Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
pi徠ek, 28. lutego 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Nab鏎 na stanowisko
Kontakt
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE :: GOPS
Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla os鏏 z zaburzeniami psychicznymi

Za陰czniki:
  » Zapytanie ofertowe (1138 KB)
  » oferta (409 KB)

Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Mycielinie zaprasza do sk豉dania ofert na 鈍iadczenie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

I. Zamawiaj帷y

Gminny O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w Mycielinie z/s w Korzeniewie 114

62-831 Korzeniew, tel. 62 75 11 948

II. Przedmiot zamówienia:

安iadczenie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla jednej osoby w wymiarze 40 godzin miesi璚znie. Beneficjentem specjalistycznych us逝g opieku鎍zych jest dziecko w wieku 4 lat i 9 miesi璚y, u którego rozpoznano autyzm dzieci璚y.

III. Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i zamówienia:

1. Pedagog specjalny w wymiarze - 20 godzin miesi璚znie z dojazdem do miejscowo軼i Przyranie (gm. Mycielin).

2. Logopeda w wymiarze - 10 godzin miesi璚znie z dojazdem do miejscowo軼i Przyranie (gm. Mycielin).

3. Psycholog w wymiarze 10 godzin miesi璚znie z dojazdem do miejscowo軼i Przyranie (gm. Mycielin).

4. 安iadczenie us逝g wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 w zakresie rozwoju umiej皻no軼i niezb璠nych do samodzielnego 篡cia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

IV. Ogólny zakres wykonywanych czynno軼i:

Zakres us逝g zgodnie z rozporz康zeniem Ministra Polityki Spo貫cznej z dnia 22 wrze郾ia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us逝g opieku鎍zych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z pó幡. zm.) w szczególno軼i:

1. Uczenie i rozwijanie umiej皻no軼i niezb璠nych do samodzielnego 篡cia, umiej皻no軼i spo貫cznych funkcjonowania, motywowanie do aktywno軼i, treningów samoobs逝gi,

2. Rehabilitacja poprzez wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne do aktywizacji osób korzystaj帷ych z us逝g.

3. Zapewnienie zaj耩 rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych. 

V. Termin realizacji zamówienia: 01.03.2018 r. do 31.12.2018r.

VI. Warunkiem zawarcia umowy b璠zie otrzymanie dotacji.

VII. Kwalifikacje osoby 鈍iadcz帷ej specjalistyczne us逝gi opieku鎍ze:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga. logopedy, terapeuty zaj璚iowego, piel璕niarki, asystenta osoby niepe軟osprawnej, opiekunki 鈔odowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

2. Posiadanie co najmniej pó逗ocznego udokumentowanego sta簑 pracy w jednej z nast瘼uj帷ych placówek:

- szpitalu psychiatrycznym

- jednostce organizacyjnej pomocy spo貫cznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- placówce terapii lub placówce o鈍iatowej, do której ucz瘰zczaj dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upo郵edzeniem umys這wym,

- o鈔odku terapeutyczno -edukacyjno - wychowawczym,

- zak豉dzie rehabilitacji.

3. posiadanie przeszkolenia i do鈍iadczenia w zakresie:

- umiej皻no軼i kszta速owania motywacji do akceptowalnych przez otocznie zachowa,

- kszta速owanie nawyków celowej aktywno軼i,

prowadzenie treningów zachowa spo貫cznych,

VIII. Wymagana dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonanie 1 godziny specjalistycznych us逝g opieku鎍zych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z uwzgl璠nieniem kosztów dojazdu do miejscowo軼i Przyranie (kod pocztowy 62-831).

2. Dokumenty potwierdzaj帷e posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie VII pkt. 1 (kserokopie).

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzaj帷e posiadane kwalifikacje i umiej皻no軼i (kserokopie)

4. Dokumenty potwierdzaj帷e co najmniej co najmniej pó逗oczny sta pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. VII pkt. 2 (kserokopie).

5. Dokumenty potwierdzaj帷e przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiej皻no軼i spo貫cznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych us逝g.

IX. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna by sporz康zona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi za陰cznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Zaoferowana cena jednostkowa musi by wyra穎na jako cena brutto w z這tych polskich wg obowi您uj帷ych przepisów na dzie sporz康zenia oferty i okre郵a warto嗆 przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

3. Cena nale篡 poda z dok豉dno軼i do dwóch miejsc po przecinku.

4. Nie dopuszcza sie upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym.

5. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilo軼iowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bie膨cych potrzeb lub innych, nie b璠zie le瘸這 to w interesie Zamawiaj帷ego.

6. W zwi您ku z ograniczeniem przez Zamawiaj帷ego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie b璠 przys逝giwa造 瘸dne roszczenia w stosunku do Zamawiaj帷ego.

7. Rozliczenie nast徙i w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

8. Oferta, jak równie wszystkie inne dokumenty, stanowi帷e integraln cz窷 oferty (Za陰cznik), musz by podpisane przez Wykonawc.

X. Sposób i termin z這瞠nia oferty:

1. Oferta musi spe軟ia wszystkie wymagania okre郵one w niniejszym zapytania ofertowym.

2. Ofert nale篡 z這篡 w siedzibie Gminnego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w Mycielinie z siedzibie w Korzeniewie 114, 62-831 Korzeniew w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2018 r. godz. 15.00 osobi軼ie, poczt b康 przesy趾 kuriersk.

3. Oferty z這穎ne po tym terminie nie b璠 brane pod uwag i nie b璠 zwracane do kieruj帷ego ofert.

XI. Ocena ofert i kryteria:

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawców wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nych ofert.

2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

3. Oferty b璠 oceniane na podstawie ceny ca趾owitej brutto podanej przez Wykonawc na formularzu ofertowym, stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do niniejszego Zapytania. ofertowego oraz na podstawie za陰czonych do oferty dokumentów.

4. Zamawiaj帷y wybierze ofert, która b璠zie przedstawia豉 najni窺z cen brutto za 1 godzin us逝gi.

5. Od rozstrzygni璚ia niniejszego Zapytania ofertowego nie przys逝guje odwo豉nie.

 

Za陰cznik: Formularz - OFERTA SPECJALISTYCZNE USΧGI OPIEKU哸ZE.

 

 

 


« powr鏒

Informacj wytworzy: El瘺ieta Ulrych - 2018-01-18 10:32:17
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2018-01-18 10:32:17
Utworzony: 2018-01-18 10:32:17 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-01-18 10:58:27 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony