Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
wtorek, 12. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2016

UCHWAŁA NR XXIX/136/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkaniowego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiącego własność Gminy Mycielin, na rzecz dotychczasowego najemcy.
Utw. 2017-01-13 11:01:03
UCHWAŁA NR XXIX/135/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i odddziałach przedszk
Utw. 2017-01-13 10:55:11
UCHWAŁA NRXXIX/134/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
Utw. 2017-01-13 10:45:12, Mod. 2017-01-13 10:48:15
UCHWAŁA NR XXIX/133/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2017 rok.
Utw. 2017-01-13 10:26:04, Mod. 2017-01-13 10:48:08
UCHWAŁA NR XXIX/132/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2017-2021
Utw. 2017-01-13 10:11:29, Mod. 2017-01-13 10:47:51
UCHWAŁA NR XXVIII/131/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Utw. 2016-12-30 09:37:20
UCHWAŁA NR XXVIII/130/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia na rok 2017 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowym oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność ...
Utw. 2016-12-30 09:34:20
UCHWAŁA NR XXVIII/129/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 r.
Utw. 2016-12-30 09:28:28
UCHWAŁA NR XXVIII/128/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2017
Utw. 2016-12-29 12:07:17, Mod. 2016-12-29 12:08:41
UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Utw. 2016-12-29 12:02:21
UCHWAŁA NR XXVII/126/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy
Utw. 2016-12-29 12:00:37
UCHWAŁA NR XXVII/125/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz formularzy informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na ...
Utw. 2016-12-29 11:57:30
UCHWAŁA NR XXVII/124/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
Utw. 2016-12-29 10:59:45
UCHWAŁA NR XXVII/123/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
Utw. 2016-12-29 10:58:05
UCHWAŁA NR XXVII/122/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Utw. 2016-12-29 10:56:22
UCHWAŁA NR XXVII/121/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego
Utw. 2016-12-29 10:23:12
UCHWAŁA NR XXVII/120/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-12-29 09:41:02
Uchwała NR XXVII/119/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2020
Utw. 2016-12-29 09:33:42
Uchwała NR XXVII/118/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie oraz szczegółowych warunków ...
Utw. 2016-12-29 09:21:22, Mod. 2016-12-29 09:23:10
UCHWAŁA NR XXVI/117/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Utw. 2016-11-23 11:50:26
UCHWAŁA NR XXVI/116/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia na rok 2017 Programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Utw. 2016-11-23 11:36:39
UCHWAŁA NR XXVI/115/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obslugi
Utw. 2016-11-23 10:08:06
UCHWAŁA NR XXVI/114/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej i Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowych Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie
Utw. 2016-11-23 10:02:33
UCHWAŁA NR XVI/113/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-11-02 15:17:45
UCHWAŁA NR XXVI/112/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021.
Utw. 2016-11-02 15:06:50
UCHWAŁA NR XXVI/111/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Mycielin porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Utw. 2016-11-02 14:35:49, Mod. 2016-11-02 14:36:12
UCHWAŁA NR XXV/110/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Utw. 2016-11-02 14:09:32
UCHWAŁA NR XXIV/109/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszcza
Utw. 2016-09-20 12:08:38, Mod. 2016-09-20 12:08:57
UCHWAŁA Nr XXIV/108/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-09-20 12:05:41
UCHWAŁA NR XXIV/107/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 września 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021
Utw. 2016-09-20 11:58:35
UCHWAŁA NR XXIII/106/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 09 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-08-18 12:46:38
UCHWAŁA NR XXIII/105/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 09 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021.
Utw. 2016-08-18 12:42:00
UCHWAŁA NR XXII/104/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin
Utw. 2016-08-18 12:35:23
UCHWAŁA NR XXII/103/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-08-18 12:32:33
UCHWAŁA NR XXI/102/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrekorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko ...
Utw. 2016-07-13 09:04:49, Mod. 2016-07-13 09:05:16
UCHWAŁA NR XXI/101/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat
Utw. 2016-07-13 09:00:43, Mod. 2016-07-13 09:02:44
UCHWAŁA Nr XXI/100/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-07-13 08:57:20
UCHWAŁA NR XX/99/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok
Utw. 2016-06-22 13:31:45
UCHWAŁA NR XX/98/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2015 rok
Utw. 2016-06-22 13:30:08
UCHWAŁA NR XX/97/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-06-22 13:26:48
UCHWAŁA NR XX/96/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Utw. 2016-06-22 11:47:28
UCHWAŁA NR XX/95/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną ...
Utw. 2016-06-22 11:46:04, Mod. 2016-06-22 11:46:35
UCHWAŁA NR XIX/94/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego w Korzeniewie
Utw. 2016-06-01 09:57:38
UCHWAŁA NR XIX/93/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-06-01 09:54:06
UCHWAŁA NR XIX/92/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin w Mycielinie z filia w Dzierzbinie za 2015 rok
Utw. 2016-06-01 09:45:52
UCHWAŁA NR XVIII/91/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mycielin z Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 674522G w m. Zamęty"
Utw. 2016-04-12 11:29:22
UCHWAŁA NR XVIII/90/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Mycielin a Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 674504G Bogusławice"
Utw. 2016-04-12 11:21:27
UCHWAŁA NR XVIII/89/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mycielin"
Utw. 2016-04-12 11:14:20
UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Mycielin, na rzecz dotychczasowego najemcy
Utw. 2016-04-12 11:08:44
UCHWAŁA NR XVIII/87/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2016 roku
Utw. 2016-04-12 11:05:55
UCHWAŁA NR XVIII/86/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2016-04-12 10:54:42
UCHWAŁA NR XVIII/85/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mycielin na lata 2015 - 2018 z perspektywą do roku 2022
Utw. 2016-04-12 10:32:34, Mod. 2016-04-12 10:42:03
UCHWAŁA NR XVIII/84/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-04-12 10:03:58
UCHWAŁA NR XVIII/83/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2016-2021
Utw. 2016-04-12 09:59:33
UCHWAŁA NR XVIII/82/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 marca 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2016
Utw. 2016-04-12 09:56:21
UCHWAŁA NR XVII/81/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie
Utw. 2016-03-21 10:06:26
UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy ...
Utw. 2016-03-21 09:43:24
UCHWAŁA NR XVII/79/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2017 środków stanowiących fundusz sołecki
Utw. 2016-03-21 09:21:34
UCHWAŁA NR XVII/78/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-03-21 09:09:45
UCHWAŁA NR XVI/77/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
Utw. 2016-03-01 12:59:59
UCHWAŁA NR XVI/76/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mycielin na lata 2016-2023
Utw. 2016-03-01 10:03:07, Mod. 2016-03-01 10:31:44
Uchwała Nr XVI/75/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok w szkołach na terenie Gminy Mycielin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za ...
Utw. 2016-03-01 09:12:48
UCHWAŁA NR XVI/74/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mycielin
Utw. 2016-02-29 15:25:04
UCHWAŁA NR XVI/73/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Przyraniu w Filię Publicznego Przedszkola Samorządowego w Korzeniewie
Utw. 2016-02-24 15:13:41, Mod. 2016-03-21 08:09:27
UCHWAŁA NR XVI/72/2016 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2016 rok
Utw. 2016-02-24 14:46:29
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony