Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 22. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Zamówienia Publiczne » PRZETARGI » Przetargi 2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługa oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy oraz infrastruktury oświetleniowej będącej w posiadaniu Wykonawcy w obrębie administracyjnym
Utw. 2016-12-30 14:38:38
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego specjalnego marki JELCZ 004, nr rej KZV 5214
Utw. 2016-12-21 13:03:34
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004
Utw. 2016-12-01 14:44:53, Mod. 2016-12-01 14:48:29
Wójt Gminy Mycielin ogłasza ustny, nieograniczony przetarg publiczny na najem nieruchomości rolnej o pow. 2,0800 ha położonej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia, działka nr 146/2
Utw. 2016-11-18 21:03:55
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Mycielin ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 004
Utw. 2016-11-15 09:46:19, Mod. 2016-12-01 07:56:06
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. \"Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał\"
Utw. 2016-09-19 11:06:42, Mod. 2016-09-19 11:15:57
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin-Gminy Rychwał"
Utw. 2016-09-16 10:41:58
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. \"Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Kościelec\"
Utw. 2016-09-15 13:27:45, Mod. 2016-09-15 13:30:10
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 674550G w miejscowości Kościelec-Kolonia"
Utw. 2016-09-12 12:57:02
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674550 G w m Kościelec-Kolonia
Utw. 2016-09-09 13:29:02
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu"
Utw. 2016-09-06 12:54:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej nr 674504 G Bogusławice granica Gminy Mycielin – Gminy Rychwał
Utw. 2016-09-01 11:52:13, Mod. 2016-09-06 10:13:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674550 G w miejscowości Kościelec Kolonia
Utw. 2016-08-25 12:00:01, Mod. 2016-08-25 12:06:22
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kościelcu
Utw. 2016-08-22 14:18:49, Mod. 2016-08-23 08:48:58
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "świadczenia usługi dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017"
Utw. 2016-08-05 14:19:07
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii z miejscowości Danowiec"
Utw. 2016-08-04 11:32:18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dzierzbinie z miejscowości Danowiec w roku szkolnym 2016/2017
Utw. 2016-07-25 11:49:42, Mod. 2016-07-25 11:51:36
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2016/2017
Utw. 2016-07-25 11:43:00, Mod. 2016-07-25 11:45:10
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec
Utw. 2016-06-23 13:00:01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec na długości 900 m i szerokości jezdni 3 m
Utw. 2016-06-07 08:21:13, Mod. 2016-06-07 08:33:18
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec
Utw. 2016-06-06 14:17:28
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego pn. "Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dzierzbin-Kolonia"
Utw. 2016-05-23 15:18:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec na długości 900 m i szerokości jezdni 3 m
Utw. 2016-05-16 12:07:00, Mod. 2016-05-16 12:10:30
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dzierzbin-Kolonia"
Utw. 2016-05-06 07:52:11
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Dzierzbin-Kolonia
Utw. 2016-04-27 14:47:11
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Wykonania nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 674524G w miejscowości Przyranie na długości 960n i szerokości 3,2m"
Utw. 2016-04-25 08:24:15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2016-04-19 08:57:11, Mod. 2016-04-19 09:51:53
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 674524 G w miejscowości Przyranie na długości 960 m i szerokości jezdni 3,20
Utw. 2016-04-07 11:13:05, Mod. 2016-04-07 11:26:40
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony