Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 17. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Zamówienia Publiczne » PRZETARGI » Przetargi 2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi - Oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów Gminy Mycielin
Utw. 2015-12-31 12:51:59
Zawiadomienie o wyborze oferty dot.: Zakupu energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie, jak również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne
Utw. 2015-12-02 07:44:59
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie, jak również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne wymienione w szczegółowym opisie zamówienia
Utw. 2015-11-16 09:57:47, Mod. 2015-11-16 09:59:54
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674531 G Korzeniew-Kościelec"
Utw. 2015-09-07 10:48:42
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dzierzbinie z miejscowości Danowiec w roku szkolnym 2015/2016 wraz ze sprawowaniem opieki w czasie wsiadania i wysiadania z autobusu oraz w czasie przewozu
Utw. 2015-08-21 14:21:44
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674531 G Korzeniew-Kościelec
Utw. 2015-08-19 12:57:22
Zawiadomienie o wyborze oferty - Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016
Utw. 2015-08-17 13:28:04, Mod. 2015-08-17 13:29:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dzierzbinie z miejscowości Danowiec w roku szkolnym 2015/2016 wraz ze sprawowaniem opieki w czasie wsiadania i wysiadania z autobusu oraz w czasie przewozu
Utw. 2015-08-10 10:37:28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016
Utw. 2015-08-04 11:12:41
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”
Utw. 2015-06-02 12:33:52
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej na 674529G w miejscowości Słuszków - Korzeniew”
Utw. 2015-06-02 09:45:41
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej na 674556G w miejscowości Kukułka”
Utw. 2015-06-02 09:35:21
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej na 674514G w miejscowości Danowiec”
Utw. 2015-06-01 14:40:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514 G w miejscowości Danowiec z nawierzchni gruntowej na asfaltową na długości 1060,00 mb i szerokości jezdni 3,00 m
Utw. 2015-05-12 11:59:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Słuszków - Korzeniew i w miejscowości Kukułka
Utw. 2015-05-07 11:49:19
Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - część III zamówienia
Utw. 2015-05-05 09:26:47
Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - część II zamówienia
Utw. 2015-05-05 09:24:24
Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - część I zamówienia
Utw. 2015-05-05 09:05:24
Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i modernizację SUW w Dzierzbinie
Utw. 2015-04-22 10:12:41
Wyjaśnienie treści SIWZ dot. ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2015-04-21 14:46:08
Zmiana treści SIWZ dot. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2015-04-21 14:43:07
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2015-04-16 14:11:35
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2015-04-16 11:49:03, Mod. 2015-04-16 11:53:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Utw. 2015-04-15 15:12:01, Mod. 2015-04-16 11:55:26
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"
Utw. 2015-04-13 12:37:26
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin ...
Utw. 2015-04-07 09:11:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Utw. 2015-04-01 13:59:28
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony