Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
wtorek, 12. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2013

Uchwała Nr XLI/209/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości ...
Utw. 2014-01-21 09:30:22
Uchwała Nr XLI/208/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
Utw. 2014-01-21 09:26:10
Uchwała Nr XLI/207/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
Utw. 2014-01-21 09:22:57
Uchwała Nr XLI/206/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Utw. 2014-01-21 09:20:13
Uchwała Nr XLI/205/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Mycielin na 2014 rok
Utw. 2014-01-21 09:16:51
Uchwała Nr XLI/204/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021
Utw. 2014-01-21 09:12:53
Uchwała Nr XLI/203/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Utw. 2014-01-21 09:07:56
Uchwała Nr XLI/202/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020
Utw. 2014-01-21 09:03:43
UCHWAŁA NR XXXIX/198/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków stawek odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycielinie
Utw. 2013-11-21 12:14:56
UCHWAŁA NR XXXIX/197/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przedłużenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Utw. 2013-11-21 12:10:23
UCHWAŁA NR XXXIX/196/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
Utw. 2013-11-21 12:06:35
UCHWAŁA NR XXXIX/195/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz jego poboru
Utw. 2013-11-21 12:05:11
UCHWAŁA NR XXXIX/194/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz jego poboru
Utw. 2013-11-21 12:02:55
Uchwała Nr XXXIX/193/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Utw. 2013-11-21 11:54:39
Uchwała Nr XXXVIII/192/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 października 2013 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi ...
Utw. 2013-11-15 10:07:05
UCHWAŁA NR XXXVIII(191)2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 29 października 2013 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Utw. 2013-11-15 09:58:06
Uchwała Nr XXXVIII/190/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Utw. 2013-11-15 09:36:02
Uchwała Nr XXXVIII/189/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020.
Utw. 2013-11-15 09:25:35
Uchwała Nr XXXVIII/188/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2013
Utw. 2013-11-15 09:14:50
Uchwała Nr XXXVII/187/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 18 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Utw. 2013-11-15 09:11:59
Uchwała Nr XXXVII/186/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim, Gminą Żelazków w sprawie projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: ..."
Utw. 2013-11-15 09:01:17
UCHWAŁA NR XXXVI/185/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole...
Utw. 2013-11-15 08:20:15
UCHWAŁA NR XXXVI/184/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk ...
Utw. 2013-11-15 08:17:08
UCHWAŁA NR XXXVI/183/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków ...
Utw. 2013-11-15 08:14:59
Uchwała Nr XXXVI/182/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Utw. 2013-11-15 08:12:38
Uchwała Nr XXXVI/181/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania dotyczącego "Wykonania dokumentacji projektowej dla odcinka drogi powiatowej nr 4588P (Goliszew-Mycielin) i nr 4583P ...
Utw. 2013-11-15 08:06:38
Uchwała Nr XXXV/180/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości w miejscowości Korzeniew w trybie bezprzetargowym
Utw. 2013-11-14 15:28:56
Uchwała Nr XXXV/179/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Utw. 2013-11-14 15:27:49
Uchwała Nr XXXV/178/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020.
Utw. 2013-11-14 15:24:14
Uchwała Nr XXXIV/177/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Utw. 2013-06-18 09:00:41
Uchwała Nr XXXIV/176/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013 - 2020.
Utw. 2013-06-18 08:53:45
Uchwała Nr XXXIV/175/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4588P w miejscowości Kościelec w zakresie chodnika
Utw. 2013-06-18 08:44:11
Uchwała Nr XXXIV/174/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok
Utw. 2013-06-18 08:41:18
Uchwała Nr XXXIV/173/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2012 rok
Utw. 2013-06-18 08:38:59
Uchwała Nr XXXIII/172/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych
Utw. 2013-06-07 11:11:55
Uchwała Nr XXXIII/171/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2013 roku
Utw. 2013-06-07 10:59:53
Uchwała Nr XXXIII/170/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mycielin w latach 2013 - 2017
Utw. 2013-06-07 10:55:44
Uchwała Nr XXXIII/169/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin w Mycielinie z filią w Dzierzbinie za 2012 rok
Utw. 2013-06-07 10:50:31
Uchwała Nr XXXIII/168/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Utw. 2013-06-07 10:42:05
Uchwała Nr XXXIII/167/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej
Utw. 2013-06-07 10:34:48
Uchwała Nr XXXII/166/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki
Utw. 2013-04-17 13:54:32
Uchwała Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2013
Utw. 2013-04-17 13:52:37
Uchwała Nr XXXII/165/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013 rok
Utw. 2013-04-17 13:52:06
Uchwała Nr XXXII/164/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2013
Utw. 2013-04-17 13:48:54
Uchwała Nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013 - 2020
Utw. 2013-04-17 13:48:13
Uchwała Nr XXXI/162/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Gminy
Utw. 2013-02-19 12:09:28
Uchwała Nr XXXI/161/2013 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienie dla Przewodniczącego Rady Gminy
Utw. 2013-02-19 12:07:28
UCHWAŁA NR XXXI/160/2013 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Mycielin, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
Utw. 2013-01-28 10:56:32, Mod. 2013-01-28 10:56:40
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony