Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
czwartek, 21. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2014 nowa kadencja

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mycielin
Utw. 2015-01-13 09:26:21
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
Utw. 2015-01-13 09:16:45
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2015 rok
Utw. 2015-01-13 09:00:04
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2015-2021
Utw. 2015-01-13 08:43:14
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Dzierzbinie-Kolonii na badania architektoniczno konserwatorskie zabytkowej elewacji kościoła ...
Utw. 2015-01-13 08:22:16
Uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2015
Utw. 2015-01-13 08:18:23
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2015-01-13 08:10:50
Uchwała Nr I/8/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Utw. 2015-01-12 14:05:26
Uchwała Nr I/11/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mycielin w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Utw. 2014-12-04 14:44:46
Uchwała Nr I/10/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Utw. 2014-12-04 14:16:27
Uchwała Nr I/9/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2014 rok
Utw. 2014-12-04 14:14:12
Uchwała Nr I/7/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Utw. 2014-12-04 10:57:02
Uchwała Nr I/6/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego wykorzystywanego w podróży służbowej
Utw. 2014-12-04 09:39:09
Uchwała Nr I/5/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
Utw. 2014-12-04 09:33:34
Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy Mycielin, ustalenia jej przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego
Utw. 2014-12-04 09:31:48
Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej
Utw. 2014-12-04 09:21:12
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mycielin
Utw. 2014-12-04 09:20:03
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Mycielin z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mycielin
Utw. 2014-12-04 08:38:20
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony