Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 17. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2011

UCHWAŁA NR XVIII/87/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
Utw. 2012-01-17 09:24:50
UCHWAŁA NR XVIII/86/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Utw. 2012-01-17 08:54:04
UCHWAŁA NR XVIII/85/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2012 rok
Utw. 2012-01-17 08:47:41, Mod. 2012-01-17 09:25:04
Uchwała Nr XVIII/84/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Mycielin na lata 2012 - 2020
Utw. 2012-01-17 08:42:43
UCHWAŁA NR XVII/83/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Utw. 2012-01-03 12:06:58
UCHWAŁA NR XVII/82/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla ustalenia i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-01-03 12:02:44
Uchwała Nr XVI/81/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z Gminnej Oczyszczani Ścieków w Mycielinie
Utw. 2012-01-03 12:00:59
Uchwała Nr XVI/80/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Utw. 2012-01-03 11:52:38
Uchwała Nr XVI/79/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Mycielin na rok 2012
Utw. 2012-01-03 11:47:50
Uchwała Nr XVI/78/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2012
Utw. 2012-01-03 11:42:17
Uchwała Nr XVI/77/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Utw. 2012-01-03 11:39:15
Uchwała Nr XVI/76/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie z filią w Dzierzbinie w likwidacji
Utw. 2012-01-03 11:36:26
Uchwała Nr XV/75/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 25 listopada 2011 r w sprawie przystąpienia przez Gminę Mycielin do partnerstwa w celu współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu składanego na dofinansowanie w ramach konkursu nr 1/POKL/5.2.1/2011
Utw. 2011-12-30 13:21:02
Uchwała Nr XIV/74/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia zmian ststutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Utw. 2011-12-30 13:16:22
UCHWAŁA NR XIV/73/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla ustalenia i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2011-12-30 13:09:57
UCHWAŁA NR XIV/72/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Utw. 2011-12-30 13:08:01
UCHWAŁA NR XIV/71/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Utw. 2011-12-30 13:06:41
UCHWAŁA NR XIV(70)2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz jego poboru
Utw. 2011-12-13 08:25:24
UCHWAŁA NR XIV/69/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz jego poboru
Utw. 2011-12-13 08:23:32
Uchwała Nr XIV/68/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Utw. 2011-12-05 10:24:37
Uchwała Nr XIII/67/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli szkół przedszkoli
Utw. 2011-12-05 10:14:26
Uchwała Nr XIII/66/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Utw. 2011-12-05 10:02:55
Uchwała Nr XIII/65/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Utw. 2011-12-05 09:10:51
Uchwała Nr XIII/64/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2011 - 2020
Utw. 2011-12-05 08:39:56
Uchwała Nr XIII/63/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 października 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Dzierzbinie na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanymdo rejestru zabytków
Utw. 2011-12-05 08:26:23
Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kaliszu na kadencję 2012 - 2015
Utw. 2011-10-12 08:55:16
Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mycielin na lata 2011 - 2014
Utw. 2011-10-12 08:52:24
Uchwała Nr XII/60/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Utw. 2011-10-12 08:46:18
Uchwała Nr XII/59/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. "Roboty odwodnieniowe i renowacja urządzeń odwodnieniowych przy drogach powiatowych w ramach remontu dróg powiatowych
Utw. 2011-10-12 08:44:05
Uchwała Nr XI/58/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu oraz dzierżawy gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
Utw. 2011-09-20 10:52:45, Mod. 2011-10-12 07:47:58
Uchwała Nr XI/57/2011 r. Rady Gminy Mycielin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mycielin
Utw. 2011-09-20 10:49:11
Uchwała Nr XI/56/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie z Filią w Dzierzbinie
Utw. 2011-09-20 10:46:54
Uchwała Nr XI/55/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o rpzebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia ...
Utw. 2011-09-20 10:43:06
Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
Utw. 2011-09-20 10:36:19
Uchwała Nr X/53/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Utw. 2011-08-11 08:14:00
Uchwała Nr X/52/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 lipca 2011 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie z Filią w Dzierzbinie
Utw. 2011-08-10 14:52:25
Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Mycielin w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Śadu Rejonowego w kaliszu na kadencję 2012-2015 z obszaru Gminy Mycielin
Utw. 2011-08-10 14:45:36
Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego przedszkolach prowadzonych na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2011-08-10 14:36:39
Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2011-08-10 14:31:51
Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Utw. 2011-08-10 14:22:44
Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Utw. 2011-08-10 14:03:30
Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2011-2010
Utw. 2011-08-10 14:00:00
Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4588P w miejscowości Kościelec
Utw. 2011-08-10 13:55:23
Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Żerków do prowdzenia zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy ...
Utw. 2011-08-10 13:51:48
Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Utw. 2011-08-10 13:46:04
Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok
Utw. 2011-08-10 13:42:20
Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2010 rok
Utw. 2011-08-10 13:38:56
UCHWAŁA NR VII/40/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
Utw. 2011-05-19 10:59:06
Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
Utw. 2011-05-19 10:57:59
Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wykupienia od spółki z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie gminy
Utw. 2011-05-19 10:53:57
UCHWAŁA NR VII/37/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Utw. 2011-05-19 10:50:33
Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 kwietnia 2001 roku w sprawie przystąpienia Gminy Mycielin do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
Utw. 2011-05-19 10:33:41
Uchwała Nr VII/35/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin w Mycielinie z filią w Dzierzbinie za 2010 rok
Utw. 2011-05-19 10:28:26
Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie z filią w Dzierzbinie
Utw. 2011-05-19 10:17:45
Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie z filią w Dzierzbinie za 2010 rok
Utw. 2011-05-19 09:53:45
UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mycielin za usługi odbierania odpadów komunalnych ...
Utw. 2011-05-19 09:46:05
Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wydania aktu o utworzeniu Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin z siedzibą w Korzeniewie
Utw. 2011-05-19 09:16:14
Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki
Utw. 2011-04-08 10:57:24
Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Utw. 2011-04-08 10:44:46
Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2011 - 2020
Utw. 2011-04-08 10:16:34
Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mycielin na 2011 rok
Utw. 2011-04-08 10:13:26
Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Utw. 2011-04-08 10:11:01
Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
Utw. 2011-02-10 13:20:13
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Mycielin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu.
Utw. 2011-02-10 13:17:09
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony