Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
wtorek, 12. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2014

Uchwała Nr LI/252/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Utw. 2014-11-21 11:32:44
Uchwała Nr LI/251/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz jego poboru
Utw. 2014-11-21 11:29:32, Mod. 2014-11-21 11:29:48
Uchwała Nr LI/250/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2014-11-21 11:26:39
Uchwała Nr LI/249/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Kościelcu Kaliskim na montaż instalacji grzewczej w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków
Utw. 2014-11-21 09:28:37
Uchwała Nr LI/248/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2014.
Utw. 2014-11-21 09:09:57
Uchwała Nr L/247/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 października 2014 roku w sprawie uchwalenia na rok 2015 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Utw. 2014-10-23 13:20:27
Uchwała Nr L/246/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2014-10-23 12:23:07
Uchwała Nr L/245/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021
Utw. 2014-10-23 12:09:28
Uchwała Nr XLIX/244/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mycielin porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć
Utw. 2014-10-22 15:25:39
Uchwała Nr XLIX/243/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 26 września 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów
Utw. 2014-10-22 14:58:48
Uchwała Nr XLIX/242/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2014-10-22 14:51:39
Uchwała Nr XLVIII/241/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ...
Utw. 2014-08-28 12:11:16
Uchwała Nr XLVIII/240/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Mycielinie
Utw. 2014-08-28 11:53:41
Uchwała Nr XLVIII/239/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mycielin na lata 2014-2020
Utw. 2014-08-28 11:51:33, Mod. 2014-10-20 10:43:32
Uchwała Nr XLVIII/238/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2014-08-25 15:17:49
Uchwała Nr XLVIII/237/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021.
Utw. 2014-08-25 15:12:40
Uchwała Nr XLVII/236/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kaliskiego
Utw. 2014-08-25 14:41:47
Uchwała Nr XLVII/235/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.
Utw. 2014-08-25 14:39:56
Uchwała Nr XLVII/234/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021.
Utw. 2014-08-25 14:36:29
Uchwała Nr XLVI/233/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2014-07-31 08:43:07
Uchwała Nr XLVI/232/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014 - 2021
Utw. 2014-07-31 08:36:30
Uchwała Nr XLVI/231/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie przystapienia do wspólnej realizacji z Powiatem Kaliskim zadania dotyczącego przebudowy drogi
Utw. 2014-07-31 08:33:28
Uchwała Nr XLV/230/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia "Dolina Prosny" i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Mycielin
Utw. 2014-06-23 09:50:24
Uchwała Nr XLV/229/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2014-06-23 09:26:38
Uchwała Nr XLV/228/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem Kaliskim zadania dotyczącego przebudowy drogi
Utw. 2014-06-23 09:19:51
Uchwała Nr XLV/227/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok
Utw. 2014-06-23 09:15:39
Uchwała Nr XLV/226/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2013 rok
Utw. 2014-06-23 09:12:46
Uchwała Nr XLV/225/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z filia w Dzierzbinie za 2013 rok
Utw. 2014-06-23 09:10:45
Uchwała Nr XLIV/224/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Utw. 2014-04-03 15:02:55
Uchwała Nr XLIV/223/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2014-04-03 15:00:09
Uchwała Nr XLIV/222/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2014-04-03 14:55:53
Uchwała Nr XLIV/221/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021.
Utw. 2014-04-03 12:56:22
Uchwała Nr XLIV/220/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki
Utw. 2014-04-03 12:41:12
Uchwała Nr XLIV/219/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na realizację zadania
Utw. 2014-04-03 12:37:42, Mod. 2014-04-03 12:38:46
Uchwała Nr XLIV/218/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2014
Utw. 2014-04-03 12:18:18
Uchwała Nr XLIII/217/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum w Korzeniewie
Utw. 2014-04-03 11:54:39
Uchwała Nr XLIII/216/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2014 roku
Utw. 2014-04-03 11:51:11
Uchwała Nr XLIII/215/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Mycielin
Utw. 2014-04-03 11:47:19
Uchwała Nr XLIII/214/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XL/199/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Utw. 2014-04-03 11:39:19, Mod. 2014-04-03 11:41:45
Uchwała Nr XLII/213/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
Utw. 2014-01-27 14:20:30
UCHWAŁA NR XLII/212/2014 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie określania zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim ...
Utw. 2014-01-27 14:13:28
UCHWAŁA NR XLII/211/2014 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ...
Utw. 2014-01-27 14:09:49
Uchwała Nr XLII/210/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 21 stycznia 2014 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2014-01-27 13:57:37
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony