Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 23. lutego 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Ochrona Środowiska :: Gospodarka odpadami :: Informacje
Najważniejsze informacje dla mieszkańców Gminy Mycielin dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi


Najważniejsze informacje dla mieszkańców 
Gminy Mycielin dotyczące 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
Segregacja odpadów = niższa opłata i czyste środowisko

 


 
1. Opłata za gospodarowanie odpadami jest niższa w przypadku prowadzenia segregacji odpadów. 
Każdy kto zadeklarował segregację odpadów musi być świadomy obowiązku wysegregowania odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, plastiku, opakowań wielomateriałowych, metalu, szkła, popiołu, a także bioodpadów do odpowiednich worków oraz pojemników przeznaczonych do segregacji. Pozostałe odpady należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. 

Odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane są z terenu nieruchomości w pojemnikach oraz workach: 

a) worek zielony: 
• Można wrzucać: 
szkło białe i kolorowe łącznie, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. 
• Zabrania się wrzucania:
szkło stołowe - żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze z zawartością wosku, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry i strzykawki, monitory i lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojone, szyby samochodowe, lustra i witraże.
• Pouczenie:
Wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. 
b) worek niebieski:
• Można wrzucać:
opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy. 
• Zabrania się wrzucania:
papier powlekany folią i kalką, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, pampersy i podkładki, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne) 
• Pouczenie:
Przed wrzuceniem papieru wskazane jest usunąć z niego większe części metalowe i plastikowe. 
c) worek żółty: 
• Można wrzucać:
butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 
• Zabrania się wrzucania:
Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne). 
• Pouczenie:
Wrzucać czyste opakowania opróżnione z produktu, zaleca się zgnieść je przed wrzuceniem do worka. 
d) worek brązowy: wywóz raz w miesiącu od maja do października w ilości do 240l; 
• Można wrzucać:
rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce i warzywa. 
e) popiół - odbierany będzie w dodatkowym pojemniku. Odbiór popiołu odbywał się będzie w miesiącach październik - kwiecień. Popiół należy gromadzić w dodatkowym pojemniku, przy czym nie może być zanieczyszczony przez inne odpady komunalne. 
 
2. W przypadku gdy nie jest prowadzona segregacja odpadów opłata za ich zagospodarowanie jest wyższa. Wówczas wszystkie odpady można wyrzucać do jednego pojemnika. 

3. Wielkość pojemników na danej nieruchomości uwzględnia liczbę mieszkańców/osób, średnią ilości odpadów oraz częstotliwości ich odbierania. Dla nieruchomości zamieszkałych, przedstawia się następująco: 
  • nie więcej niż 2 osoby - pojemnik 80l 
  • od 3 do 4 osób - pojemnik - 120l 
  • od 5 do 6 osób - pojemnik - 140l 
  • od 7 osób i więcej - pojemnik 240l
4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. narodziny, zgon, zmiana miejsca zamieszkania) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w siedzibie Gminy Mycielin w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

Firma, która zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mycielin to: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mycielin jest:

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
"ORLI STAW" Orli Staw 2 62-834 Ceków.

« powrót

Informację wytworzył: - 2018-04-25 11:43:00
Zatwierdził do publikacji: - 2018-04-25 11:43:00
Utworzony: 2018-04-25 11:43:00 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-04-25 11:57:07 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony