Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
poniedziałek, 18. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2015

UCHWAŁA NR XV/71/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2016 rok
Utw. 2016-01-28 13:44:30
Uchwała Nr XV/70/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021
Utw. 2016-01-28 13:19:30
Uchwała Nr XV/69/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Utw. 2016-01-28 13:07:06
Uchwała Nr XV/68/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2016-01-28 13:04:13
Uchwała Nr XIV/67/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin
Utw. 2016-01-28 12:59:55, Mod. 2016-01-28 13:04:12
Uchwała Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2016
Utw. 2016-01-28 12:55:23
Uchwała Nr XIII/65/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Utw. 2015-12-14 14:53:42
UCHWAŁA NR XIII/64/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ...
Utw. 2015-12-14 14:47:16
UCHWAŁA NR XIII/63/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
Utw. 2015-12-14 14:44:58
UCHWAŁA NR XIII/62/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Utw. 2015-12-14 14:43:08
UCHWAŁA NR XIII/61/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utw. 2015-12-14 14:40:53
UCHWAŁA NR XIII/60/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego
Utw. 2015-12-14 14:39:55
Uchwała RADY GMINY MYCIELIN Nr XIII/59/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-12-14 14:38:59
UCHWAŁA NR XIII/58/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą brane pod uwagę ...
Utw. 2015-12-14 14:33:43
UCHWAŁA NR XIII/57/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków...
Utw. 2015-12-14 14:26:19
Uchwała Nr XII/56/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 4 listopada 2015 oku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-12-14 14:23:41
Uchwała Nr XI/55/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2016-2019.
Utw. 2015-11-03 15:01:07
Uchwała Nr XI/54/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Utw. 2015-11-03 14:00:23
Uchwała Nr XI/53/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-11-03 13:50:09
Uchwała Nr XI/52/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2015
Utw. 2015-11-03 13:43:19
Uchwała Nr X/51/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego planu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Utw. 2015-10-23 08:52:09
Uchwała Nr X/50/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 września 2015 roku w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Mycielin
Utw. 2015-10-23 08:40:41
Uchwała Nr X/49/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 września 2015 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
Utw. 2015-10-23 08:38:46
Uchwała Nr X/48/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-10-23 08:29:19
Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-08-25 13:46:55
Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2016-2019 z obszaru gminy Mycielin
Utw. 2015-07-28 09:36:46
UCHWAŁA NR VIII/45/2015 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2015-07-28 09:24:12
Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-07-28 09:18:14
Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych
Utw. 2015-07-28 09:06:07
Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mycielin za 2014 rok
Utw. 2015-07-28 08:57:15
Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2014 rok
Utw. 2015-06-02 11:57:53, Mod. 2015-06-10 12:00:36
Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-06-02 11:54:24
Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie ...
Utw. 2015-06-02 11:10:38
Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2015-06-02 11:03:04, Mod. 2015-06-02 11:03:42
Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia "LGD7-Kraina Nocy i Dni" na okres programowania 2014-2020
Utw. 2015-05-06 09:25:49
Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mycielin, na rzecz dotychczasowego najemcy
Utw. 2015-05-06 09:19:41
Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin w Mycielinie z filią w Dzierzbinie za 2014 rok
Utw. 2015-05-06 09:17:30
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-05-05 14:54:45
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu ...
Utw. 2015-05-05 14:28:05
Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice"
Utw. 2015-05-05 14:23:25
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2015 roku
Utw. 2015-05-05 14:19:52
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2015 roku uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mycielin porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów ...
Utw. 2015-05-05 14:17:40
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok w szkołach na terenie Gminy Mycielin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za ...
Utw. 2015-05-05 14:11:36
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków ...
Utw. 2015-05-05 14:08:25
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Mycielin
Utw. 2015-05-05 14:01:47
Uchwała Nr V/26/2015 Rady gminy Mycielin z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki
Utw. 2015-05-05 13:59:05
Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-05-05 13:54:25
Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Utw. 2015-05-05 13:38:50
Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mycielin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ...
Utw. 2015-05-05 12:37:42
Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Utw. 2015-05-05 12:29:55, Mod. 2015-11-05 14:08:53
Uchwała Nr IV/21/2015 Rady gminy Mycielin z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mycielin na lata 2015-2019
Utw. 2015-05-05 12:24:45
Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 luetgo 2015 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowska
Utw. 2015-05-05 12:16:15
uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Mycielin z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok
Utw. 2015-05-05 12:13:35
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony