Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 22. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Zamówienia Publiczne » PRZETARGI » Przetargi 2013

Zawiadomienie o wyborze oferty dostawa ciepłych obiadów dwudaniowych do szół na terenie gminy Mycielin
Utw. 2013-12-17 15:27:25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na zakup 13 szt. drzew (olszyna) wraz z ich usunięciem we własnym zakresie - rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości Kościelec (dz. nr 438)
Utw. 2013-12-16 11:47:56, Mod. 2013-12-16 11:48:03
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2013-12-09 12:24:24, Mod. 2013-12-09 12:24:57
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Zakupu energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak i również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne
Utw. 2013-12-02 08:32:36
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego będących zarówno w jego bezpośrednim zarządzie jak i również zarządzanych przez jego jednostki organizacyjne
Utw. 2013-11-19 12:36:03, Mod. 2013-11-25 14:42:20
Zapytanie o cenę dot. zakupu 13 szt. drzew (olszyna) wraz z ich usunięciem we własnym zakresie - rosnących w pasie drogi gminnej w miejscowości Kościelec (dz. nr 438)
Utw. 2013-11-18 15:02:52, Mod. 2013-11-18 15:04:35
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na \"Dostawę ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin\"
Utw. 2013-10-22 11:25:33, Mod. 2013-10-22 11:37:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Dostawa ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2013-10-09 09:35:35, Mod. 2013-10-09 09:36:27
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na \" Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674531 G Korzeniew - Kościelec z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na dł. 1410,00 mb\
Utw. 2013-10-03 10:11:51, Mod. 2013-10-03 10:30:00
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674531 G na odcinku Korzeniew - Kościelec z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową na długości 1410,00 mb.
Utw. 2013-09-17 13:07:33, Mod. 2013-09-17 14:16:42
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na \'Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674556 G w m. Kuszyn\"
Utw. 2013-09-16 12:07:12, Mod. 2013-09-16 12:09:17
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674558 G w miejscowości Kuszyn"
Utw. 2013-08-30 09:56:52
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin ..."
Utw. 2013-08-22 15:11:29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674558 G w miejscowości Kuszyn z nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową na długości 650,00 mb.
Utw. 2013-08-22 10:59:57
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014
Utw. 2013-08-14 13:37:12, Mod. 2013-08-14 13:43:35
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. Świadczenia usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w roku szkolnym 2013/2014
Utw. 2013-08-14 12:24:20
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Dowozu uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dzierzbinie z miejscowości Danowiec w roku szkolnym 2013/214"
Utw. 2013-08-12 13:24:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2013/2014
Utw. 2013-07-29 11:37:33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Dowóz uczniów do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dzierzbinie z m. Danowiec w roku szkolnym 2013/2014
Utw. 2013-07-29 11:31:19, Mod. 2013-07-29 11:32:29
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. Termomodernizacji budynku Gimnazjum w Korzeniewie
Utw. 2013-07-26 15:01:24
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674552G w miejscowości Kościelec-Kolonia"
Utw. 2013-07-25 10:32:10
Wyjaśnienie teści SIWZ dot. postępowania przetargowego na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674552G w miejscowości Kościelec-Kolonia"
Utw. 2013-07-19 13:07:04
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Przebudowy nawierzchni dorgi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec"
Utw. 2013-07-19 12:57:17
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. "Dostawy opału do Urzędu Gminy Mycielin i jednostek administrowanych przez Urząd w sezonie grzewczym 2013/2014"
Utw. 2013-07-09 12:07:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674552 G w miejscowości Kościelec-Kolonia
Utw. 2013-07-08 14:33:58, Mod. 2013-07-19 13:01:26
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Korzeniewie
Utw. 2013-07-08 10:51:59, Mod. 2013-07-09 08:37:07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514 G w miejscowości Danowiec
Utw. 2013-07-02 15:54:29, Mod. 2013-07-02 16:08:44
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - Dostawa opału do Urzędu Gminy Mycielin i budynków administrowanych przez Urząd w sezonie grzewczym 2013/2014
Utw. 2013-06-25 09:44:09, Mod. 2013-06-25 09:51:29
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674514G w miejscowości Danowiec"
Utw. 2013-06-25 09:03:58
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674529G w miejscowości Słuszków"
Utw. 2013-06-25 08:51:17
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 674514 G w miejscowości Danowiec
Utw. 2013-06-17 09:01:06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674514 G w miejscowości Danowiec
Utw. 2013-06-06 11:22:47
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674529 G w miejscowosci Słuszków
Utw. 2013-05-27 13:36:27, Mod. 2013-05-27 14:39:08
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszk
Utw. 2013-05-14 15:05:52
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"
Utw. 2013-05-07 15:12:48
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mycielin
Utw. 2013-04-30 11:13:38, Mod. 2013-04-30 11:22:48
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin
Utw. 2013-04-29 14:43:50
Wójt Gminy Mycielin ogłasza ustny, nieograniczony przetarg publiczny na sprzedaż boksu gospodarczego nr 8 (garaż) w Bogusławicach
Utw. 2013-04-29 13:23:26
Wójt Gminy Mycielin ogłasza ustny, nieograniczony przetarg publiczny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 w miejscowości Bogusławice nr 5.
Utw. 2013-04-29 13:17:52, Mod. 2013-05-09 12:49:45
Wójt Gminy Mycielin ogłasza trzeci ustny, nieograniczony przetarg publiczny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w miejscowości Korzeniew nr 116
Utw. 2013-04-29 13:15:38, Mod. 2013-04-29 13:23:47
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. postępowania przetargowego na "Dostawę ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin"
Utw. 2013-04-18 12:53:41
Wyjaśnienie treści specyfikacji dot. ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2013-04-17 12:11:41
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2013-04-11 11:59:46
Dostawa ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2013-04-08 10:35:13
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony