Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 22. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2010

Uchwała Nr XLVIII/239/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zamęty
Utw. 2010-11-19 13:52:09, Mod. 2010-11-19 14:43:16
Uchwała Nr XLVIII/238/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-11-19 13:50:12
Uchwała Nr XVVIII/237/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia i wprowadzenia zmian do Wspólnego Planu Gospodarki Odpadami dla gmin - członków Związku Komunalnego
Utw. 2010-11-19 12:07:50, Mod. 2010-11-19 13:53:57
Uchwała Nr XLVII/236/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Utw. 2010-11-19 10:40:47
Uchwała Nr XLVII/235/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci oraz jego poboru
Utw. 2010-11-19 10:37:38
Uchwała Nr XLVII/234/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz jego poboru
Utw. 2010-11-19 10:35:55
Uchwała nr XLVII/233/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą "Polubić szkołę - Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy
Utw. 2010-11-19 10:17:12
Uchwała Nr XLVII/232/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 października 2010 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadz.ącymi działalność pożytku publicznego
Utw. 2010-11-19 09:59:05, Mod. 2010-11-19 10:19:04
Uchwała Nr XLVI/231/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Utw. 2010-10-06 12:36:48
Uchwała Nr XLVI/230/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2010 roku w sprawie realizacji wspólnego projektu z Gminą Tuliszków pn. "Remont ciągu drogowego Gadowskie Holendry - Gadów"
Utw. 2010-10-06 12:34:58
Uchwała Nr XLVI/229/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
Utw. 2010-10-06 12:28:43
Uchwała Nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w ...
Utw. 2010-10-06 12:19:33, Mod. 2010-10-06 12:20:02
Uchwała Nr XLVI/227/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Mycielin do stanu faktycznego
Utw. 2010-10-06 12:01:48
Uchwała Nr XLVI/226/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Gminy Mycielin do stanu faktycznego
Utw. 2010-10-06 11:44:04
Uchwała Nr XLVI/225/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Utw. 2010-10-06 11:16:36
Uchwała Nr XLVI/224/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
Utw. 2010-10-06 11:02:00, Mod. 2010-10-06 11:07:02
Uchwała Nr XLV/223/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Utw. 2010-09-28 14:01:17
Uchwała Nr XLV/222/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Utw. 2010-09-28 13:58:47
Uchwała Nr XLV/221/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę dróg powiatowych
Utw. 2010-09-28 13:55:19
Uchwała Nr XLV/220/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-09-28 13:21:27
Uchwała Nr XLIV/219/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/122/2008 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie do ...
Utw. 2010-09-28 13:18:28
Uchwała Nr XLIV/218/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mycielin
Utw. 2010-09-23 14:07:14
Uchwała Nr XLIV/217/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej dla rozłożonej na raty ceny lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku nr 29 w m. Słuszków
Utw. 2010-09-23 13:54:49
Uchwała Nr XLIV/216/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
Utw. 2010-09-23 13:52:00
Uchwała Nr XVIV/215/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego
Utw. 2010-09-23 13:48:41
Uchwała Nr XLIV/214/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedur opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Utw. 2010-09-23 08:28:19
Uchwała Nr XLIV/213/2010 rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 rok w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-09-22 11:24:24
Uchwała Nr XLIV/212/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przystapienia do Stowarzyszenia "LGD 7 - Kraina Nocy i Dni".
Utw. 2010-09-22 11:19:07
Uchwała Nr XLIV/211/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przyjecia od Powiatu Kaliskiego zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 4585P w miejsocwości Przyranie w zakresie chodnika
Utw. 2010-09-22 11:16:38
Uchwała Nr XVII/210/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2009
Utw. 2010-09-22 11:08:57
Uchwała Nr XLII/209/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Utw. 2010-05-06 10:02:49
Uchwała Nr XLII/208/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-05-06 09:52:38
Uchwała Nr XLII/207/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin w Korzeniewie z filią w Dzierzbinie za 2009 rok
Utw. 2010-05-06 09:49:09
Uchwała Nr XLII/206/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdnia finasowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie z filią w Dzierzbinie za 2009 rok
Utw. 2010-05-06 09:44:23
Uchwała Nr XLI/205/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mycielin za usługi odbierania odpadów komunalnych
Utw. 2010-05-06 09:41:23
Uchwała Nr XLI/204/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki
Utw. 2010-05-06 09:36:37
Uchwała Nr XLI/203/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 12 marca 2010 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-05-06 09:34:29
Uchwała Nr XLI/201/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 12 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Mycielin na 2010 rok
Utw. 2010-05-06 08:54:47, Mod. 2010-05-06 09:28:43
Uchwała Nr XLI/200/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 12 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mycielin na 2010 rok
Utw. 2010-05-06 08:52:35, Mod. 2010-05-06 09:27:55
Uchwała Nr XL/194/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Utw. 2010-04-12 12:18:12
Uchwała Nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
Utw. 2010-04-12 12:15:08
Uchwała Nr XXXIX/192/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-04-12 12:10:46
Uchwała Nr XL/199/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 11 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mycielin do Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2010-2013
Utw. 2010-04-12 11:55:40
Uchwała Nr XL/198/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 11 lutego 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli szkół i przedszkoli ...
Utw. 2010-04-12 11:42:11
Uchwała Nr XL/197/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zamęty
Utw. 2010-03-19 14:15:39
Uchwała Nr XL/196/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie: regulaminu korzystania z gminnego kompleksu sportowego boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" w Mycielinie
Utw. 2010-03-19 13:12:35
Uchwała Nr XL/195/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2010-03-19 12:57:54, Mod. 2010-03-19 13:08:40
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony