Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
wtorek, 12. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2012

Uchwała Nr XXX/159/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok w szkołach na terenie Gminy Mycielin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za ...
Utw. 2013-01-04 13:58:44
UCHWAŁA NR XXX/158/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę
Utw. 2013-01-04 13:54:48
UCHWAŁA NR XXX/157/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2013-01-04 13:53:17
UCHWAŁA NR XXX/156/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Utw. 2013-01-04 13:51:39
UCHWAŁA NR XXX/155/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2013-01-04 13:47:09
UCHWAŁA NR XXX/154/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2013-01-04 13:45:30
Uchwała Nr XXX/153/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mycielin na rok 2013
Utw. 2013-01-04 13:41:20
Uchwała Nr XXX/152/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2013
Utw. 2013-01-04 13:36:10, Mod. 2013-01-04 13:36:27
Uchwała Nr XXX/151/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
Utw. 2013-01-04 13:32:09, Mod. 2013-01-04 13:38:58
Uchwała Nr XXX/150/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020
Utw. 2013-01-04 13:29:07
Uchwała Nr XXX/149/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2013-01-04 13:22:20
Uchwała Nr XXX/148/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020
Utw. 2013-01-04 13:16:57
UCHWAŁA NR XXIX/147/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mycielin
Utw. 2013-01-04 13:11:28
Uchwała Nr XXVIII/146/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Utw. 2012-11-30 10:56:25
Uchwała Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mycielin z org. pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.
Utw. 2012-11-30 10:52:44
Uchwała Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-11-30 10:47:36
UCHWAŁA NR XXVIII/143/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla ustalenia i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-11-30 10:44:20
UCHWAŁA NR XXVIII/142/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Utw. 2012-11-30 10:37:54
UCHWAŁA NR XXVIII/141/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz jego poboru
Utw. 2012-11-30 10:34:47
UCHWAŁA NR XXVIII/140/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz jego poboru
Utw. 2012-11-30 10:32:11
UCHWAŁA NR XXVII/139/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mycielin.
Utw. 2012-11-06 12:35:46
UCHWAŁA NR XXVII/138/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Utw. 2012-11-06 12:34:51
UCHWAŁA NR XXVII/137/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mycielin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Utw. 2012-11-06 12:32:57
Uchwała Nr XXVII/136/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017
Utw. 2012-11-06 12:31:51
Uchwała Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-11-06 12:31:29
Uchwała Nr XXVII/134/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020
Utw. 2012-11-06 12:29:43
Uchwała Nr XXVII/133/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2012.
Utw. 2012-11-06 12:28:06
Uchwała Nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłaty za wykonanie przyłącza wodociągowego od istniejących sieci wodociągowych do poszczególnych nieruchomości
Utw. 2012-11-06 12:24:17
UCHWAŁA NR XXVI/131/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Utw. 2012-11-06 12:22:28
Uchwała Nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-11-06 12:22:21
Uchwała Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020
Utw. 2012-11-06 12:20:00
Uchwała Nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Korzeniew – Mycielin”.
Utw. 2012-11-06 12:18:00
Uchwała Nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, ...
Utw. 2012-11-06 12:15:51
Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa ...
Utw. 2012-09-19 13:29:30
Uchwała Nr XXV/125/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-09-19 13:20:36
Uchwała Nr XXV/124/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 - 2020
Utw. 2012-09-19 13:05:03, Mod. 2012-09-19 13:23:49
Uchwała Nr XXV/123/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powaitowej nr 4585P na odcinku Korzeniew-Mycielin".
Utw. 2012-09-19 12:56:57
Uchwała Nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014
Utw. 2012-09-19 12:50:54
UCHWAŁA NR XXIV/121/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin
Utw. 2012-09-19 12:34:25
UCHWAŁA NR XXIV/120/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-09-19 12:32:07
Uchwała Nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-09-19 12:02:59
Uchwała Nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-09-19 11:52:19
Uchwała Nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-09-19 11:31:20, Mod. 2012-09-19 11:32:24
Uchwała Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
Utw. 2012-09-19 11:19:24
Uchwała Nr XXIV/115/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.:
Utw. 2012-09-19 11:14:46, Mod. 2012-09-19 11:32:46
UCHWAŁA NR XXIII/114/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach...
Utw. 2012-07-27 13:39:46
Uchwała Nr XXIII/113/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą "Szkoła! - Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin"
Utw. 2012-07-27 13:35:39
UCHWAŁA NR XXIII/112/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2012 roku
Utw. 2012-07-27 13:31:04
Uchwała Nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
Utw. 2012-07-27 13:25:05
Uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
Utw. 2012-07-27 13:22:22
Uchwała Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Utw. 2012-07-27 13:19:32, Mod. 2012-07-27 13:22:33
UCHWAŁA NR XXII/108/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin
Utw. 2012-06-20 09:16:34
Uchwała Nr XXII/107/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-06-20 09:10:22
Uchwała Nr XXII/106/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok
Utw. 2012-06-20 09:08:43
Uchwała Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2011 rok
Utw. 2012-06-20 09:07:15
Uchwała Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Mycielin
Utw. 2012-05-11 13:23:46, Mod. 2012-06-20 08:54:29
UCHWAŁA NR XXI/103/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mycielin”.
Utw. 2012-05-11 13:11:29
Uchwała Nr XXI/102/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Korzeniew
Utw. 2012-05-11 12:37:28
Uchwała Nr XXI/101/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin w Mycielinie z filią w Dzierzbinie na 2011 rok
Utw. 2012-05-11 12:32:47
Uchwała Nr XXI/100/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-05-11 12:28:37
Uchwała Nr XXI/99/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 - 2020
Utw. 2012-05-11 12:26:09
Uchwała Nr XXI/98/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
Utw. 2012-05-11 12:24:09
Uchwała Nr XXI/97/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Utw. 2012-05-11 12:21:22
Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2012 roku
Utw. 2012-05-11 12:17:53
Uchwała Nr XX/95/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie
Utw. 2012-05-11 12:14:48
Uchwała Nr XX/94/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
Utw. 2012-05-11 12:11:13
Uchwała Nr XX/93/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-05-11 12:05:21
Uchwała Nr XX/92/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2012
Utw. 2012-05-11 12:02:28
Uchwała Nr XX/91/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 - 2020
Utw. 2012-05-11 12:00:44
Uchwała Nr XIX/90/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy
Utw. 2012-03-27 10:47:40
Uchwała Nr XIX/89/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-03-27 10:45:45
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony