Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 06. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Ochrona Środowiska :: Gospodarka odpadami :: Informacje
Najważniejsze informacje dla mieszkańców Gminy Mycielin dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi


Najważniejsze informacje dla mieszkańców 
Gminy Mycielin dotyczące 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
Segregacja odpadów = niższa opłata i czyste środowisko

 


 
1. Opłata za gospodarowanie odpadami jest niższa w przypadku prowadzenia segregacji odpadów. 
Każdy kto zadeklarował segregację odpadów musi być świadomy obowiązku wysegregowania odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, plastiku, opakowań wielomateriałowych, metalu, szkła, popiołu, a także bioodpadów do odpowiednich worków oraz pojemników przeznaczonych do segregacji. Pozostałe odpady należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. 

Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są z terenu nieruchomości w pojemnikach oraz workach: 

a) worek zielony: 
• Można wrzucać: 
szkło białe i kolorowe łącznie, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. 
• Zabrania się wrzucania:
szkło stołowe - żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże.
• Pouczenie:
Wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. 
b) worek niebieski:
• Można wrzucać:
opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy. 
• Zabrania się wrzucania:
papier powlekany folią i kalką, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 
• Pouczenie:
Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć z niego większe części metalowe i plastikowe. 
c) worek żółty: 
• Można wrzucać:
butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 
• Zabrania się wrzucania:
Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 
• Pouczenie:
Wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do worka. 
d) worek brązowy: wywóz raz w miesiącu od maja do października w ilości do 240l; 
• Można wrzucać:
rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce i warzywa. 
e) popiół - odbierany będzie w dodatkowym pojemniku. Odbiór popiołu odbywał się będzie w miesiącach październik - kwiecień. Popiół należy gromadzić w dodatkowym pojemniku, przy czym nie może być zanieczyszczony przez inne odpady komunalne. 
 
2. W przypadku gdy nie jest prowadzona segregacja odpadów opłata za ich zagospodarowanie jest wyższa. Wówczas wszystkie odpady można wyrzucać do jednego pojemnika. 

3. Wielkość pojemników na danej nieruchomości uwzględnia liczbę mieszkańców/osób, średnią ilości odpadów oraz częstotliwości ich odbierania. Dla nieruchomości zamieszkałych, przedstawia się następująco: 
  • nie więcej niż 2 osoby - pojemnik 80l 
  • od 3 do 4 osób - pojemnik - 120l 
  • od 5 do 6 osób - pojemnik - 140l 
  • od 7 osób i więcej - pojemnik 240l
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. narodziny, zgon, zmiana miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w siedzibie Gminy Mycielin w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Firma, która zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mycielin to: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mycielin jest:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
"ORLI STAW" Orli Staw 2 62-834 Ceków.

« powrót

Informację wytworzył: - 2018-04-25 11:43:00
Zatwierdził do publikacji: - 2018-04-25 11:43:00
Utworzony: 2018-04-25 11:43:00 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-04-25 11:57:07 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony