Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
wtorek, 12. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Ochrona Środowiska » DECYZJE ŚRODOWISKOWE » Postanowienia

Postanowienie dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia pojegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Mycielin 2) o mocy do 1 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 666 obręb Kościelec Kol.
Utw. 2019-07-23 13:35:36
Postanowienie dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia pojegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Mycielin 1) o mocy do 1 MW włącznie wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 666 obręb Kościelec Kol.
Utw. 2019-07-23 13:32:17
Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego z urzędu postanowieniem nr RRŚ.6220.7.2018.KŚ z dnia 06.06.2019r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na
Utw. 2019-06-25 09:02:29, Mod. 2019-06-25 09:05:34
Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji wraz ze zmianą sposobu uzytkowania budynków produkcyjnych na budynki do tuczu indyka (...)
Utw. 2019-06-25 08:53:21
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3248P Zamęty-granica powiatu"
Utw. 2019-06-14 10:24:45
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 674500P w m. Gadów-Gadówek
Utw. 2019-02-13 12:00:33
Postanowienie w sprawie
Utw. 2018-11-28 11:13:17, Mod. 2018-11-28 11:23:03
Postanowienie Wójta Gminy Mycielin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4581P
Utw. 2018-04-30 14:13:05
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 96DPJ w miejscowości Dzierzbin-Kolonia
Utw. 2018-03-08 08:06:57
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębiorstwie STACHPOL w m. Klotyldów
Utw. 2017-12-19 15:18:52
Postanowienie dot. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4581P w m. Zamęty
Utw. 2017-09-29 14:13:07
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 4581P w m. Zamęty
Utw. 2017-09-28 11:15:10, Mod. 2017-09-28 11:16:06
Opinia Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 4581P w m. Zamęty
Utw. 2017-09-28 11:13:23
Opinia RDOŚ w Poznaniu przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego na działce 836 w Korzeniewie
Utw. 2016-01-13 10:10:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do granic posesji w m. Mycielin i ...
Utw. 2015-06-01 14:34:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do granic posesji w m. Słuszków i ...
Utw. 2015-06-01 14:30:54, Mod. 2015-06-01 14:31:35
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w sprawie instalacji elektrowni fotowoltanicznej w miejscowości Zamęty
Utw. 2013-06-14 11:12:36, Mod. 2013-06-14 11:13:07
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie instalacji elektrowni fotowoltanicznej w miejscowości Zamęty
Utw. 2013-06-14 11:08:35
Postanowienie w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego na działce nr 924/1 w miejscowości Przyranie,
Utw. 2012-10-29 07:51:19, Mod. 2012-10-29 07:56:52
Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zespołów elektrowni wiatrowych w m. Słuszków
Utw. 2012-06-13 08:15:02
Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w m. Kuszyn
Utw. 2012-06-12 09:28:45
Postanowienie w sprawie podjęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego zespołu elektrowni wiatrowej na działce nr 357 w Gadowie
Utw. 2012-06-12 09:01:12
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zespołów elektrowni wiatrowej w m. Słuszków
Utw. 2012-06-12 08:44:19
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w m. Kuszyn
Utw. 2012-06-12 08:35:20
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce nr 357 w Gadowie
Utw. 2012-06-12 08:30:25
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych w m. Gadów
Utw. 2012-06-12 08:28:10, Mod. 2012-06-12 08:30:42
Postanowienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na bud. elektrowni wiatrowej do użytku własnego o wys do 15,0 m, max mocy prądnicy 4 kW i dł śmigła do 3,0 m na działce nr 624/1 w Kościelcu-Kol
Utw. 2012-06-11 14:59:16
Postanowienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu rybnego na działce nr 430/1 w m. Zamęty
Utw. 2012-06-11 14:54:38, Mod. 2012-06-11 14:55:11
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o łącznej mocy od 0,8 MW do 1,2 MW zlokalizowanej na terenie działce nr 130 w Kuszynie
Utw. 2012-06-11 14:51:11
Postanowienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch stawów rybnych na działkach nr 173/1 i 170/1 w miejscowości Danowiec
Utw. 2012-06-11 14:41:31
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zespołów elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW każda w miejscowości Słuszków na działce nr 174
Utw. 2012-06-11 14:30:42
Postanowienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na demontażu i montażu nowej linii napowietrznej nn 0,4 kV Asxsn 4x95 o długości 4100 mb w m. Gadów
Utw. 2012-06-11 14:25:40
Postanowienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Nadleśnictwie Kalisz, Leśnictwo Orla Góra, obręb Ceków, oddział 356j w miejscowości Teodorów
Utw. 2012-06-11 14:21:12
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku soków i napojów chłodzących na bud produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną w Korzeniewie
Utw. 2012-06-11 14:15:33
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykiet ze słomy na działce nr 318 w m. Mycielin
Utw. 2012-06-11 14:04:36
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko-sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na bud. mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Mycielinie i kanalizacji sanitarnej w Korzeniewie
Utw. 2012-06-11 13:54:34
Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie Kolonii wraz z zapleczem socjalnym i kotłownią
Utw. 2012-06-11 13:45:30
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach _ dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych
Utw. 2011-01-26 10:10:37
Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
Utw. 2011-01-26 08:55:03
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony