Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 17. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Ogłoszenia, kurendy, informacje :: Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Komunikat dotyczący ustalonych podatków na 2019r.

Załączniki:
  » Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (661 KB)
  » Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia od padatku od nieruchomości (298 KB)
  » Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego (333 KB)
  » Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku (1668 KB)
  » Treść komunikatu (126 KB)

RADA GMINY MYCIELIN na III Sesji Rady ustaliła podatki na rok 2019

Podatek od nieruchomości uchwalono w następujący sposób:

          1. od gruntów:

  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,77 zł,

  b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,71 zł,

  c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,22 zł,


  d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r.  o rewitalizacji (Dz.U. z 2018r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m² powierzchni - 1,20 zł.

  2. od budynków lub ich części:

  a) mieszkalnych* od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,30 zł,

* Zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały nr III/14/2018 z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości z w a l n i a    s i ę od podatku od nieruchomości budynki zajęte na potrzeby mieszkaniowe na terenie Gminy Mycielin.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej -19,85 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m² powierzchni użytkowej - 10,90 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,78 zł,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,35 zł.

 

        3. od budowli: 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w Gminie Mycielin obejmują:

1. budynki zajęte na potrzeby mieszkaniowe,

2. budynki, grunty i budowle związane z ochroną przeciwpożarową, z wyjątkiem pomieszczeń wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej;

3. działalność w zakresie kultury i pomocy społecznej.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Podatek rolny na 2019r. od 1 ha wynosi:

- 120,00 zł dla rolników,

- 240,00 zł dl działkowiczów.

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Mycielin z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Mycielin

                                                                                                                                 /-/ Rafał Szelągowski


« powrót

Informację wytworzył: Aleksandra Filipowicz - 2019-01-08 14:33:56
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2019-01-08 14:33:56
Utworzony: 2019-01-08 14:33:56 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-01-16 11:42:48 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony