Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 22. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Zamówienia Publiczne » PRZETARGI » Przetargi 2017 rok

Protokół z przebiegu przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środków trwałych: Samochód pożarniczy specjalny marki Berliet GAK17 na rej PKA A590, rok prod 1962
Utw. 2018-01-15 08:22:54
Ogłoszenie - Wójt Gminy Mycielin, 62-831 Korzeniew ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Berliet GAK 17
Utw. 2017-12-27 12:54:26, Mod. 2017-12-27 12:54:38
Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec na dł. 330 mb i szer. 3,5 m z nawierzchni gruntowej na tłuczniową
Utw. 2017-10-05 07:31:13
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr drogi 674536G w miejscowości Mycielin-Teodorów
Utw. 2017-09-06 09:46:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w m. Kościelec na dł. 330m i szer. 3,50m
Utw. 2017-09-05 13:20:02, Mod. 2017-09-05 13:25:07
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w m. Kuszyn na dł. 200m i szer. 4,00m
Utw. 2017-09-05 11:43:24, Mod. 2017-09-05 13:23:36
Informacja z otwarcia ofert dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674536G w miejscowości Mycielin-Teodorówy
Utw. 2017-09-01 14:46:08, Mod. 2017-09-01 14:47:15
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy gimnazjum w Korzeniewie
Utw. 2017-09-01 10:15:06, Mod. 2017-09-01 11:21:45
Informacja z otwarcia ofert dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec
Utw. 2017-08-29 13:36:38
Informacja z otwarcia ofert dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w miejscowości Kuszyn
Utw. 2017-08-29 13:35:12
Informacja z otwarcia ofert dot. Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie.
Utw. 2017-08-25 13:33:03
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2017-08-23 11:43:33
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674536G w m. Mycielin-Teodorów
Utw. 2017-08-21 13:57:49
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G w miejscowości Mycielin - Teodorów
Utw. 2017-08-17 13:30:32, Mod. 2017-08-22 07:52:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 431 w miejscowości Kościelec
Utw. 2017-08-14 13:19:47, Mod. 2017-08-14 13:24:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 119 w miejscowości Kuszyn
Utw. 2017-08-14 12:55:36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi -Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017/2018
Utw. 2017-08-11 13:46:20, Mod. 2017-08-22 12:48:30
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska wiellofunkcyjnego przy Gimnazjum w Korzeniewie
Utw. 2017-08-10 09:58:48, Mod. 2017-08-10 10:05:31
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr działki 614 w miejscowości Gadów
Utw. 2017-08-01 13:58:05, Mod. 2017-08-01 14:11:45
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
Utw. 2017-07-07 12:01:58
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr działki 614 w miejscowości Gadów
Utw. 2017-07-06 13:14:53, Mod. 2017-07-21 12:02:03
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 119 w miejscowości Kuszyn
Utw. 2017-06-28 14:51:58, Mod. 2017-06-28 14:52:58
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Utw. 2017-06-01 11:37:23, Mod. 2017-06-01 11:58:37
Informacja z otwarcia ofert, dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy"
Utw. 2017-05-23 12:06:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - drugie
Utw. 2017-05-15 14:32:43, Mod. 2017-05-23 11:46:17
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Utw. 2017-04-27 08:32:05
Informacja z otwarcia ofert dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Utw. 2017-04-11 07:33:22
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Odbiór opadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
Utw. 2017-03-29 15:31:17, Mod. 2017-03-29 15:39:37
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty
Utw. 2017-03-07 10:10:20, Mod. 2017-03-07 10:13:37
Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowe drogi gminnej nr 674522G w miejscowości Zamęty
Utw. 2017-03-02 12:06:02, Mod. 2017-03-02 12:06:23
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlan - Przebudowa drogi gminnej nr 674522 G w miejscowości Zamęty
Utw. 2017-02-15 12:16:21, Mod. 2017-02-21 11:00:14
Plan zamówień publicznych na 2017 r., o których mowa w art. 13 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Utw. 2017-01-23 14:17:07, Mod. 2017-02-21 10:59:54
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony