Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
czwartek, 21. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Ochrona Środowiska » DECYZJE ŚRODOWISKOWE » Obwieszczenia i opinie

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3248P Zamęty-granica powiatu"
Utw. 2019-06-14 10:35:00
Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego dot. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3248P Zamęty-granica powiatu
Utw. 2019-06-03 15:13:20
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3248P Zamęty - granica powiatu.
Utw. 2019-06-03 15:08:47
Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. "Przebudowy drogi powiatowej nr 3248P Zamęty - granica powoatu"
Utw. 2019-06-03 15:05:43
Obwieszczenie o wydanej w dniu 20.03.2019r. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-II.420.283.2018.AB.16 o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 674500P w m. Gadów
Utw. 2019-03-22 12:15:49
Zawiadomienie o spotkaniu informacyjnym dla społeczeństwa na temat planowanego przedsięwzięcia polegającego na
Utw. 2019-01-18 09:14:34, Mod. 2019-01-18 09:15:18
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Utw. 2019-01-15 14:42:27
Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w sprawie Budowy w m. Kuszyn elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastruktura towarzyszącą
Utw. 2018-10-23 15:12:03
Opinia Wód Polskich w Kole
Utw. 2018-02-28 14:05:07
Opinia sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie równej 96 DJP w miejscowości Dzierzbin-Kolonia, działka nr 41
Utw. 2018-01-17 10:14:33
Opinia RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich o max całkowitej obsadzie do 96 DJP, planowanego do realizacji na działce nr 41 w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2018-01-17 10:05:15, Mod. 2018-01-17 10:05:23
Opinia RDOŚ dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębiorstwie P.P.H. STAACHPOL
Utw. 2017-12-13 11:22:15
Opinia sanitarna dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębiorstwie P.P.H. STAACHPOL
Utw. 2017-12-13 11:20:27
Karta informacyjna przedsięwzięcia - Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach o nr ewid. gr. 211, obręb Dzierzbin
Utw. 2014-06-04 15:10:25, Mod. 2014-06-04 15:11:18
OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na działce o nr ewid. gr 211, obręb Dzierzbin
Utw. 2014-05-26 13:16:58
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MYCIELIN w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych Gadów - Żelazków
Utw. 2013-10-17 14:00:37, Mod. 2014-05-26 10:14:58
Obwieszczenie Wójta gminy Mycielin - brak oceny oddziaływania na środowisko - przebudowa drogi powiatowej
Utw. 2013-09-25 11:19:37, Mod. 2014-05-26 10:16:49
OBWIESZCZENIE - DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na instalacji na działkach 304/1, 317/1, 318/1 oraz 320/1 w obrębie miejscowości Zamęty, gmina Mycielin elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW
Utw. 2013-08-22 12:27:26, Mod. 2014-05-26 10:12:22
OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Mycielin zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia
Utw. 2013-07-11 12:55:35, Mod. 2014-05-26 10:12:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin dot. wydania decyzji środowiskowej
Utw. 2012-09-25 12:04:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego w miejscowości Przyranie
Utw. 2012-09-19 11:09:45, Mod. 2014-05-26 10:17:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w m. Kuszyn
Utw. 2012-09-19 11:04:30, Mod. 2014-05-26 10:14:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin o wydaniu decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zespołów elektrowni wiatrowej w miejscowości Słuszków
Utw. 2012-09-19 10:56:54, Mod. 2014-05-26 10:14:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie udostępnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie dwóch zespołów elektrowni wiatrowych w miejscowości Słuszków
Utw. 2012-09-19 10:52:59, Mod. 2014-05-26 10:14:38
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w Gadowie
Utw. 2012-09-19 10:46:18, Mod. 2014-05-26 10:13:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zespołów elektrowni wiatrowych o mocy 800 kW każda w miejscowości Słuszków na działce nr 174
Utw. 2012-06-11 12:54:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o łącznej mocy od 0,8 MW do 1,2 MW zlokalizowanej na działce nr ew 130
Utw. 2012-06-11 12:47:29, Mod. 2012-06-11 12:50:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zespołów elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW każda w m. Słuszków na działce nr 174
Utw. 2012-06-11 12:35:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych - szt. 2 na działce nr 357 w Gadowie
Utw. 2012-06-11 12:26:50, Mod. 2012-06-11 12:31:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych
Utw. 2011-03-04 08:07:19, Mod. 2011-03-04 08:11:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin
Utw. 2010-09-21 07:47:58, Mod. 2010-10-13 10:56:05
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony