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 11/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia" w kategorii "Zarządzenia
890.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (14:32:37)
DokumentyDodanie dokumentu "Księga Rejestrowa Biblioteki"
891.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 20. kwietnia 2017 (14:32:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "Księga Rejestrowa Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie"; zmiana załączników
892.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 11. kwietnia 2017 (07:33:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja z otwarcia ofert "
893.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 11. kwietnia 2017 (07:33:22)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z otwarcia ofert dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
894.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 31. marca 2017 (14:54:19)
DokumentyDodanie dokumentu "Księga Rejestrowa Biblioteki"
895.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 31. marca 2017 (14:54:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Księga Rejestrowa Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie"; zmiana załączników
896.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (15:39:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór opadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana tresci publikacji
897.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (15:35:50)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór opadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana tresci publikacji
898.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (15:32:07)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
899.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (15:32:07)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór opadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"; zmiana załączników
900.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (15:31:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
901.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (15:31:17)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór opadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
902.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:27:01)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXII/152/2017"
903.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:27:01)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXII/152/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mycielin" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
904.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:25:10)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXII/151/2017"
905.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:25:10)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXII/151/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2017 roku" w kategorii "UCHWAŁY 201
906.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:17:16)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXXII/148/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok"; zmiana kategorii publikacji
907.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:16:48)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXII/150/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
908.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:15:36)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXII/149/2017"
909.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:15:36)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXII/149/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
910.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:10:20)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXII/148/2017"
911.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:10:20)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXII/148/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
912.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:07:26)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXII/147/2017"
913.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:07:26)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXII/147/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXI/140/2017 Rady Gminy Mycielin z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2
914.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:01:41)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXII/146/2017"
915.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 29. marca 2017 (08:01:41)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXII/146/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 16 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2017" w kategorii "UCHWAŁY 20
916.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (12:56:43)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXI/143/2017"
917.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (12:56:43)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin"; zmiana załączników
918.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (12:55:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin"; zmiana tresci publikacji
919.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:22:07)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
920.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:14:11)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie NR 11/2017"
921.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:14:11)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Mycielin"; zmiana załączników
922.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:13:23)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXII/150/2017"
923.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:13:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Mycielin"; zmiana załączników
924.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:12:40)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA Nr XXXI/144/2017"
925.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:12:40)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Mycielin"; zmiana załączników
926.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:11:22)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała Nr XXI/143/2017"
927.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:11:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Mycielin"; zmiana załączników
928.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:10:29)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja w sprawie rekrutacji"
929.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. marca 2017 (11:10:29)
PublikacjeDodanie publikacji "Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie gminy Mycielin" w kategorii "KURENDY 2017"
930.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 16. marca 2017 (15:09:46)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja wyniku naboru na wolne stanowisko sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Mycielin"; zmiana tytułu
931.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 16. marca 2017 (15:08:35)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja o wyniku naboru"
932.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 16. marca 2017 (15:08:35)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o naborze na wolne stanowisko sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Mycielin" w kategorii "Nabór na stanowisko"
933.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. marca 2017 (10:48:48)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości "Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż" " w kategorii "Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia"
934.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. marca 2017 (10:47:17)
DokumentyDodanie dokumentu "Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż"
935.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. marca 2017 (10:47:17)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych w gruncie i budynku stanowiącego własność Gminy Mycielin"; zmiana załącz
936.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. marca 2017 (10:45:54)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 10/2017"
937.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. marca 2017 (10:45:54)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 10/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych w gruncie i budynku stanowiącego własność Gminy Mycielin" w kategorii "Za
938.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. marca 2017 (10:13:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty"; zmiana tresci publikacji
939.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. marca 2017 (10:12:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty"; zmiana tresci publikacji
940.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. marca 2017 (10:10:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
941.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. marca 2017 (10:10:20)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
942.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 02. marca 2017 (12:06:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowe drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty"; zmiana tresci publikacji
943.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 02. marca 2017 (12:06:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
944.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 02. marca 2017 (12:06:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowe drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty" w kategorii "Przetargi 2017 rok"
945.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (09:13:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych"; zmiana tresci publikacji
946.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (09:10:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
947.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (09:10:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych" w kategorii "KURENDY 2017"
948.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (09:02:32)
PublikacjeZmiana w publikacji "Rejestr zbiorów danych osobowych"; zmiana tresci publikacji
949.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (09:01:46)
KategorieZmiana w kategorii "rejestr danych osobowych"; odkrycie kategorii
950.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (09:01:12)
KategorieZmiana w kategorii "rejestr danych osobowych"; ukrycie kategorii
951.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (08:56:01)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja o publikację w całości wniosku na stronie internetowej"; zmiana tresci publikacji
952.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (08:42:29)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja o publikację w całości wniosku na stronie internetowej"; zmiana tresci publikacji
953.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (08:41:42)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść petycji"
954.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. marca 2017 (08:41:42)
PublikacjeDodanie publikacji "Petycja o publikację w całości wniosku na stronie internetowej" w kategorii "Petycje"
955.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 28. lutego 2017 (15:26:31)
PublikacjeDodanie publikacji "Zbiórka odpadów wielkogabarytowych" w kategorii "KURENDY 2017"
956.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 27. lutego 2017 (08:25:12)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 4/2017"
957.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 27. lutego 2017 (08:25:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, świadczenia wyni
958.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 27. lutego 2017 (07:39:16)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych w gruncie i budynku, oraz boksu gospodarczego stanowiących własność Gmi
959.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. lutego 2017 (15:29:17)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 9/2017"
960.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. lutego 2017 (15:29:17)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 9/2017" w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
961.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (11:25:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż"
962.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (11:25:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż: Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 12 w budynku nr 2 w Bogusławicach" w kategorii "Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do w
963.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (11:22:41)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXI/145/2017"
964.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (11:22:41)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXI/145/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mycielin" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
965.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (11:02:53)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 8/2017"
966.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (11:02:53)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Mycielin z siedzibą w Słuszkowie do wykonywania określonych zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego"; zmiana załączników
967.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (11:02:27)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 7/2017"
968.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (11:02:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Mycielin z siedzibą w Słuszkowie do wykonywania określonych zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego"; zmiana załączników
969.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (10:43:31)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXI/144/2017"
970.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (10:43:31)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXI/144/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą brane pod uwagę na etapie p
971.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (10:38:52)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXI/143/2017"
972.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (10:38:52)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXI/143/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą br
973.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (10:15:06)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXI/142/2017"
974.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (10:15:06)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXI/142/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok w szkołach na terenie gminy Mycielin oraz maksymalnej kwoty dofinansowa
975.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (09:15:11)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXXI/141/2017"
976.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (09:15:11)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXXI/141/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowego publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
977.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (09:02:35)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017"
978.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (09:02:35)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
979.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:47:22)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA Nr XXXI/139/2017"
980.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:47:22)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA Nr XXXI/139/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
981.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:35:17)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 8/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Mycielin z siedzibą w Słuszkowie do wykonywania określonych zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego" w kategorii "Zarządz
982.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:34:28)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 7/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Mycielin z siedzibą w Słuszkowie do wykonywania określonych zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego" w kategorii "Zarządz
983.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:30:45)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 6/2017"
984.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:30:45)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 6/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Mycielin." w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
985.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:28:13)
KategorieUsunięcie kategorii "Zarządzenia 2017"
986.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:27:49)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16.02.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gmi
987.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:27:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, świadczenia wyni
988.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:27:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
989.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:27:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzini
990.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:27:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych."; zmiana kategorii publikacji
991.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:23:52)
KategorieZmiana w kategorii "Zarządzenia 2017 rok"; ukrycie kategorii
992.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:23:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
993.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:22:20)
KategorieDodanie kategorii "Zarządzenia 2017 rok"
994.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:16:47)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16.02.2017r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gmin
995.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:11:28)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 4/2017"
996.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:11:28)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 4/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, świadczenia wynik
997.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:02:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 3/2017"
998.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (08:02:00)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
999.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (07:58:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzini
1000.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (07:57:57)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 2/2017"
1001.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. lutego 2017 (07:57:57)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie
1002.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (11:00:47)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; ukrycie kategorii
1003.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (11:00:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlan - Przebudowa drogi gminnej nr 674522 G w miejscowości Zamęty"; zmiana tresci publikacji
1004.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (10:59:54)
PublikacjeZmiana w publikacji "Plan zamówień publicznych na 2017 r., o których mowa w art. 13 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych "; zmiana kategorii publikacji
1005.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (10:59:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "Przetargi"; zmiana tresci publikacji
1006.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (10:58:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "Plan zamówień publicznych na 2017 r., o których mowa w art. 13 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych "; zmiana kategorii publikacji
1007.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (10:58:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Plan zamówień publicznych na 2017 r., o których mowa w art. 13 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych "; zmiana kategorii publikacji
1008.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (10:57:46)
KategorieDodanie kategorii "Przetargi 2017 rok"
1009.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (10:56:38)
PublikacjeZmiana w publikacji "Przetargi"; zmiana tresci publikacji
1010.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (10:55:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Plan zamówień publicznych na 2017 r., o których mowa w art. 13 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ";
1011.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 21. lutego 2017 (10:54:09)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlan - Przebudowa drogi gminnej nr 674522 G w miejscowości Zamęty"; zmiana tresci publikacji
1012.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 17. lutego 2017 (12:38:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik do informacji: zbiorcze zestawienie wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku"
1013.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 17. lutego 2017 (12:38:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za 2016r. "; zmiana załączników
1014.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 17. lutego 2017 (12:36:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za 2016r. "
1015.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 17. lutego 2017 (12:36:48)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za 2016r. " w kategorii "Budżet 2016"
1016.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 17. lutego 2017 (07:34:04)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 5/2017"
1017.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 17. lutego 2017 (07:34:03)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16 lutego 2017 r." w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
1018.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. lutego 2017 (12:16:21)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlan - Przebudowa drogi gminnej nr 674522 G w miejscowości Zamęty" w kategorii "Przetargi 2017"
1019.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. lutego 2017 (12:08:35)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna droga Zamęty"
1020.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. lutego 2017 (12:02:37)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót droga Zamęty"
1021.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. lutego 2017 (12:02:08)
DokumentyDodanie dokumentu "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót droga Zamęty"
1022.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. lutego 2017 (12:00:04)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w Zamętach"
1023.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. lutego 2017 (11:57:42)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami droga Zamęty"
1024.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. lutego 2017 (11:50:48)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017"; ukrycie kategorii
1025.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. lutego 2017 (11:47:20)
PublikacjeZmiana w publikacji "Przetargi"; zmiana tresci publikacji
1026.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (10:08:04)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść kurendy"
1027.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (10:08:04)
PublikacjeZmiana w publikacji "KURENDA"; zmiana załączników
1028.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (10:06:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść Kurendy"
1029.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (10:06:31)
PublikacjeDodanie publikacji "KURENDA" w kategorii "KURENDY 2017"
1030.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (10:05:06)
KategorieZmiana w kategorii "KURENDY 2017";
1031.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (10:04:50)
KategorieZmiana w kategorii "KURENDY 2017"; odkrycie kategorii
1032.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (10:04:22)
KategorieZmiana w kategorii "KURENDY 2017"; ukrycie kategorii
1033.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (10:03:40)
KategorieZmiana w kategorii "KURENDY 2017"; odkrycie kategorii
1034.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (10:02:25)
KategorieDodanie kategorii "KURENDY 2017"
1035.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (09:59:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
1036.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (09:59:02)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja w sprawie finansowania z budżetu Powiatu Kaliskiego przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2017"; zmiana załączników
1037.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (09:58:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1038.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. lutego 2017 (09:58:13)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja w sprawie finansowania z budżetu Powiatu Kaliskiego przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2017" w kategorii "AZBEST"
1039.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. lutego 2017 (15:24:15)
DokumentyDodanie dokumentu "regulamin naboru"
1040.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. lutego 2017 (15:24:15)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko - Sekretarz Gminy Mycielin"; zmiana załączników
1041.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. lutego 2017 (15:23:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Kwestionariusz osobowy"
1042.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. lutego 2017 (15:23:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko - Sekretarz Gminy Mycielin"; zmiana załączników
1043.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. lutego 2017 (15:03:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o naborze"
1044.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. lutego 2017 (15:03:13)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko - Sekretarz Gminy Mycielin" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1045.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 03. lutego 2017 (11:27:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść informacji"
1046.Monika Kleśta (modyfikator)
piątek, 03. lutego 2017 (11:27:33)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wydatkach ZEAS ogółem na 2017r." w kategorii "ZEAS"
1047.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:35:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Formularz oceny merytorycznej oferty"
1048.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:35:16)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ "; zmiana załączników
1049.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:34:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Formularz oceny formalnej oferty"
1050.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:34:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ "; zmiana załączników
1051.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:33:40)
DokumentyDodanie dokumentu "Oświadczenie Załącznik nr 2"
1052.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:33:40)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ "; zmiana załączników
1053.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:33:06)
DokumentyDodanie dokumentu "Oświadczenie Załącznik nr 1 "
1054.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:33:06)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ "; zmiana załączników
1055.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:32:06)
DokumentyDodanie dokumentu "Regulamin Pracy"
1056.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:32:06)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ "; zmiana załączników
1057.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:31:24)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 2/2017"
1058.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 25. stycznia 2017 (13:31:24)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ " w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
1059.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 24. stycznia 2017 (14:47:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja dot. przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej"
1060.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 24. stycznia 2017 (14:47:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja dot. przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
1061.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:17:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Plan zamówień publicznych na 2017 rok"
1062.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:17:07)
PublikacjeDodanie publikacji "Plan zamówień publicznych na 2017 r., o których mowa w art. 13 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych " w kategorii "Przetargi 2017"
1063.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:13:19)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017"; odkrycie kategorii
1064.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:12:06)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017"; ukrycie kategorii
1065.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:11:37)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017";
1066.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:11:03)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017";
1067.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:09:37)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017"; odkrycie kategorii
1068.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:08:59)
KategorieDodanie kategorii "Przetargi 2017"
1069.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:08:33)
KategorieUsunięcie kategorii "Przetargi 2017 rok"
1070.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (14:01:48)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; zmiana pozycji wyświetlanej
1071.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:59:09)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; zmiana pozycji wyświetlanej
1072.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:55:29)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; zmiana pozycji wyświetlanej
1073.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:53:40)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; zmiana pozycji wyświetlanej
1074.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:51:28)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; zmiana pozycji wyświetlanej
1075.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:50:09)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; zmiana pozycji wyświetlanej
1076.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:49:20)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; włączenie wyświetlania jako hiperłącza
1077.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:47:41)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; ukrycie kategorii
1078.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:46:46)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok";
1079.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:45:54)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; wyłączenie wyświetlania jako hiperłącza
1080.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:44:33)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; odkrycie kategorii
1081.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:43:38)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2017 rok"; wyłączenie wyświetlania jako hiperłącza
1082.Monika Kleśta (modyfikator)
poniedziałek, 23. stycznia 2017 (13:39:55)
KategorieDodanie kategorii "Przetargi 2017 rok"
1083.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 18. stycznia 2017 (15:01:36)
KategorieZmiana w kategorii "INFORMACJE";
1084.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 18. stycznia 2017 (15:01:30)
KategorieZmiana w kategorii "INFORMACJE"; włączenie wyświetlania jako hiperłącza
1085.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 18. stycznia 2017 (15:00:24)
DokumentyDodanie dokumentu "TREŚĆ ULOTKI"
1086.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 18. stycznia 2017 (15:00:24)
PublikacjeDodanie publikacji "Ulotka Informacyjna" w kategorii "INFORMACJE"
1087.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 18. stycznia 2017 (14:56:41)
KategorieDodanie kategorii "INFORMACJE"
1088.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (15:11:13)
KategorieZmiana w kategorii "Zarządzenia 2017"; ukrycie kategorii
1089.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (15:10:54)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1090.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (15:08:12)
DokumentyDodanie dokumentu "Wydatki ogółem na 2017 rok"
1091.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (15:08:12)
PublikacjeDodanie publikacji "Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje: Wydatki ogółem na 2017 rok" w kategorii "Budżet 2017 rok"
1092.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (15:04:33)
KategorieZmiana w kategorii "Budżet 2017 rok"; ukrycie kategorii
1093.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (15:04:09)
PublikacjeZmiana w publikacji "Budżet Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1094.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (15:02:33)
KategorieDodanie kategorii "Budżet 2017 rok"
1095.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:29:54)
DokumentyDodanie dokumentu "Formularz zgłoszenia"
1096.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:29:54)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej"; zmiana załączników
1097.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:29:06)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść Ogłoszenia"
1098.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:29:06)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
1099.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:26:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór OFERTY"
1100.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:26:20)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
1101.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:25:47)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór SPRAWOZDANIA"
1102.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:25:47)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
1103.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:24:24)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych ";
1104.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:23:09)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych ";
1105.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:21:45)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych ";
1106.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:21:17)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór UMOWY"
1107.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:21:17)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
1108.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:20:36)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych ";
1109.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:19:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17.01.2017- treść ogłoszenia"
1110.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:19:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
1111.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:17:17)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 1/2017 "
1112.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:17:17)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych " w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
1113.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:14:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych."; zmiana tresci publikacji
1114.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:13:49)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 1/2017"
1115.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:13:49)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych." w kategorii "Zarządzenia 2017"
1116.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (14:07:01)
KategorieDodanie kategorii "Zarządzenia 2017"
1117.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (13:07:53)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść informacji"
1118.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (13:07:53)
PublikacjeDodanie publikacji "INFORMACJA DOTYCZĄCA CENTRALIZACJI VAT" w kategorii "Ogłoszenia, kurendy, informacje"
1119.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:31:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 3"
1120.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:31:16)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXX/138/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok."; zmiana załączników
1121.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:30:55)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 2"
1122.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:30:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXX/138/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok."; zmiana załączników
1123.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:30:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 1"
1124.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:30:38)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXX/138/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok."; zmiana załączników
1125.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:29:53)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXX/138/2017"
1126.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:29:53)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXX/138/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2017 rok." w kategorii "UCHWAŁY 2017"
1127.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:26:54)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 3"
1128.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:26:54)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA Nr XXX/137/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2017 r . w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021."; zmiana załączników
1129.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:26:08)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 2"
1130.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:26:08)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA Nr XXX/137/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2017 r . w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021."; zmiana załączników
1131.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:25:21)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 1"
1132.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:25:21)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA Nr XXX/137/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2017 r . w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021."; zmiana załączników
1133.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:23:32)
DokumentyDodanie dokumentu "Objaśnienia przyjętych wartości"
1134.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:23:32)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA Nr XXX/137/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2017 r . w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021."; zmiana załączników
1135.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:22:03)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXX/137/2017"
1136.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 17. stycznia 2017 (12:22:03)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA Nr XXX/137/2017 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 stycznia 2017 r . w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021." w kategorii "UCHWAŁY 2017"
1137.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 16. stycznia 2017 (11:45:52)
KategorieZmiana w kategorii "UCHWAŁY 2017"; ukrycie kategorii
1138.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 16. stycznia 2017 (11:45:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "Uchwały Rady Gminy"; zmiana tresci publikacji
1139.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (11:01:03)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXIX/136/2016"
1140.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (11:01:03)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/136/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkaniowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Mycielin, na rzecz dotychczasowego naj
1141.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:55:11)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXIX/135/2016 "
1142.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:55:11)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/135/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i
1143.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:48:15)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NRXXIX/134/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków."; zmiana kategorii publikacji
1144.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:48:08)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana kategorii publikacji
1145.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:47:51)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/132/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021"; zmiana kategorii publikacji
1146.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:46:08)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 2"
1147.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:46:08)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NRXXIX/134/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków."; zmiana załączników
1148.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:45:45)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 1"
1149.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:45:45)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NRXXIX/134/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków."; zmiana załączników
1150.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:45:12)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXIX/134/2016 "
1151.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:45:12)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NRXXIX/134/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków." w kategorii "UCHWAŁY 2017"
1152.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:40:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 9"
1153.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:40:13)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana załączników
1154.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:39:52)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 8"
1155.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:39:52)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana załączników
1156.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:39:22)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 7"
1157.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:39:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana załączników
1158.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:38:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 6"
1159.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:38:48)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana załączników
1160.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:36:50)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 5"
1161.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:36:50)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana załączników
1162.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:35:24)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 4"
1163.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:35:24)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana załączników
1164.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:33:10)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 3"
1165.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:33:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana załączników
1166.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:32:14)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 2"
1167.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:32:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana załączników
1168.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:31:39)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 1"
1169.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:31:39)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. "; zmiana załączników
1170.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:26:05)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016"
1171.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:26:04)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok. " w kategorii "UCHWAŁY 2017"
1172.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:19:50)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 3"
1173.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:19:50)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/132/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021"; zmiana załączników
1174.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:18:51)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 2"
1175.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:18:51)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/132/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021"; zmiana załączników
1176.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:15:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 1"
1177.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:15:16)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/132/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021"; zmiana załączników
1178.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:14:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Objaśnienia przyjętych wartosci"
1179.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:14:02)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/132/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021"; zmiana załączników
1180.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:11:29)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXIX/132/2016"
1181.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:11:29)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXIX/132/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021" w kategorii "UCHWAŁY 2017"
1182.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 13. stycznia 2017 (10:08:54)
KategorieDodanie kategorii "UCHWAŁY 2017"
1183.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 05. stycznia 2017 (14:28:11)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
1184.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 05. stycznia 2017 (14:28:11)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana załączników
1185.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 02. stycznia 2017 (08:16:35)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie ustalenia wysokości cen za zrzut ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków położonej w m. Mycielin"; zmiana załączników
1186.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 02. stycznia 2017 (08:15:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie ustalenia wysokości cen za zrzut ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków położonej w m. Mycielin";
1187.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 02. stycznia 2017 (08:15:00)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 50/2016"
1188.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 02. stycznia 2017 (08:15:00)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie ustalenia wysokości cen za zrzut ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków położonej w m. Mycielin"; zmiana załączników
1189.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 02. stycznia 2017 (08:12:11)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 50/2016"
1190.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 02. stycznia 2017 (08:12:11)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 50/2016" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1191.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 30. grudnia 2016 (14:38:38)
DokumentyDodanie dokumentu "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA"
1192.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 30. grudnia 2016 (14:38:38)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie
1193.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 30. grudnia 2016 (09:37:20)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVIII/131/2016"
1194.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 30. grudnia 2016 (09:37:20)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVIII/131/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu" w kategorii "Uchwały 2016"
1195.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 30. grudnia 2016 (09:34:20)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVIII/130/2016"
1196.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 30. grudnia 2016 (09:34:20)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVIII/130/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2017 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowym oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadząc
1197.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 30. grudnia 2016 (09:28:28)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVIII/129/2016"
1198.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 30. grudnia 2016 (09:28:28)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVIII/129/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 r." w kategorii "Uchwały 2016"
1199.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (12:08:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik do UCHWAŁY NR XXVII/128/2016"
1200.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (12:08:41)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXVIII/128/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2017"; zmiana załączników
1201.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (12:07:17)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVIII/128/2016"
1202.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (12:07:17)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVIII/128/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2017" w kategorii "Uchwały 2016"
1203.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (12:02:21)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016"
1204.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (12:02:21)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w kategorii "Uchwały 2016"
1205.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (12:00:37)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVII/126/2016"
1206.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (12:00:37)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVII/126/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy" w kategorii "Uchwały 2016"
1207.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (11:57:30)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVII/125/2016"
1208.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (11:57:30)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVII/125/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od n
1209.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (10:59:45)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVII/124/2016"
1210.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (10:59:45)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVII/124/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku" w kategorii "Uchwały 2016"
1211.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (10:58:05)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVII/123/2016"
1212.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (10:58:05)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVII/123/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości" w kategorii "Uchwały 2016"
1213.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (10:56:22)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVII/122/2016"
1214.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (10:56:22)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVII/122/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości" w kategorii "Uchwały 2016"
1215.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (10:23:12)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVII/121/2016"
1216.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (10:23:12)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVII/121/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego" w kategorii "Uchwały 2016"
1217.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (09:41:02)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVII/120/2016"
1218.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (09:41:02)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVII/120/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1219.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (09:33:42)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała NR XXVII/119/2016"
1220.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (09:33:42)
PublikacjeDodanie publikacji "Uchwała NR XXVII/119/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2020" w kategorii "Uchwały 2016"
1221.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (09:23:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "Uchwała NR XXVII/118/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie oraz szczegół
1222.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (09:21:22)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała NR XXVII/118/2016 "
1223.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 29. grudnia 2016 (09:21:22)
PublikacjeDodanie publikacji "Uchwała NR XXVII/118/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie oraz szczegóło
1224.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:34:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o wyniku naboru"
1225.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:34:07)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony, promocji gminy i kultury w Urzędzie Gminy Mycielin" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1226.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:32:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o wyniku naboru"
1227.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:32:49)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Mycielin" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1228.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:17:49)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1229.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:13:15)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1230.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:09:45)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1231.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:09:05)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1232.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:08:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1233.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:08:38)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1234.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:08:06)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1235.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (11:05:47)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1236.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (10:53:10)
DokumentyDodanie dokumentu "Załączniki - Wzór oferty, menu miesięczne, projekt umowy"
1237.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (10:53:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"; zmiana załączników
1238.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (10:52:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej"
1239.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (10:52:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1240.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (09:16:36)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
1241.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 28. grudnia 2016 (09:16:36)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1242.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. grudnia 2016 (12:19:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Protokół"
1243.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. grudnia 2016 (12:19:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin"; zmiana załączników
1244.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 21. grudnia 2016 (13:03:34)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
1245.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 21. grudnia 2016 (13:03:34)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego marki JELCZ 004, nr rej KZV 5214" w kategorii "Przetargi 2016"
1246.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. grudnia 2016 (14:59:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja o wynikach"
1247.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. grudnia 2016 (14:59:49)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wynikach I przetargu na najem nieruchomości rolnej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia, działka nr 146/2" w kategorii "Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia"
1248.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 16. grudnia 2016 (07:54:04)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja o wyniku naboru"
1249.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 16. grudnia 2016 (07:54:04)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie-Kolonii wchodzącej w skład zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1250.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 14. grudnia 2016 (14:56:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Załączniki"
1251.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 14. grudnia 2016 (14:56:46)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin"; zmiana załączników
1252.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 14. grudnia 2016 (14:30:17)
DokumentyDodanie dokumentu "zaproszenie do złożenia oferty"
1253.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 14. grudnia 2016 (14:30:17)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt gminy Mycielin zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1254.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 12. grudnia 2016 (13:08:21)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 48/2016"
1255.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 12. grudnia 2016 (13:08:21)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 48/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Mycielin i jej jednostkach budżetowych" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1256.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:34:43)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 47/2016"
1257.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:34:43)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 08 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obrony, promocji gminy i kultury" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1258.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:32:50)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 46/2016"
1259.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:32:50)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 46/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1260.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:28:36)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 45/2016"
1261.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:28:36)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 45/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Mycielin i jej jednostkach budżetowych" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1262.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:25:21)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 44/2016"
1263.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:25:21)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 44/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządze
1264.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:22:49)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 43/2016"
1265.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:22:49)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 43/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Mycielinie za 2016 rok" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1266.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:18:15)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 42/2016"
1267.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:18:15)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 42/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1268.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:12:32)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 41/2016"
1269.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (13:12:32)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 41/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1270.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (12:43:48)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 40/2016"
1271.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (12:43:48)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 40/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1272.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (12:33:57)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 39/2016"
1273.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (12:33:57)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 39/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego JELCZ 004 stanowiący własność Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1274.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (07:57:35)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 38/2016"
1275.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (07:57:35)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 38/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla p. Damiana Śliwińskiego" w kategorii "Zarządzenia 20
1276.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (07:43:09)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 37/2016"
1277.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. grudnia 2016 (07:43:09)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 37/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do wyceny samochodu pożarniczego" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1278.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. grudnia 2016 (15:26:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1279.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. grudnia 2016 (15:26:31)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Mycielin"; zmiana załączników
1280.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. grudnia 2016 (14:43:10)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1281.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. grudnia 2016 (14:43:10)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1282.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. grudnia 2016 (14:40:54)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1283.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 08. grudnia 2016 (14:40:54)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Mycielin" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1284.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 07. grudnia 2016 (08:46:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Dane adresowe"; zmiana tresci publikacji
1285.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 07. grudnia 2016 (08:44:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "Kierownictwo Urzędu"; zmiana tresci publikacji
1286.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 05. grudnia 2016 (14:44:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o naborze"
1287.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 05. grudnia 2016 (14:44:49)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej, promocji gminy i kultury" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1288.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (14:48:29)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik nr 2"
1289.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (14:48:29)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004"; zmiana załączników
1290.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (14:47:32)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik nr 1 "
1291.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (14:47:32)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004"; zmiana załączników
1292.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (14:45:50)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004";
1293.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (14:45:29)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór oferty wraz z umową"
1294.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (14:45:29)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004"; zmiana załączników
1295.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (14:44:53)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1296.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (14:44:53)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004" w kategorii "Przetargi 2016"
1297.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (07:56:06)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania"
1298.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. grudnia 2016 (07:56:06)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004"; zmiana załączników
1299.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 28. listopada 2016 (15:16:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Kwestionariusz osobowy"
1300.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 28. listopada 2016 (15:16:00)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie-Kolonii"; zmiana załączników
1301.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 28. listopada 2016 (15:15:28)
DokumentyDodanie dokumentu "Nabór na stanowisko sprzątaczki "
1302.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 28. listopada 2016 (15:15:28)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie-Kolonii" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1303.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (15:28:29)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 36/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2016 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządzenia
1304.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (15:27:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 36/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2016 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Mycielin."; ukrycie publikacji
1305.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (15:27:08)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 36/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2016 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Mycielin."; odkrycie publikacji
1306.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (15:26:33)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 35/2016 WÓJTA"
1307.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (15:26:33)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 35/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1308.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (15:24:38)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 36/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2016 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Mycielin."; ukrycie publikacji
1309.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (15:24:12)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 34/2016"
1310.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (15:24:12)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 34/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 września 2016 r.w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Wójta Gminy Mycielin Nr 32/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r." w kateg
1311.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (11:50:26)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVI/117/2016"
1312.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (11:50:26)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVI/117/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków" w kategorii "Uchwały 2016"
1313.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (11:36:39)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVI/116/2016"
1314.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (11:36:39)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVI/116/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia na rok 2017 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność
1315.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (10:08:06)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVI/115/2016"
1316.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (10:08:06)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVI/115/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obslugi" w k
1317.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (10:02:33)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVI/114/2016"
1318.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 23. listopada 2016 (10:02:33)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVI/114/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie" w kategor
1319.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. listopada 2016 (13:21:15)
DokumentyDodanie dokumentu "Kwestionariusz osobowy"
1320.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. listopada 2016 (13:21:15)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie konkursu - Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych"; zmiana załączników
1321.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. listopada 2016 (13:20:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie konkursu "
1322.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. listopada 2016 (13:20:31)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie konkursu - Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy unijnych" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1323.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. listopada 2016 (08:35:57)
PublikacjeZmiana w publikacji "Kierownictwo Urzędu"; zmiana tresci publikacji
1324.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:54:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w I półroczu 2017 roku"; zmiana załączników
1325.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:52:27)
DokumentyDodanie dokumentu "ZAMĘTY 1, 2, 3, 75"
1326.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:52:16)
DokumentyDodanie dokumentu "KOŚCIELEC-KOLONIA 45, 46"
1327.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:52:02)
DokumentyDodanie dokumentu "KORZENIEW 48, 158, 159"
1328.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:51:54)
DokumentyDodanie dokumentu "KAZALA STARA 20"
1329.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:51:46)
DokumentyDodanie dokumentu "KAZALA NOWA 2, 7, 8"
1330.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:51:25)
DokumentyDodanie dokumentu "GADÓW 76"
1331.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:51:16)
DokumentyDodanie dokumentu "DZIERZBIN KOLONIA 55"
1332.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:51:04)
DokumentyDodanie dokumentu "SŁUSZKÓW 32"
1333.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:50:55)
DokumentyDodanie dokumentu "SŁUSZKÓW 29"
1334.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:50:42)
DokumentyDodanie dokumentu "MYCIELIN 77"
1335.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:50:34)
DokumentyDodanie dokumentu "KORZENIEW 116"
1336.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:50:23)
DokumentyDodanie dokumentu "KORZENIEW 115"
1337.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:50:08)
DokumentyDodanie dokumentu "BOGUSŁAWICE 2, 4, 5"
1338.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:49:52)
DokumentyDodanie dokumentu "NOWINY, PRZYRANIE, ZAMĘTY"
1339.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:49:39)
DokumentyDodanie dokumentu "KLOTYLDÓW, KORZENIEW"
1340.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:49:30)
DokumentyDodanie dokumentu "GRABEK, KAZALA STARA"
1341.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:49:15)
DokumentyDodanie dokumentu "ELŻBIETÓW, SŁUSZKÓW"
1342.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:49:07)
DokumentyDodanie dokumentu "DANOWIEC, DZIERZBIN, TEODORÓW"
1343.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:48:55)
DokumentyDodanie dokumentu "ANNÓWKA, BOGUSŁAWICE, DZIERZBIN KOLONIA, GADÓW, KAZALA NOWA, MYCIELIN"
1344.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:48:24)
DokumentyDodanie dokumentu "ALEKSANDRÓW, BUGAJ, JASZCZURY, KOŚCIELEC, KOŚCIELEC KOLONIA, KUKUŁKA, KUSZYN, STROPIESZYN"
1345.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:48:24)
PublikacjeDodanie publikacji "Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w I półroczu 2017 roku" w kategorii "Harmonogramy wywozu "
1346.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:45:17)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść kurendy"
1347.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. listopada 2016 (13:45:17)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 10-tej w sali nr 3 Urzędu Gminy Mycielin w Słuszkowie przeprowadzony zostanie ustny, nieograniczony przetarg publiczny na najem gruntu rolnego w
1348.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 18. listopada 2016 (21:03:55)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza ustny, nieograniczony przetarg publiczny na najem nieruchomości rolnej o pow. 2,0800 ha położonej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia, działka nr 146/2" w kategorii "Przetargi 2016"
1349.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 18. listopada 2016 (21:00:08)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1350.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 18. listopada 2016 (21:00:08)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza ustny, nieograniczony przetarg publiczny na najem nieruchomości rolnej o pow. 2,0800 ha położonej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia, działka nr 146/2" w kategorii "Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do
1351.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. listopada 2016 (07:33:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004"; zmiana tresci publikacji
1352.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. listopada 2016 (07:33:01)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004"; zmiana tresci publikacji
1353.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. listopada 2016 (07:32:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1354.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. listopada 2016 (07:32:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004"; zmiana załączników
1355.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 15. listopada 2016 (09:47:24)
DokumentyDodanie dokumentu "Wzór oferty wraz z umową"
1356.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 15. listopada 2016 (09:47:24)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004"; zmiana załączników
1357.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 15. listopada 2016 (09:46:19)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1358.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 15. listopada 2016 (09:46:19)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004" w kategorii "Przetargi 2016"
1359.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. listopada 2016 (11:30:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
1360.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. listopada 2016 (11:30:33)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na Remont i termomodernizację budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1361.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 10. listopada 2016 (10:43:35)
DokumentyDodanie dokumentu "KURENDA - PRZERWA W DOSTAWIE WODY "
1362.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 10. listopada 2016 (10:43:35)
PublikacjeDodanie publikacji "KURENDA- przerwa w dostawie wody" w kategorii "KURENDY 2016"
1363.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. listopada 2016 (12:02:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1364.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. listopada 2016 (12:02:20)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja Inspekcji Weterynaryjnej dot. świadectwa zdrowia dla trzody chlewnej. " w kategorii "KURENDY 2016"
1365.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. listopada 2016 (11:50:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zadanie: "Remont i termomodernizacja budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie" "
1366.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 08. listopada 2016 (11:50:38)
PublikacjeDodanie publikacji "Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zadanie: "Remont i termomodernizacja budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1367.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. listopada 2016 (15:17:45)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVI/113/2016"
1368.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. listopada 2016 (15:17:45)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVI/113/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1369.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. listopada 2016 (15:06:50)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVI/112/2016"
1370.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. listopada 2016 (15:06:50)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVI/112/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021." w kategorii "Uchwały 2016"
1371.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. listopada 2016 (14:36:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXVI/111/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mycielin porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infras
1372.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. listopada 2016 (14:35:49)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXVI/111/2016"
1373.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. listopada 2016 (14:35:49)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXVI/111/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mycielin porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrast
1374.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. listopada 2016 (14:09:32)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXV/110/2016"
1375.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 02. listopada 2016 (14:09:32)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXV/110/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych" w kategorii "Uchwały 2016"
1376.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 31. października 2016 (14:49:21)
DokumentyDodanie dokumentu "ogłoszenie"
1377.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 31. października 2016 (14:49:21)
PublikacjeDodanie publikacji "Obowiązki posiadacza trzody chlewnej" w kategorii "KURENDY 2016"
1378.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (10:47:53)
PublikacjeZmiana w publikacji "Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu: Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"; zmiana załąc
1379.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (10:47:10)
DokumentyDodanie dokumentu "Sprawozdanie"
1380.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (10:47:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu: Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"; zmiana załąc
1381.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (10:44:28)
DokumentyDodanie dokumentu "Sprawozdanie"
1382.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (10:44:28)
PublikacjeDodanie publikacji "Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu: Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" w kategorii "O
1383.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (09:43:01)
DokumentyDodanie dokumentu "Kurenda zwrot podatku akcyzowego w dniu 28.10.2016"
1384.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (09:43:01)
PublikacjeDodanie publikacji "KURENDA- zwrot podatku akcyzowego w dniu 28.10.2016" w kategorii "KURENDY 2016"
1385.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (09:37:07)
DokumentyDodanie dokumentu "KURENDA Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem."
1386.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (09:37:07)
PublikacjeDodanie publikacji "Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem." w kategorii "KURENDY 2016"
1387.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (09:34:03)
DokumentyDodanie dokumentu "Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem."
1388.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (09:34:03)
PublikacjeDodanie publikacji "Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem." w kategorii "Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia"
1389.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (09:31:19)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 36/2016"
1390.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 26. października 2016 (09:31:19)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 36/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 26 października 2016 w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości będących własnością Gminy Mycielin." w kategorii "Zarządzenia
1391.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 24. października 2016 (14:14:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "Kontakt"; zmiana tresci publikacji
1392.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (10:13:08)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana tresci publikacji
1393.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (10:12:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana tresci publikacji
1394.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (10:06:17)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna"
1395.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (10:06:17)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1396.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (10:03:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
1397.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (10:03:49)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1398.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (10:01:12)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik nr 3 "
1399.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (10:01:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1400.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:57:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Umowa"
1401.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:57:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1402.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:57:04)
DokumentyDodanie dokumentu "Oferta"
1403.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:57:04)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1404.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:56:21)
DokumentyDodanie dokumentu "formularz cenowy"
1405.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:56:21)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1406.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:55:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe"
1407.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:55:33)
PublikacjeDodanie publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1408.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:28:28)
PublikacjeUsunięcie publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"
1409.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:27:35)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe"
1410.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:27:35)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1411.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:23:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe"
1412.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 21. października 2016 (09:23:13)
PublikacjeDodanie publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1413.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. października 2016 (12:32:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja za III kwartał 2016"
1414.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 19. października 2016 (12:32:48)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2016 r." w kategorii "Budżet 2016"
1415.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 13. października 2016 (11:59:06)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
1416.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 13. października 2016 (11:59:06)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Remont i termomodernizację budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1417.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 12. października 2016 (15:12:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja wraz z projektem Programu"
1418.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 12. października 2016 (15:12:23)
PublikacjeDodanie publikacji "Urząd Gminy Mycielin informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r." w
1419.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. października 2016 (09:27:44)
KategorieZmiana w kategorii "sprawozdania budżet za 2012r"; zmiana nazwy
1420.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. października 2016 (09:27:14)
KategorieZmiana w kategorii "Sprawozdania budżet za 2013"; zmiana nazwy
1421.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 07. października 2016 (09:25:42)
PublikacjeZmiana w publikacji "Sprawozdania z wykonania budżetu"; zmiana tresci publikacji
1422.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 03. października 2016 (09:15:11)
PublikacjeZmiana w publikacji "Referaty i stanowiska w Urzędzie Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1423.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. września 2016 (10:26:44)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
1424.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. września 2016 (10:26:44)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1425.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. września 2016 (10:25:25)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna"
1426.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. września 2016 (10:25:25)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1427.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. września 2016 (10:21:16)
DokumentyDodanie dokumentu "oferta wraz z załącznikami"
1428.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. września 2016 (10:21:16)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie"; zmiana załączników
1429.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. września 2016 (10:16:03)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie ofertowe"
1430.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 22. września 2016 (10:16:03)
PublikacjeDodanie publikacji "Zapytanie ofertowe dotyczące Remontu i termomodernizacji budynku nr 114 po Posterunku Policji w Korzeniewie" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1431.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (15:14:46)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 33/2016"
1432.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (15:14:46)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 33/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1433.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (14:24:02)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 32/2016"
1434.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (14:24:02)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 32/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 r." w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1435.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (14:12:54)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 31/2016"
1436.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (14:12:54)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 6 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1437.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (14:11:17)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 30/2016"
1438.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (14:11:17)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 30/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w kORZENIEWIE i powołania komisji inwentaryzacyjnej" w kategorii "
1439.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (14:09:35)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 29/2016"
1440.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (14:09:35)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 29/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Przyraniu i powołania komisji inwentaryzacyjnej" w kategorii "Za
1441.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (12:08:57)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXIV/109/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
1442.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (12:08:38)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXIV/109/2016"
1443.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (12:08:38)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXIV/109/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
1444.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (12:05:41)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA Nr XXIV/108/2016"
1445.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (12:05:41)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA Nr XXIV/108/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1446.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (11:58:35)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXIV/107/2016"
1447.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 20. września 2016 (11:58:35)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXIV/107/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021" w kategorii "Uchwały 2016"
1448.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 19. września 2016 (11:15:57)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał""; zmiana tytułu
1449.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 19. września 2016 (11:15:15)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. ";
1450.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 19. września 2016 (11:09:04)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "; zmiana tresci publikacji
1451.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 19. września 2016 (11:08:48)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "; zmiana tresci publikacji
1452.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 19. września 2016 (11:06:42)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
1453.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 19. września 2016 (11:06:42)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał"" w kategorii "Przetargi 2016"
1454.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 16. września 2016 (10:41:58)
DokumentyDodanie dokumentu "Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał""
1455.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 16. września 2016 (10:41:58)
PublikacjeDodanie publikacji "Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał"" w kategorii "Przetargi 2016"
1456.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 15. września 2016 (13:30:10)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
1457.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 15. września 2016 (13:30:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kościelec""; zmiana załączników
1458.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 15. września 2016 (13:27:45)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kościelec"" w kategorii "Przetargi 2016"
1459.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 12. września 2016 (12:57:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
1460.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 12. września 2016 (12:57:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 674550G w miejscowości Kościelec-Kolonia"" w kategorii "Przetargi 2016"
1461.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. września 2016 (13:29:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Protokół z otwarcia ofert"
1462.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 09. września 2016 (13:29:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674550 G w m Kościelec-Kolonia" w kategorii "Przetargi 2016"
1463.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. września 2016 (12:54:30)
DokumentyDodanie dokumentu "Protokół z otwarcia ofert"
1464.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. września 2016 (12:54:30)
PublikacjeDodanie publikacji "Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu"" w kategorii "Przetargi 2016"
1465.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. września 2016 (10:13:58)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał"; zmiana załączników
1466.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. września 2016 (10:13:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
1467.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. września 2016 (10:13:20)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał"; zmiana załączników
1468.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. września 2016 (10:11:53)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
1469.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 06. września 2016 (10:11:53)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał"; zmiana załączników
1470.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:58:59)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna"
1471.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:58:59)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał"; zmiana załączników
1472.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:55:56)
DokumentyDodanie dokumentu "Kosztorys ofertowy"
1473.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:55:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał"; zmiana załączników
1474.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:55:22)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
1475.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:55:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał"; zmiana załączników
1476.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:54:13)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
1477.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:54:13)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał"; zmiana załączników
1478.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:52:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
1479.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 01. września 2016 (11:52:13)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał" w kategorii "Przetargi 2016"
1480.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (09:02:26)
DokumentyDodanie dokumentu "struktura stanowisk"
1481.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (09:02:26)
PublikacjeZmiana w publikacji "Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Mycielin i struktura stanowisk"; zmiana załączników
1482.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (08:47:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Mycielin"
1483.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (08:47:16)
PublikacjeDodanie publikacji "Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Mycielin i struktura stanowisk" w kategorii "Struktura organizacyjna"
1484.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (08:40:20)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mycielin" w kategorii "Regulamin organizacyjny Urzędu"
1485.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (08:21:01)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 28/2016"
1486.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (08:21:01)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 28/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mycielin" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1487.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (08:17:39)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postepowania pracowników Urzędu Gminy Mycielin z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu d
1488.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (08:16:55)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 27/2016"
1489.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. sierpnia 2016 (08:16:55)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 27/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postepowania pracowników Urzędu Gminy Mycielin z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do
1490.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. sierpnia 2016 (12:06:22)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
1491.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. sierpnia 2016 (12:06:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674550 G w miejscowości Kościelec Kolonia"; zmiana załączników
1492.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. sierpnia 2016 (12:05:39)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
1493.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. sierpnia 2016 (12:05:39)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674550 G w miejscowości Kościelec Kolonia"; zmiana załączników
1494.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. sierpnia 2016 (12:04:05)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna"
1495.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. sierpnia 2016 (12:04:05)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674550 G w miejscowości Kościelec Kolonia"; zmiana załączników
1496.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. sierpnia 2016 (12:00:01)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
1497.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. sierpnia 2016 (12:00:01)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674550 G w miejscowości Kościelec Kolonia" w kategorii "Przetargi 2016"
1498.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 23. sierpnia 2016 (08:48:58)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z ałącznikami"
1499.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 23. sierpnia 2016 (08:48:58)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu"; zmiana załączników
1500.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. sierpnia 2016 (14:35:42)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu"; zmiana załączników
1501.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. sierpnia 2016 (14:20:06)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna"
1502.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. sierpnia 2016 (14:18:57)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robot"
1503.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. sierpnia 2016 (14:18:49)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
1504.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. sierpnia 2016 (14:18:49)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu" w kategorii "Przetargi 2016"
1505.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (14:22:43)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 26/2016"
1506.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (14:22:43)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 26/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pom
1507.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (14:19:24)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 1"
1508.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (14:19:24)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy na I półrocze 2016 r. oraz informacji o kszta
1509.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (14:10:49)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 25/2016"
1510.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (14:10:49)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy a I półrocze 2016 roku oraz informacji o kszta
1511.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (12:46:38)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXIII/106/2016"
1512.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (12:46:38)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXIII/106/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1513.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (12:42:00)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXIII/105/2016"
1514.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (12:42:00)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXIII/105/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021." w kategorii "Uchwały 2016"
1515.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (12:35:23)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXII/104/2016"
1516.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (12:35:23)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXII/104/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin" w kategorii "
1517.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (12:32:33)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXII/103/2016"
1518.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 18. sierpnia 2016 (12:32:33)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXII/103/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1519.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. sierpnia 2016 (15:13:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Kurenda odpady niebezpieczne"
1520.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. sierpnia 2016 (15:13:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "Odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych"; zmiana załączników
1521.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. sierpnia 2016 (15:11:58)
DokumentyDodanie dokumentu "Kurenda odpady wielkogabaryty"
1522.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 10. sierpnia 2016 (15:11:58)
PublikacjeDodanie publikacji "Odbiór odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych" w kategorii "KURENDY 2016"
1523.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 05. sierpnia 2016 (14:19:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
1524.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 05. sierpnia 2016 (14:19:07)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "świadczenia usługi dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017"" w kategorii "Przetargi 2016"
1525.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. sierpnia 2016 (14:00:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
1526.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. sierpnia 2016 (14:00:33)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „ Wyprawka szkolna”"; zmiana załączników
1527.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. sierpnia 2016 (14:00:11)
DokumentyDodanie dokumentu "Tabela dofinansowania"
1528.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. sierpnia 2016 (14:00:11)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „ Wyprawka szkolna”"; zmiana załączników
1529.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. sierpnia 2016 (13:59:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1530.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. sierpnia 2016 (13:59:27)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „ Wyprawka szkolna”" w kategorii "KURENDY 20
1531.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. sierpnia 2016 (11:32:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
1532.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 04. sierpnia 2016 (11:32:18)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii z miejscowości Danowiec"" w kategorii "Przetargi 2016"
1533.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 01. sierpnia 2016 (10:14:40)
PublikacjeZmiana w publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"; zmiana tresci publikacji
1534.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 01. sierpnia 2016 (10:13:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"
1535.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 01. sierpnia 2016 (10:13:46)
PublikacjeDodanie publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020" w kategorii "Informacje"
1536.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (15:01:35)
DokumentyDodanie dokumentu "Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego"
1537.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (15:01:35)
PublikacjeZmiana w publikacji "1/SO Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt czasowy"; zmiana załączników
1538.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (15:00:35)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek zgłoszenie pobytu stałego"
1539.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (15:00:35)
PublikacjeZmiana w publikacji "2/SO Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały"; zmiana załączników
1540.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:59:47)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
1541.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:59:47)
PublikacjeZmiana w publikacji "1/SO Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt czasowy"; zmiana załączników
1542.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:56:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
1543.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:56:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "2/SO Zameldowanie (wymeldowanie) osoby na pobyt stały"; zmiana załączników
1544.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:55:21)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
1545.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:55:21)
PublikacjeZmiana w publikacji "4/SO Zaświadczenie z akt ewidencji ludności lub dowodów osobistych"; zmiana załączników
1546.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:53:17)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
1547.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:53:17)
PublikacjeZmiana w publikacji "Odpis aktu stanu cywilnego"; zmiana załączników
1548.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:52:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
1549.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:52:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "3/SO Wydanie, wymiana oraz unieważnienie dowodu osobistego"; zmiana załączników
1550.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:51:12)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
1551.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (14:51:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego"; zmiana załączników
1552.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:51:36)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
1553.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:51:36)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dzierzbinie z miejscowości Danowiec w roku szkolnym 2016/2017"; zmiana załączników
1554.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:50:37)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
1555.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:50:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dzierzbinie z miejscowości Danowiec w roku szkolnym 2016/2017"; zmiana załączników
1556.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:49:42)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
1557.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:49:42)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dzierzbinie z miejscowości Danowiec w roku szkolnym 2016/2017" w kategorii "Przetargi 2016"
1558.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:45:10)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
1559.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:45:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017"; zmiana załączników
1560.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:43:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o zamówieniu"
1561.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (11:43:00)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017" w kategorii "Przetargi 2016"
1562.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (08:20:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1563.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (08:20:16)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin dot. wydania decyzji o umorzeniu postępowania adm. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 88
1564.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (08:13:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja"
1565.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (08:13:46)
PublikacjeDodanie publikacji "Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania dot. budowy indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1566.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (08:11:53)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja"
1567.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. lipca 2016 (08:11:53)
PublikacjeDodanie publikacji "Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania dot. Zakupu uzywanego samochodu ciężarowego z przeznaczeniem dla OSP w Korzeniewie" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1568.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (15:28:31)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 24/2016"
1569.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (15:28:31)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 24/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportów) przez Gminę Mycielin w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu" w kategorii "Z
1570.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (15:25:17)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 23/2016"
1571.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (15:25:17)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 23/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 11 lipca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1572.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (15:23:58)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 22/2016"
1573.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (15:23:58)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 22/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1574.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (15:21:07)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 21/2016"
1575.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (15:21:07)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 21/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1576.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (12:40:50)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja za II kwartał 2016"
1577.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (12:40:50)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości: Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za II kwartał 2016 r." w kategorii "Budżet 2016"
1578.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (09:45:03)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 20/2016"
1579.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (09:45:03)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZADZENIE Nr 20/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1580.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (08:33:40)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 19/2016"
1581.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (08:33:40)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 19/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1582.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (08:30:25)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 18/2016"
1583.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (08:30:25)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia ek
1584.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (08:20:21)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja odnośnie wprowadzenia zarządzenia dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu" w kategorii "KURENDY 2016"
1585.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 21. lipca 2016 (08:16:14)
KategorieZmiana w kategorii "Ogłoszenia, kurendy, informacje"; zmiana nazwy
1586.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. lipca 2016 (14:47:57)
DokumentyDodanie dokumentu "kwestionariusz"
1587.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. lipca 2016 (14:47:57)
PublikacjeZmiana w publikacji "Publiczne Przedszkole Samorządowe w Korzeniewie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego"; zmiana załączników
1588.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. lipca 2016 (14:47:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1589.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. lipca 2016 (14:47:13)
PublikacjeDodanie publikacji "Publiczne Przedszkole Samorządowe w Korzeniewie ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1590.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:22:12)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 17/2016"
1591.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:22:12)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 17/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mycielin" w kategorii "Zarządz
1592.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:20:02)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 16/2016"
1593.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:20:02)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 16/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Pani Doroty Matusiak ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Samorządowego w Korzeniewie" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1594.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:17:46)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 15/2016"
1595.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:17:46)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 15/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego " w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1596.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:14:10)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 14/2016"
1597.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:14:10)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 14/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian w polityce rachunkowosci" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1598.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:12:27)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 13/2016"
1599.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:12:27)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 13/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. księgowości podatkowej" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1600.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:11:58)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych"; zmiana ka
1601.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:10:11)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 "
1602.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:10:11)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 12/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 01 kwietnia 2016 roku w sprawie podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych" w kategorii
1603.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:05:16)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXI/102/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrekorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu in
1604.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:04:49)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXI/102/2016"
1605.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:04:49)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXI/102/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrekorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inn
1606.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:02:44)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXI/101/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom doda
1607.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:01:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XXI/101/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom doda
1608.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:00:43)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XXI/101/2016"
1609.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (09:00:43)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XXI/101/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodat
1610.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:57:20)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA Nr XXI/100/2016"
1611.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:57:20)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA Nr XXI/100/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1612.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:54:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Mycielin" w kategorii "Oświadczenia składane w 2016 r."
1613.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:52:40)
DokumentyDodanie dokumentu "Wiesław Szymczak"
1614.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:51:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Andrzej Banach"
1615.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:50:57)
DokumentyDodanie dokumentu "Roman Wawrzyniak"
1616.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:50:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Kazimierz Milewski"
1617.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:49:34)
DokumentyDodanie dokumentu "Violetta Augustyniak"
1618.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:48:51)
DokumentyDodanie dokumentu "Tadeusz Wolniaczyk"
1619.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:47:39)
DokumentyDodanie dokumentu "Eugeniusz Janiak"
1620.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:46:21)
DokumentyDodanie dokumentu "Dariusz Grzymski"
1621.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:44:51)
DokumentyDodanie dokumentu "Mariola Kasprzak"
1622.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:43:59)
DokumentyDodanie dokumentu "Elżbieta Szczepaniak"
1623.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:42:55)
DokumentyDodanie dokumentu "Henryk Antoniak"
1624.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:42:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Ryszard Tomczyk"
1625.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:41:37)
DokumentyDodanie dokumentu "Zbigniew Brajer"
1626.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:40:50)
DokumentyDodanie dokumentu "Renata Siwek"
1627.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. lipca 2016 (08:39:25)
DokumentyDodanie dokumentu "Mirosław Skalski"
1628.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (15:02:11)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1629.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (15:02:11)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie wydania decyzji nr 404.2016 udzielająca pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej o mocy 800kW, w miejscowości Słuszków" w kategorii "KURENDY 2016"
1630.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:27:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy ..."; zmiana załączników
1631.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:25:22)
DokumentyDodanie dokumentu "Ilona Osińska - Sekretarz Gminy"
1632.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:24:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Barbara Dymkowska - Skarbnik Gminy"
1633.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:19:46)
DokumentyDodanie dokumentu "Elżbieta Ulrych - Kierownik GOPS Mycielin"
1634.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:18:09)
DokumentyDodanie dokumentu "Edward Wasik - Z-ca Wójta Gminy Mycielin"
1635.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:17:15)
DokumentyDodanie dokumentu "Jolanta Tomczyk - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii"
1636.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:15:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Michał Tomela - Dyrektor Gimnazjum w Korzeniewie"
1637.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:10:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Danuta Jarek - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin"
1638.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:08:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Aleksandra Filipowicz - Kierownik ZEAS w Korzeniewie"
1639.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:06:51)
DokumentyDodanie dokumentu "Dorota Matysiak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu"
1640.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:05:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Małgorzata Tomela - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mycielinie"
1641.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:04:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Matusiak Dorota - Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego w Korzeniewie"
1642.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:03:01)
DokumentyDodanie dokumentu "Korczyńska Krystyna - Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego w Przyraniu"
1643.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:01:49)
DokumentyUsunięcie dokumentu "Edward Wasik"
1644.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:01:45)
DokumentyUsunięcie dokumentu "Krystyna Korczyńska"
1645.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (08:01:42)
DokumentyUsunięcie dokumentu "Matusiak Dorota"
1646.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. lipca 2016 (07:54:54)
DokumentyDodanie dokumentu "Małgorzata Tomela - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mycielinie"
1647.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. lipca 2016 (14:59:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Matusiak Dorota"
1648.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. lipca 2016 (14:59:09)
DokumentyDodanie dokumentu "Krystyna Korczyńska"
1649.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. lipca 2016 (14:58:36)
DokumentyDodanie dokumentu "Edward Wasik"
1650.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. lipca 2016 (12:30:39)
DokumentyDodanie dokumentu "Jerzy Matuszewski - Wójt Gminy"
1651.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. lipca 2016 (12:30:39)
PublikacjeDodanie publikacji "Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy ..." w kategorii "Oświadczenia składane w 2016 r."
1652.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. lipca 2016 (12:28:31)
KategorieZmiana w kategorii "Oświadczenia składane w 2016 r."; zmiana pozycji wyświetlanej
1653.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. lipca 2016 (12:28:00)
KategorieDodanie kategorii "Oświadczenia składane w 2016 r."
1654.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. lipca 2016 (10:57:44)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1655.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 08. lipca 2016 (10:57:44)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" w kategorii "KURENDY 2016"
1656.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 27. czerwca 2016 (10:56:51)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1657.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 27. czerwca 2016 (10:56:51)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie wydania decyzji Nr 11.2016 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej w Słuszkowie" w kategorii "KURENDY 2016"
1658.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 24. czerwca 2016 (11:18:28)
DokumentyDodanie dokumentu "Stypendium"
1659.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 24. czerwca 2016 (11:18:28)
PublikacjeDodanie publikacji "Stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją Marszałka Województwa Wielkopolskiego" w kategorii "KURENDY 2016"
1660.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 24. czerwca 2016 (11:08:12)
DokumentyUsunięcie dokumentu "Stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją Marszałka Województwa Wielkopolskiego"
1661.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 24. czerwca 2016 (11:05:59)
DokumentyDodanie dokumentu "Stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją Marszałka Województwa Wielkopolskiego"
1662.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 24. czerwca 2016 (10:56:12)
KategorieUsunięcie kategorii "Stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją"
1663.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 24. czerwca 2016 (10:53:03)
KategorieDodanie kategorii "Stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją"
1664.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 24. czerwca 2016 (10:51:13)
KategorieUsunięcie kategorii "Stype"
1665.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 24. czerwca 2016 (10:49:39)
KategorieDodanie kategorii "Stype"
1666.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. czerwca 2016 (13:00:01)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
1667.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 23. czerwca 2016 (13:00:01)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec" w kategorii "Przetargi 2016"
1668.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (13:31:45)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XX/99/2016"
1669.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (13:31:45)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XX/99/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1670.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (13:30:08)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XX/98/2016"
1671.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (13:30:08)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XX/98/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2015 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1672.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (13:26:49)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XX/97/2016"
1673.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (13:26:48)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XX/97/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1674.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (11:47:28)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XX/96/2016"
1675.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (11:47:28)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XX/96/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi." w kategorii "Uchwały 2016"
1676.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (11:46:35)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XX/95/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zam
1677.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (11:46:04)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XX/95/2016"
1678.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 22. czerwca 2016 (11:46:04)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XX/95/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zami
1679.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. czerwca 2016 (11:49:47)
DokumentyDodanie dokumentu "dokumentacja_techniczna"
1680.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. czerwca 2016 (11:49:47)
PublikacjeZmiana w publikacji "Gmina Mycielin zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Budowę indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu"; zmiana załączników
1681.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. czerwca 2016 (11:48:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
1682.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. czerwca 2016 (11:48:23)
PublikacjeZmiana w publikacji "Gmina Mycielin zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Budowę indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu"; zmiana załączników
1683.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. czerwca 2016 (11:47:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie wraz z drukiem oferty"
1684.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 15. czerwca 2016 (11:47:31)
PublikacjeDodanie publikacji "Gmina Mycielin zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Budowę indywidualnej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelcu" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1685.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. czerwca 2016 (08:52:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1686.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 13. czerwca 2016 (08:52:07)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie konkursu - Wójt Gminy Mycielin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie, Korzeniew 116, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mycielin" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1687.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 09. czerwca 2016 (10:17:32)
DokumentyDodanie dokumentu "Zapytanie"
1688.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 09. czerwca 2016 (10:17:32)
PublikacjeDodanie publikacji "Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup samochodu ciężarowego" w kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1689.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 09. czerwca 2016 (10:16:00)
KategorieZmiana w kategorii "zapytania ofertowe 2016"; ukrycie kategorii
1690.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 09. czerwca 2016 (10:15:32)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytania ofertowe"; zmiana tresci publikacji
1691.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 09. czerwca 2016 (10:15:04)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytania ofertowe"; zmiana tresci publikacji
1692.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 09. czerwca 2016 (10:12:45)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytania ofertowe"; zmiana tresci publikacji
1693.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 09. czerwca 2016 (10:12:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zapytania ofertowe"; zmiana tresci publikacji
1694.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 09. czerwca 2016 (10:09:50)
KategorieZmiana w kategorii "zapytania ofertowe 2016"; zmiana pozycji wyświetlanej
1695.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 09. czerwca 2016 (10:08:54)
KategorieDodanie kategorii "zapytania ofertowe 2016"
1696.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. czerwca 2016 (07:59:32)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1697.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 08. czerwca 2016 (07:59:32)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej o mocy 800kW, wysokość słupa 73 m, średnicy smigła 73m, w miejscowości Słuszków" w kategorii "KURE
1698.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. czerwca 2016 (08:33:18)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
1699.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. czerwca 2016 (08:33:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec na długości 900 m i szerokości jezdni 3 m"; zmiana załączników
1700.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. czerwca 2016 (08:29:55)
DokumentyDodanie dokumentu "Kosztorys ofertowy i przedmiar robów"
1701.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. czerwca 2016 (08:29:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec na długości 900 m i szerokości jezdni 3 m"; zmiana załączników
1702.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. czerwca 2016 (08:22:42)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec na długości 900 m i szerokości jezdni 3 m"; zmiana załączników
1703.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. czerwca 2016 (08:21:14)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1704.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 07. czerwca 2016 (08:21:13)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec na długości 900 m i szerokości jezdni 3 m" w kategorii "Przetargi 2016"
1705.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 06. czerwca 2016 (15:13:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1706.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 06. czerwca 2016 (15:13:12)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w Kościelcu-Kolonii" w kategorii "Wszczęcie pos
1707.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 06. czerwca 2016 (14:17:28)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie"
1708.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 06. czerwca 2016 (14:17:28)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec" w kategorii "Przetargi 2016"
1709.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. czerwca 2016 (09:57:38)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XIX/94/2016 RADY GMINY MYCIELIN"
1710.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. czerwca 2016 (09:57:38)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XIX/94/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie" w kategorii "Uchwały 2016"
1711.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. czerwca 2016 (09:54:06)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XIX/93/2016 RADY GMINY MYCIELIN"
1712.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. czerwca 2016 (09:54:06)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XIX/93/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1713.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. czerwca 2016 (09:45:52)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XIX/92/2016 RADY GMINY MYCIELIN"
1714.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 01. czerwca 2016 (09:45:52)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XIX/92/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin w Mycielinie z filia w Dzierzbinie za 2015 rok" w kategorii "Uchwały 2
1715.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. maja 2016 (15:18:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Zawiadomienie o wyborze oferty"
1716.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 23. maja 2016 (15:18:38)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego pn. "Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dzierzbin-Kolonia"" w kategorii "Przetargi 2016"
1717.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 16. maja 2016 (12:10:30)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami"
1718.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 16. maja 2016 (12:10:30)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec na długości 900 m i szerokości jezdni 3 m"; zmiana załączników
1719.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 16. maja 2016 (12:08:58)
DokumentyDodanie dokumentu "Dokumentacja techniczna"
1720.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 16. maja 2016 (12:08:58)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec na długości 900 m i szerokości jezdni 3 m"; zmiana załączników
1721.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 16. maja 2016 (12:07:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie wraz z kosztorysem ofertowym i przedmiarem robót"
1722.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 16. maja 2016 (12:07:00)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec na długości 900 m i szerokości jezdni 3 m" w kategorii "Przetargi 2016"
1723.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:22:52)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych"; zmiana załączników
1724.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:22:03)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja - Efektywność-energetyczna-usprawniajmy - naprawiajmy Administrację Publiczną "; zmiana załączników
1725.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:21:09)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja - Efektywność-energetyczna-usprawniajmy - naprawiajmy Administrację Publiczną "; zmiana załączników
1726.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:20:46)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych"; zmiana załączników
1727.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:20:03)
DokumentyDodanie dokumentu "Odpowiedź"
1728.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:20:03)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja - Efektywność-energetyczna-usprawniajmy - naprawiajmy Administrację Publiczną "; zmiana załączników
1729.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:19:40)
DokumentyDodanie dokumentu "Odpowiedź"
1730.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:19:40)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych"; zmiana załączników
1731.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:18:08)
DokumentyDodanie dokumentu "Petycja"
1732.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:18:08)
PublikacjeDodanie publikacji "Petycja - Efektywność-energetyczna-usprawniajmy - naprawiajmy Administrację Publiczną " w kategorii "Petycje"
1733.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:16:46)
PublikacjeUsunięcie publikacji "Petycje - Efektywnosc-energtyczna-usprawniajmy - naprawiajmy Administrację Publiczną"
1734.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:16:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Petycja"
1735.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 10. maja 2016 (15:16:20)
PublikacjeDodanie publikacji "Petycje - Efektywnosc-energtyczna-usprawniajmy - naprawiajmy Administrację Publiczną" w kategorii "Petycje"
1736.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (13:33:26)
DokumentyDodanie dokumentu "Petycja"
1737.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (13:33:26)
PublikacjeDodanie publikacji "Petycja w sprawie wymiany systemów operacyjnych" w kategorii "Petycje"
1738.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (13:27:10)
PublikacjeUsunięcie publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA"
1739.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:16:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Oficjalny wniosek"
1740.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:16:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA"; zmiana załączników
1741.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:15:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Oficjalny wniosek"
1742.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:15:31)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA"; zmiana załączników
1743.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:12:43)
DokumentyDodanie dokumentu "Oficjalny wniosek"
1744.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:12:43)
PublikacjeDodanie publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA" w kategorii "Petycje"
1745.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:11:41)
PublikacjeUsunięcie publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA"
1746.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:09:48)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA"; zmiana załączników
1747.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:09:29)
DokumentyDodanie dokumentu "Oficjalny wniosek"
1748.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:09:29)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA"; zmiana załączników
1749.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:08:27)
DokumentyDodanie dokumentu "Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA"
1750.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:08:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA"; zmiana załączników
1751.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (12:06:07)
PublikacjeZmiana w publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA";
1752.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (07:52:11)
DokumentyDodanie dokumentu "Protokół"
1753.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 06. maja 2016 (07:52:11)
PublikacjeDodanie publikacji "Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dzierzbin-Kolonia"" w kategorii "Przetargi 2016"
1754.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 05. maja 2016 (10:03:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA"
1755.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 05. maja 2016 (10:03:13)
PublikacjeDodanie publikacji "Oficjalny Wniosek na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 241 KPA" w kategorii "Petycje"
1756.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 05. maja 2016 (09:57:51)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "; zmiana kategorii publikacji
1757.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 05. maja 2016 (09:57:29)
KategorieDodanie kategorii "Petycje"
1758.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 04. maja 2016 (10:20:38)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "; zmiana załączników
1759.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 04. maja 2016 (10:20:15)
DokumentyDodanie dokumentu "Petycja_1"
1760.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. kwietnia 2016 (15:06:28)
DokumentyDodanie dokumentu "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi"
1761.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. kwietnia 2016 (15:06:28)
PublikacjeDodanie publikacji "Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mycielin za 2015 rok" w kategorii "Gospodarka odpadami"
1762.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. kwietnia 2016 (15:05:25)
DokumentyDodanie dokumentu "Sprawozdanie"
1763.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. kwietnia 2016 (15:05:25)
PublikacjeDodanie publikacji "SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK" w kategorii "Gospodarka odpadami"
1764.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 27. kwietnia 2016 (14:47:11)
DokumentyDodanie dokumentu "Wyjaśnienie"
1765.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 27. kwietnia 2016 (14:47:11)
PublikacjeDodanie publikacji "Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzierzbin-Kolonia" w kategorii "Przetargi 2016"
1766.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 26. kwietnia 2016 (15:22:29)
DokumentyDodanie dokumentu "Odpowiedź na petycję"
1767.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 26. kwietnia 2016 (15:22:29)
PublikacjeZmiana w publikacji "Petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "; zmiana załączników
1768.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 26. kwietnia 2016 (11:18:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Petycja"
1769.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 26. kwietnia 2016 (11:18:38)
PublikacjeDodanie publikacji "Petycja o utworzenie przez Kierownika JST - "biblioteczki samorządowca" - w której kompletowane będą pozycje książkowe przydatne Pracownikom Urzędu do podnoszenia kwalifikacji" w kategorii "KURENDY 2016"
1770.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. kwietnia 2016 (14:26:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1771.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. kwietnia 2016 (14:26:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Mycielin" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1772.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. kwietnia 2016 (09:54:47)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja za I kwartał 2016r."
1773.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. kwietnia 2016 (09:54:47)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za I kwartał 2016 r." w kategorii "Budżet 2016"
1774.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. kwietnia 2016 (08:24:15)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść zawiadomienia"
1775.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 25. kwietnia 2016 (08:24:15)
PublikacjeDodanie publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 674524G w miejscowości Przyranie na długości 960n i szerokości 3,2m"" w kategorii "Przetargi 2016"
1776.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (15:15:37)
PublikacjeZmiana w publikacji "KURENDA w sprawie użytkowania gminnej kanalizacji sanitarnej"; zmiana tytułu
1777.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (15:15:23)
DokumentyDodanie dokumentu "treść kurendy"
1778.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (15:15:23)
PublikacjeDodanie publikacji "KURENDA w sprawieuzytkowania gminnej kanalizacji sanitarnej" w kategorii "KURENDY 2016"
1779.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (09:51:53)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii"; zmiana tresci publikacji
1780.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (09:51:29)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlan - Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii"; zmiana załączników
1781.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (09:50:56)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ SUW Dzierzbin-Kolonia"
1782.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (09:50:34)
DokumentyDodanie dokumentu "Specyfikacje techniczne SUW Dzierzbin"
1783.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (09:49:44)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiart robót SUW Dzierzbin"
1784.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (09:46:47)
DokumentyDodanie dokumentu "Projekt budowlany-SUW-Branża-technologiczna"
1785.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (09:38:38)
DokumentyDodanie dokumentu "Projekt budowlany-SUW-Branża-sanitarna"
1786.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (09:35:08)
DokumentyDodanie dokumentu "Projekt budowlany-SUW-Branża-budowlano-konstrukcyjna"
1787.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (09:21:03)
DokumentyDodanie dokumentu "Projekt budowlany - SUW - Branża elektryczna"
1788.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (08:57:12)
DokumentyDodanie dokumentu "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"
1789.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. kwietnia 2016 (08:57:11)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlan - Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii" w kategorii "Przetargi 2016"
1790.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:29:22)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/91/2016"
1791.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:29:22)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/91/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mycielin z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 67
1792.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:21:27)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/90/2016"
1793.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:21:27)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/90/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mycielin a Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 67
1794.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:14:20)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/89/2016"
1795.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:14:20)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/89/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mycielin"" w kategorii "Uchwały 2016"
1796.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:08:44)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/88/2016"
1797.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:08:44)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mycielin, na rzecz dotychczasowego najemcy" w kategorii "Uchwały 2016"
1798.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:05:55)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/87/2016"
1799.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (11:05:55)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/87/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2016 roku" w kategorii "Uchwały 2016
1800.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (10:54:42)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/86/2016"
1801.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (10:54:42)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Mycielin" w kategorii "Uchwały 2016"
1802.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (10:42:03)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/85/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mycielin na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022"; zmiana tytułu
1803.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (10:32:34)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/85/2016"
1804.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (10:32:34)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/85/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mycielin" w kategorii "Uchwały 2016"
1805.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (10:03:58)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/84/2016"
1806.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (10:03:58)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/84/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1807.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (09:59:33)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/83/2016"
1808.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (09:59:33)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/83/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021" w kategorii "Uchwały 2016"
1809.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (09:56:21)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVIII/82/2016"
1810.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. kwietnia 2016 (09:56:21)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVIII/82/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2016" w kategorii "Uchwały 2
1811.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (13:15:18)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 11/2016"
1812.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (13:15:18)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 11/2016 WÓJTA GMNINY MYCIELIN z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie sposobu ustalania miesięcznej stawki kosztów wychowania przedszkolnego na jednego ucznia uczęszczajacego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkiol
1813.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (12:50:17)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 10/2016"
1814.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (12:50:17)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 10/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie wykonania planu finansowego instytucji kultury, informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia" w kategorii "Zarządzenia
1815.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (12:33:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 9/2016"
1816.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (12:33:48)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 9/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie przedłużenia powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1817.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (12:30:34)
PublikacjeUsunięcie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN"
1818.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:29:04)
KategorieZmiana w kategorii "Przetargi 2016"; ukrycie kategorii
1819.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:26:40)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 674524 G w miejscowości Przyranie na długości 960 m i szerokości jezdni 3,20"; zmiana załączników
1820.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:25:55)
DokumentyDodanie dokumentu "kosztorys ofertowy nakładka Przyranie"
1821.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:25:25)
DokumentyDodanie dokumentu "Przedmiar robót"
1822.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:25:00)
DokumentyDodanie dokumentu "dokumentacja_nakładka_Przyranie"
1823.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:17:03)
DokumentyDodanie dokumentu "SIWZ wraz z załącznikami wykonanie nakładki w Przyraniu"
1824.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:14:52)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1825.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:14:52)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 674524 G w miejscowości Przyranie na długości 960 m i szerokości jezdni 3,20"; zmiana załączników
1826.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:13:05)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 674524 G w miejscowości Przyranie na długości 960 m i szerokości jezdni 3,20" w kategorii "Przetargi 2015"
1827.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:12:31)
PublikacjeZmiana w publikacji "Przetargi"; zmiana tresci publikacji
1828.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 07. kwietnia 2016 (11:10:01)
KategorieDodanie kategorii "Przetargi 2016"
1829.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 04. kwietnia 2016 (13:11:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść obwieszczenia"
1830.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 04. kwietnia 2016 (13:11:23)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie wydania decyzji nr 159.2016 udzielająca pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Słuszków, Klotyldów, Mycielin, Korzeniew i Grabek" w kategorii "KURENDY 2016"
1831.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 04. kwietnia 2016 (13:06:54)
DokumentyDodanie dokumentu "Obweieszczenie"
1832.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 04. kwietnia 2016 (13:06:54)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja w sprawie wydania decyzji nr 116.2016 z dnia 03 marca 2016 r. udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Mycielin i Grabek"; zmiana załączników
1833.Rafał Szelągowski (administrator)
sobota, 02. kwietnia 2016 (09:10:00)
DokumentyDodanie dokumentu "kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie"
1834.Rafał Szelągowski (administrator)
sobota, 02. kwietnia 2016 (09:10:00)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej"; zmiana załączników
1835.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 31. marca 2016 (15:28:19)
DokumentyDodanie dokumentu "formularz opisu stanowiska"
1836.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 31. marca 2016 (15:28:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej"; zmiana załączników
1837.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 31. marca 2016 (15:27:55)
DokumentyDodanie dokumentu "ogłoszenie cd"
1838.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 31. marca 2016 (15:27:55)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej"; zmiana załączników
1839.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 31. marca 2016 (15:27:40)
DokumentyDodanie dokumentu "ogłoszenie cd"
1840.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 31. marca 2016 (15:27:40)
PublikacjeZmiana w publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej"; zmiana załączników
1841.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 31. marca 2016 (15:27:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
1842.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 31. marca 2016 (15:27:20)
PublikacjeDodanie publikacji "Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1843.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. marca 2016 (11:34:55)
DokumentyDodanie dokumentu "Kurenda"
1844.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 22. marca 2016 (11:34:55)
PublikacjeDodanie publikacji "Bezpłatna mammografia" w kategorii "KURENDY 2016"
1845.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (10:06:26)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVII/81/2016"
1846.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (10:06:26)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVII/81/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie" w kategorii "Uchwały 2016"
1847.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (09:43:24)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVII/80/2016"
1848.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (09:43:24)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 201
1849.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (09:21:34)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVII/79/2016"
1850.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (09:21:34)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVII/79/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki " w kategorii "Uchwały 2016"
1851.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (09:09:45)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVII/78/2016"
1852.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (09:09:45)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVII/78/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1853.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (08:09:27)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVI/73/2016"
1854.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 21. marca 2016 (08:09:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XVI/73/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Przyraniu w Filię Publicznego Przedszkola Samorządowego w Korzeniewie"; zmiana załączników
1855.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 18. marca 2016 (08:57:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1856.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 18. marca 2016 (08:57:16)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1857.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 18. marca 2016 (08:27:11)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja w sprawie wydania decyzji nr 116.2016 z dnia 03 marca 2016 r. udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Mycielin i Grabek"; zmiana tytułu
1858.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 18. marca 2016 (08:26:55)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1859.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 18. marca 2016 (08:26:55)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja w sprawie w wydania decyzji nr 116.2016 z dnia 03 marca 2016 r. udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w m. Mycielin i Grabek" w kategorii "KURENDY 2016
1860.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. marca 2016 (14:54:56)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1861.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. marca 2016 (14:54:56)
PublikacjeZmiana w publikacji "Obwieszczenie Wójta GMiny Mycielin - Decyzja Nr 2/2016 o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 674504G Bogusławice-Grochowy"; zmiana załączników
1862.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. marca 2016 (14:52:37)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1863.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. marca 2016 (14:52:37)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Wójta GMiny Mycielin - Decyzja Nr 2/2016 o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 674504G Bogusławice-Grochowy" w kategorii "Obwieszczenia"
1864.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. marca 2016 (11:09:09)
DokumentyDodanie dokumentu "Lista osób"
1865.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 16. marca 2016 (11:09:09)
PublikacjeDodanie publikacji "Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1866.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. marca 2016 (07:44:06)
DokumentyDodanie dokumentu "Lista kandydatów"
1867.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 14. marca 2016 (07:44:06)
PublikacjeDodanie publikacji "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń wychowawczych" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1868.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 07. marca 2016 (14:25:27)
PublikacjeZmiana w publikacji "Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Mycielin"; zmiana załączników
1869.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 07. marca 2016 (14:18:46)
PublikacjeZmiana w publikacji "Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1870.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 07. marca 2016 (14:01:56)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 58/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ogranizacyjnego Urzędu Gminy Mycielin" w kategorii "Regulamin organizacyjny Urzędu"
1871.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 07. marca 2016 (13:56:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "Referaty i stanowiska w Urzędzie Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1872.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 07. marca 2016 (13:54:25)
PublikacjeZmiana w publikacji "Referaty i stanowiska w Urzędzie Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
1873.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 07. marca 2016 (10:33:21)
PublikacjeZmiana w publikacji "REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017"; zmiana tresci publikacji
1874.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 07. marca 2016 (10:32:35)
PublikacjeZmiana w publikacji "REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017"; zmiana tresci publikacji
1875.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 04. marca 2016 (13:25:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok"; zmiana tytułu
1876.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 04. marca 2016 (13:25:03)
DokumentyDodanie dokumentu "Sprawozdanie"
1877.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 04. marca 2016 (13:25:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożtyku publicznego na 2015 rok" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
1878.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 04. marca 2016 (13:20:38)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie" w kategorii "Informacje"
1879.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 04. marca 2016 (13:20:02)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie"; zmiana tytułu
1880.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 04. marca 2016 (13:19:47)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1881.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 04. marca 2016 (13:19:47)
PublikacjeDodanie publikacji "informacja o wynikach naboru na asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mycielinie" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1882.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 03. marca 2016 (11:17:29)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść obwieszczenia"
1883.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 03. marca 2016 (11:17:29)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin z dnia 2.03.2016r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie drogi gminnej nr 674504G Bogusławice-Grochowy" w kategor
1884.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 03. marca 2016 (11:04:29)
PublikacjeDodanie publikacji " UCHWAŁA NR XV/71/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2016 rok" w kategorii "Budżet 2016"
1885.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 03. marca 2016 (10:56:07)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja dotycząca świadczeń otrzymywanych z GOPS"; ukrycie publikacji
1886.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 03. marca 2016 (09:57:00)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1887.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 03. marca 2016 (09:57:00)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o świadczeniach z pomocy społecznej" w kategorii "Informacje"
1888.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (13:32:24)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1889.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (13:32:24)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za 2015 rok" w kategorii "budżet 2015"
1890.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (12:59:59)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVI/77/2016"
1891.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (12:59:59)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVI/77/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu" w kategorii "Uchwały 2016"
1892.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (10:31:44)
DokumentyDodanie dokumentu "Załącznik Nr 1 "
1893.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (10:31:44)
PublikacjeZmiana w publikacji "UCHWAŁA NR XVI/76/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mycielin na lata 2016-2023"; zmiana załączników
1894.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (10:03:07)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVI/76/2016"
1895.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (10:03:07)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVI/76/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mycielin na lata 2016-2023" w kategorii "Uchwały 2016"
1896.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (09:57:50)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1897.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (09:57:50)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Starosy Kaliskiego w sprawie wydania deyzji NR 99.2016 udzielająca pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej o mocy 800kW, wysokości słupa do 73,0m, średnicy śmigła 48m, na działce nr 174 w m. Słuszków" w kategorii "KURENDY
1898.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (09:12:48)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała Nr XVI/75/2016"
1899.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 01. marca 2016 (09:12:48)
PublikacjeDodanie publikacji "Uchwała Nr XVI/75/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok w szkołach na terenie Gminy Mycielin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania
1900.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. lutego 2016 (15:27:17)
PublikacjeZmiana w publikacji "REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017"; zmiana załączników
1901.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. lutego 2016 (15:25:04)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVI/74/2016"
1902.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 29. lutego 2016 (15:25:04)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVI/74/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mycielin" w kategorii "Uchwały 2016"
1903.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 26. lutego 2016 (13:30:32)
PublikacjeDodanie publikacji "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na Asystenta Rodziny" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1904.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (15:30:22)
PublikacjeZmiana w publikacji "Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych"; zmiana tresci publikacji
1905.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (15:30:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych"; zmiana tresci publikacji
1906.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (15:25:20)
PublikacjeDodanie publikacji "Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych" w kategorii "Informacje"
1907.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (15:22:07)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie o naborze"
1908.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (15:22:07)
PublikacjeDodanie publikacji "Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych" w kategorii "Nabór na stanowisko"
1909.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (13:08:51)
DokumentyDodanie dokumentu "decyzja nr 1/2016"
1910.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (13:08:51)
PublikacjeDodanie publikacji "Decyzja Nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego w Korzeniewie, dz. nr 836" w kategorii "Decyzje środowiskowe"
1911.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (13:01:20)
PublikacjeZmiana w publikacji "Świadczenie rodzicielskie"; zmiana tresci publikacji
1912.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (13:01:10)
PublikacjeDodanie publikacji "Świadczenie rodzicielskie" w kategorii "KURENDY 2016"
1913.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (13:00:20)
PublikacjeDodanie publikacji "Świadczenie rodzicielskie" w kategorii "Informacje"
1914.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (12:55:09)
PublikacjeDodanie publikacji "Program Rodzina 500 Plus" w kategorii "KURENDY 2016"
1915.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (12:53:14)
DokumentyDodanie dokumentu "wniosek do edycji"
1916.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (12:53:14)
PublikacjeZmiana w publikacji "Program Rodzina 500 Plus "; zmiana załączników
1917.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (12:52:49)
DokumentyDodanie dokumentu "wniosek"
1918.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (12:52:49)
PublikacjeZmiana w publikacji "Program Rodzina 500 Plus "; zmiana załączników
1919.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (12:51:51)
DokumentyDodanie dokumentu "informator rodzina"
1920.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (12:51:51)
PublikacjeZmiana w publikacji "Program Rodzina 500 Plus "; zmiana załączników
1921.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (12:47:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Informator"
1922.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (12:47:23)
PublikacjeDodanie publikacji "Program Rodzina 500 Plus " w kategorii "Informacje"
1923.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (11:52:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1924.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 25. lutego 2016 (11:52:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Starosty Kaliskiego owszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Mycielin, Klotyldów, Korzeniew, Korzeniew i Słuszków" w kategorii "KURENDY 2016"
1925.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 24. lutego 2016 (15:13:41)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVI/73/2016"
1926.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 24. lutego 2016 (15:13:41)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVI/73/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Przyraniu w Filię Publicznego Przedszkola Samorządowego w Korzeniewie" w kategorii "Uchwały
1927.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 24. lutego 2016 (14:46:29)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XVI/72/2016"
1928.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 24. lutego 2016 (14:46:29)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2016"
1929.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 24. lutego 2016 (14:40:19)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE Nr 7/2016"
1930.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 24. lutego 2016 (14:40:19)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 7/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie podejmowania działań i prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej" w kategorii "Zarządzenia 2016 ro
1931.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 23. lutego 2016 (08:38:15)
DokumentyDodanie dokumentu "Lista kandydatów"
1932.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 23. lutego 2016 (08:38:15)
PublikacjeDodanie publikacji "Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na Asystenta Rodziny" w kategorii "Informacje"
1933.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. lutego 2016 (14:34:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Prognoza oddziaływania"
1934.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. lutego 2016 (14:34:18)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"; zmiana załączników
1935.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. lutego 2016 (14:33:28)
DokumentyDodanie dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej"
1936.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. lutego 2016 (14:33:28)
PublikacjeZmiana w publikacji "OGŁOSZENIE dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"; zmiana załączników
1937.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. lutego 2016 (14:32:09)
DokumentyDodanie dokumentu "Formularz zgłoszenia uwag"
1938.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. lutego 2016 (14:32:09)
PublikacjeDodanie publikacji "OGŁOSZENIE dot. konsultacji społecznych „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice" " w kategorii "KURENDY 2016"
1939.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. lutego 2016 (14:02:02)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
1940.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 22. lutego 2016 (14:02:02)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Starosty Kaliskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mycielin i Grabek" w kategorii "KURENDY 2016"
1941.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (12:31:13)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 5/2016"
1942.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (12:31:13)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 5/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych przedszkoli samor
1943.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (12:26:00)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 6/2016"
1944.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (12:26:00)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 6/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstaw
1945.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (12:17:45)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 15.02.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gmi
1946.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (12:16:31)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 6/2016 "
1947.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (12:16:31)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 6/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstaw
1948.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (10:54:19)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 8/2016"
1949.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (10:54:19)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 15.02.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gmi
1950.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (10:51:16)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 7/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1951.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (10:50:27)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 6/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1952.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 17. lutego 2016 (10:49:59)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY MYCIELIN" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1953.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. lutego 2016 (12:13:09)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja w sprawie finansowania z budżetu Powiatu Kaliskiego przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2016"; zmiana tresci publikacji
1954.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. lutego 2016 (11:53:53)
DokumentyDodanie dokumentu "Wniosek"
1955.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. lutego 2016 (11:53:53)
PublikacjeZmiana w publikacji "Informacja w sprawie finansowania z budżetu Powiatu Kaliskiego przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2016"; zmiana załączników
1956.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. lutego 2016 (11:52:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
1957.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 15. lutego 2016 (11:52:16)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja w sprawie finansowania z budżetu Powiatu Kaliskiego przedsięwzięcia usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2016" w kategorii "AZBEST"
1958.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. lutego 2016 (15:23:41)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść obwieszczenia"
1959.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 09. lutego 2016 (15:23:41)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w Bogusławicach" w kategorii "Wszczę
1960.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (08:18:35)
PublikacjeZmiana w publikacji "ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań, prowadzenia postępowań wydawania decyzji, przekazywania informacji oraz dochodzenia należności w zakresie świadczeń
1961.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (08:15:17)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 4/2016"
1962.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (08:15:17)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 4/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań, prowadzenia postępowań wydawania decyzji, przekazywania informacji oraz dochodzenia należności w zakresie świadczeń i
1963.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (08:09:45)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 3/2016"
1964.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (08:09:45)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 3/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1965.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (08:02:49)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 2/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania
1966.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (08:00:24)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 2/2016"
1967.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (08:00:24)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 2/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania
1968.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (07:46:45)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych"; zmiana załączników
1969.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 08. lutego 2016 (07:45:24)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych" w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
1970.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (15:26:10)
PublikacjeZmiana w publikacji "REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017"; zmiana załączników
1971.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (15:24:47)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 28 stycznia 2016"
1972.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (15:24:47)
PublikacjeZmiana w publikacji "REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017"; zmiana załączników
1973.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (15:24:18)
DokumentyDodanie dokumentu "Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 28 stycznia 2016"
1974.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (15:24:18)
PublikacjeDodanie publikacji "REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017" w kategorii "KURENDY 2016"
1975.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:46:19)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 63/2015"
1976.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:46:19)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 63/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w polityce rachunkowości" w kategorii "Zarzadzenia 2015"
1977.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:24:20)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 62/2015"
1978.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:24:20)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015-2021" w kategorii "Zarzadzenia 2015"
1979.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:17:54)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 61/2015"
1980.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:17:54)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 61/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Mycielin" w kategorii "Zarzadzenia 2015"
1981.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:15:49)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 60/2015"
1982.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:15:48)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 60/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w jednooddziałowych przedszkolach działających na tere
1983.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:12:48)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE NR 59/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gmina na 2015 rok " w kategorii "Zarzadzenia 2015"
1984.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:11:01)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 59/2015"
1985.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:03:33)
PublikacjeDodanie publikacji "ZARZĄDZENIE Nr 58/2015 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Mycielin" w kategorii "Zarzadzenia 2015"
1986.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (14:00:58)
DokumentyDodanie dokumentu "Schemat Organizacyjny i Struktura Stanowisk Urzędu Gminy Mycielin"
1987.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:57:20)
DokumentyDodanie dokumentu "Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mycielin"
1988.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:54:14)
DokumentyDodanie dokumentu "ZARZĄDZENIE NR 58/2015"
1989.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:44:30)
DokumentyDodanie dokumentu "UCHWAŁA NR XV/71/2015"
1990.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:44:30)
PublikacjeDodanie publikacji "UCHWAŁA NR XV/71/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2016 rok" w kategorii "Uchwały 2015"
1991.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:19:30)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała Nr XV/70/2015"
1992.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:19:30)
PublikacjeDodanie publikacji "Uchwała Nr XV/70/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021" w kategorii "Uchwały 2015"
1993.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:07:06)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała Nr XV/69/2015"
1994.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:07:06)
PublikacjeDodanie publikacji "Uchwała Nr XV/69/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu" w kategorii "Uchwały 2015"
1995.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:04:13)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała Nr XV/68/2015"
1996.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:04:13)
PublikacjeDodanie publikacji "Uchwała Nr XV/68/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok" w kategorii "Uchwały 2015"
1997.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (13:04:12)
PublikacjeZmiana w publikacji "Uchwała Nr XIV/67/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "; zmiana tytułu
1998.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:59:55)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała Nr XIV/67/2015"
1999.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:59:55)
PublikacjeDodanie publikacji "Uchwała Nr XIV/67/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"" w kategorii "Uchwały 2016"
2000.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:55:23)
DokumentyDodanie dokumentu "Uchwała Nr XIV/66/2015"
2001.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:55:23)
PublikacjeDodanie publikacji "Uchwała Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2016" w kategorii "Uchwały 2015"
2002.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:45:30)
KategorieZmiana w kategorii "Zarządzenia 2016 rok"; ukrycie kategorii
2003.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:45:19)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenia Wójta Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
2004.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:44:16)
KategorieDodanie kategorii "Zarządzenia 2016 rok"
2005.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:43:36)
KategorieZmiana w kategorii "Uchwały 2016"; ukrycie kategorii
2006.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:43:24)
PublikacjeZmiana w publikacji "Uchwały Rady Gminy"; zmiana tresci publikacji
2007.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:42:59)
PublikacjeZmiana w publikacji "Uchwały Rady Gminy"; zmiana tresci publikacji
2008.Rafał Szelągowski (administrator)
czwartek, 28. stycznia 2016 (12:39:17)
KategorieDodanie kategorii "Uchwały 2016"
2009.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 20. stycznia 2016 (14:19:52)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
2010.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 20. stycznia 2016 (14:19:51)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie - zlecenie na rozbiórkę budynku" w kategorii "KURENDY 2016"
2011.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. stycznia 2016 (15:54:22)
PublikacjeDodanie publikacji "Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Mycielin" w kategorii "Informacje"
2012.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. stycznia 2016 (15:53:39)
DokumentyDodanie dokumentu "Ogłoszenie"
2013.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. stycznia 2016 (15:53:39)
PublikacjeDodanie publikacji "Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Mycielin" w kategorii "Nabór na stanowisko"
2014.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. stycznia 2016 (15:48:35)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
2015.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. stycznia 2016 (15:48:35)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja dotycząca przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozst
2016.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. stycznia 2016 (15:15:59)
DokumentyDodanie dokumentu "treść ogłoszenia"
2017.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. stycznia 2016 (15:15:59)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
2018.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 19. stycznia 2016 (13:25:51)
PublikacjeZmiana w publikacji "Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie wydania decyzji Nr 11.2016 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej w Kuszynie"; zmiana kategorii publikacji
2019.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (14:52:16)
DokumentyDodanie dokumentu "Wydatki ogółem na 2016 rok"
2020.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (14:52:16)
PublikacjeDodanie publikacji "Gmina Mycielin podaje do publicznej wiadomości ustawowo wymagane informacje - Wydatki ogółem na 2016 rok:" w kategorii "Budżet 2016"
2021.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (14:49:12)
KategorieZmiana w kategorii "Budżet 2016"; ukrycie kategorii
2022.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (14:48:47)
PublikacjeZmiana w publikacji "Budżet Gminy Mycielin"; zmiana tresci publikacji
2023.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (14:47:50)
KategorieDodanie kategorii "Budżet 2016"
2024.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (14:45:33)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
2025.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (14:45:33)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wydatkach ZEAS ogółem na 2016r" w kategorii "ZEAS"
2026.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (14:31:50)
DokumentyDodanie dokumentu "treść ogłoszenia"
2027.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (14:31:49)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
2028.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (08:27:25)
DokumentyDodanie dokumentu "wzór wniosku"
2029.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (08:27:25)
PublikacjeZmiana w publikacji "WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 2016"; zmiana załączników
2030.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (08:24:32)
DokumentyDodanie dokumentu "wzór wniosku"
2031.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (08:24:32)
PublikacjeZmiana w publikacji "Kurenda w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego"; zmiana załączników
2032.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (08:21:40)
DokumentyDodanie dokumentu "KURENDA"
2033.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (08:21:40)
PublikacjeDodanie publikacji "Kurenda w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego" w kategorii "KURENDY 2016"
2034.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (08:13:36)
KategorieZmiana w kategorii "KURENDY 2016"; ukrycie kategorii
2035.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (08:13:21)
PublikacjeZmiana w publikacji "Ogłoszenia, kurendy"; zmiana tresci publikacji
2036.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 18. stycznia 2016 (08:10:50)
KategorieDodanie kategorii "KURENDY 2016"
2037.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 15. stycznia 2016 (09:36:43)
DokumentyDodanie dokumentu "Obwieszczenie"
2038.Rafał Szelągowski (administrator)
piątek, 15. stycznia 2016 (09:36:43)
PublikacjeDodanie publikacji "Obwieszczenie Starosty Kaliskiego w sprawie wydania decyzji Nr 11.2016 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej w Kuszynie" w kategorii "Obwieszczenia"
2039.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. stycznia 2016 (10:10:08)
DokumentyDodanie dokumentu "Opinia"
2040.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. stycznia 2016 (10:10:08)
PublikacjeDodanie publikacji "Opinia RDOŚ w Poznaniu przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego na działce 836 w Korzeniewie" w kategorii "Postanowienia"
2041.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. stycznia 2016 (09:55:31)
DokumentyDodanie dokumentu "Program"
2042.Rafał Szelągowski (administrator)
środa, 13. stycznia 2016 (09:55:31)
PublikacjeDodanie publikacji "Program ochrony środowiska - projekt" w kategorii "Plany, Programy, Regulaminy"
2043.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (14:03:41)
DokumentyDodanie dokumentu "ogłoszenie"
2044.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (14:03:41)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
2045.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (14:00:56)
PublikacjeUsunięcie publikacji "Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej"
2046.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:58:55)
DokumentyDodanie dokumentu "ogłoszenie wraz z formularzem zgłoszenia"
2047.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:58:55)
PublikacjeDodanie publikacji "Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej" w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
2048.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:56:52)
DokumentyDodanie dokumentu "wzór umowy"
2049.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:56:52)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
2050.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:52:00)
DokumentyDodanie dokumentu "wzór sprawozdania"
2051.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:52:00)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
2052.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:50:51)
DokumentyDodanie dokumentu "wzór oferty"
2053.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:50:51)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
2054.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:49:44)
DokumentyDodanie dokumentu "treść ogłoszenia"
2055.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:49:44)
PublikacjeZmiana w publikacji "Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych "; zmiana załączników
2056.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:48:37)
DokumentyDodanie dokumentu "Treść Zarządzenia"
2057.Rafał Szelągowski (administrator)
wtorek, 12. stycznia 2016 (13:48:37)
PublikacjeDodanie publikacji "Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych " w kategorii "Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia"
2058.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. stycznia 2016 (13:09:09)
DokumentyDodanie dokumentu "Informacja"
2059.Rafał Szelągowski (administrator)
poniedziałek, 11. stycznia 2016 (13:09:08)
PublikacjeDodanie publikacji "Informacja o wynikach II przetargu na najem nieruchomości rolnej" w kategorii "Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia"