Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
pi徠ek, 05. czerwca 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Og這szenia, kurendy, informacje :: kurendy 2015
INFORMACJA w sprawie finansowania z bud瞠tu Powiatu Kaliskiego przedsi瞝zi璚ia usuwania azbestu i materia堯w zawieraj帷ych azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015.

Za陰czniki:
  » Uchwa豉 Nr 89/2015 Zarz康u Powiatu Kaliskiego z dnia 30 stycznia 2015r. (315 KB)
  » INFORMACJA w sprawie finansowania usuwania azbestu (144 KB)
  » wz鏎 wniosku (80 KB)

INFORMACJA w sprawie finansowania z bud瞠tu Powiatu Kaliskiego przedsi瞝zi璚ia usuwania
azbestu i materiaów zawieraj帷ych azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015.
 

Zgodnie z Uchwa陰 Nr 89/2015 Zarz康u Powiatu Kaliskiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsi瞝zi璚ia usuwania azbestu i materiaów zawieraj帷ych azbest na terenie Powiatu Kaliskiego w roku 2015 - w豉軼iciele lub zarz康cy nieruchomo軼i mog otrzyma pomoc polegaj帷 na finansowaniu us逝g usuwania azbestu i materiaów zawieraj帷ych azbest.

字odki finansowe na realizacj wymienionego przedsi瞝zi璚ia pochodz z bud瞠tu Powiatu Kaliskiego oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i 鈔odków udost瘼nionych przez Narodowy Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej.

Finansowanie Programu:

1. Realizacja wykonania przedsi瞝zi璚ia obejmuje nieruchomo軼i zlokalizowane na terenie Powiatu Kaliskiego nale膨ce lub b璠帷e w zarz康zie:

1) osób fizycznych,

2) wspólnot mieszkaniowych,

3) przedsi瑿iorców,

4) jednostek sektora finansów publicznych gminnych lub powiatowych oraz samorz康owych osób prawnych.

2. Finansowanie przedsi瞝zi璚ia w 2015 roku obejmuje:

 odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawieraj帷ych azbest lub

 demonta, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawieraj帷ych azbest.

3. Realizacja przedsi瞝zi璚ia mo瞠 odbywa si na terenie gminy, w której zosta豉 przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawieraj帷ych azbest.

4. Finansowanie us逝g polegaj帷ych na usuwaniu azbestu i materiaów zawieraj帷ych azbest w ramach realizacji niniejszego przedsi瞝zi璚ia zapewnia Powiat Kaliski w wysoko軼i 100% warto軼i brutto us逝g, w ramach 鈔odków zaplanowanych w bud瞠cie Powiatu Kaliskiego na 2015 rok, do wyczerpania limitu 鈔odków przeznaczonych na ten cel.

5. Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która b璠zie udzielona zgodnie z przepisami Rozporz康zenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352, 24.12.2013) oraz Rozporz康zenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352, 24.12.2013).

Wymagane kryteria jakie musi spe軟ia podmiot lub jednostka w celu uzyskania dotacji:

1. Podstaw do usuni璚ia z nieruchomo軼i wyrobów zawieraj帷ych azbest, w ramach pomocy de minimis w rolnictwie jest z這瞠nie:

1) wniosku do Zarz康u Powiatu za po鈔ednictwem gminy w豉軼iwej ze wzgl璠u na lokalizacj wyrobów z azbestu, na obowi您uj帷ym formularzu,

2) formularza informacji przedstawianych przez wnioskodawc, dotycz帷ego pomocy de minimis, stanowi帷ego za陰cznik do rozporz康zenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji sk豉danych przez podmioty ubiegaj帷e si o pomoc de minimis w rolnictwie lub ryboówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810 ).

2. Przedsi瑿iorstwa ubiegaj帷e si o usuni璚ie wyrobów zawieraj帷ych azbest w ramach pomocy de minimis zobowi您ane s do z這瞠nia wniosku oraz za陰czenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post瘼owaniu w sprawach dotycz帷ych pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z pó幡. zm.), zgodnie z rozporz康zeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj帷y si o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311)

Termin i miejsce sk豉dania wniosków.

Osoby zainteresowane w/w dofinansowaniem proszone s o sk豉danie wniosków do Urz康u Gminy Mycielin pokój nr 1 od dnia 23 lutego do dnia 16 marca 2015 r.

Wniosek powinien by podpisany przez osob (osoby) uprawnion do sk豉dania o鈍iadcze woli wnioskodawcy.

 

« powr鏒

Informacj wytworzy: Barbara Ignatowicz - 2015-02-20 07:50:42
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2015-02-20 07:50:42
Utworzony: 2015-02-20 07:50:42 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-02-20 08:11:11 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony