Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
pi徠ek, 29. maja 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10.05.2020 r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Wybory :: Wybory 豉wnik闚 s康owych :: Wybory 豉wnik闚 s康owych na kadencj 2012-2015
Zasady wyboru 豉wnik闚 do s康闚 powszechnych

Za陰czniki:
  » Zasady wyboru 豉wnik闚 do s康闚 powszechnych (107 KB)

Nowe zasady wyboru 豉wników do s康ów powszechnych

 

            Nowe zasady wyboru do s康ów powszechnych , które  okre郵one  zosta造   ustaw z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju s康ów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) wprowadzaj do嗆 istotne zmiany. 

            27 maja 2011 r. prezes S康u Okr璕owego w Kaliszu zg這si zapotrzebowanie na 豉wników z terenu Gminy Mycielin na kadencj 2012-2015:

-do S康u Rejonowego w Kaliszu - 2 豉wników, w tym do S康u Pracy 1.

 

Wed逝g  nowych zasad do dnia 30 czerwca 2011 r.:

1)     prezesi w豉軼iwych s康ów

2)     stowarzyszenia, inne organizacje spo貫czne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy陰czeniem partii politycznych

3)     co najmniej pi耩dziesi璚iu obywateli   maj帷ych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj帷ych stale na terenie gminy dokonuj帷ej wyboru

 - zg豉szaj Radzie Gminy Mycielin kandydatów na 豉wników

 

Zg這szenia kandydatów, które wp造n  do Rady Gminy po 30 czerwcu 2011 r. pozostan bez dalszego biegu ( czyli nie zostan przez rad rozpatrzone), co rada stwierdzi w drodze uchwa造. Przywrócenie terminu do zg這szenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju s康ów powszechnych kandydatem na 豉wnika mo瞠 by osoba, która spe軟ia nast瘼uj帷e  wymogi formalne:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe軟i praw cywilnych i  obywatelskich

2)  jest nieskazitelnego charakteru

3)  uko鎍zy豉 30 lat

4)  jest zatrudniona, prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz lub mieszka w miejscu

5)  kandydowania co najmniej od roku

6)  nie przekroczy豉 70 lat

7)  jest zdolna, ze wzgl璠u na stan zdrowia, do pe軟ienia obowi您ków 豉wnika

8)  posiada co najmniej wykszta販enie 鈔ednie

 

Zgodnie z art.159.§ 1 Prawa o ustroju s康ów powszechnych , 豉wnikami  nie mog by:

1)       osoby zatrudnione w s康ach powszechnych i innych s康ach oraz w prokuraturze,

2)       osoby wchodz帷e w sk豉d organów , od których orzeczenia mo積a 膨da

3)       skierowania   sprawy na drog post瘼owania s康owego,

4)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj帷e stanowiska zwi您ane z

5)       軼iganiem przest瘼stw i wykrocze,

6)       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

7)       radcy prawni i aplikanci radcowscy,

8)       duchowni,

9)       穎軟ierze w czynnej s逝瘺ie wojskowej,

10)  funkcjonariusze   S逝瘺y Wi瞛iennej,

11)  radni gminy, powiatu i województwa,

 

Do zg這szenia kandydata na 豉wnika dokonanego na karcie zg這szenia do陰cza si nast瘼uj帷e  dokumenty opatrzone aktualn dat nie wcze郾iejsz ni 30 dni przed dniem zg這szenia:

1)     informacj z Krajowego Rejestru Karnego dotycz帷 zg豉szanej osoby

2)     o鈍iadczenie kandydata, 瞠 nie jest prowadzone przeciwko niemu

post瘼owanie o przest瘼stwo 軼i庵ane z oskar瞠nia publicznego lub  

przest瘼stwo skarbowe

3)     o鈍iadczenie kandydata, 瞠 nie jest lub nie by pozbawiony w豉dzy rodzicielskiej a tak瞠, 瞠 w豉dza rodzicielska nie zosta豉 mu ograniczona ani zawieszona

4)     za鈍iadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o 鈍iadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 鈔odków publicznych, stwierdzaj帷e brak  przeciwwskaza do wykonywania funkcji 豉wnika

5)     dwa zdj璚ia zgodne z wymogami stosowanymi przy sk豉daniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zg這szenia kandydata na 豉wnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizacj spo貫czn lub zawodow zarejestrowan na podstawie przepisów prawa do陰cza si równie odpis z Krajowego Rejestru S康owego albo odpis lub za鈍iadczenie potwierdzaj帷e wpis do innego w豉軼iwego rejestru lub ewidencji dotycz帷e tej organizacji, opatrzony aktualn dat nie wcze郾iejsz ni trzy miesi帷e przed dniem zg這szenia .

 

Do zg這szenia kandydata na 豉wnika dokonanego  przez obywateli do陰cza si list osób zawieraj帷a imi (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce sta貫go zamieszkania i w豉snor璚zny podpis ka盥ej z pi耩dziesi璚iu osób zg豉szaj帷ych kandydata. Osob uprawnion do sk豉dania wyja郾ie w sprawie zg這szenia Kandyda na 豉wnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zosta這 umieszczone jako pierwsze na li軼ie.

 

Je瞠li zg這szenia kandydatów nie b璠 spe軟ia造 wymaga formalnych, Rada Gminy podejmuje uchwa喚 o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

 

Sposób post瘼owania z dokumentami z這穎nymi radzie przy zg豉szaniu kandydatów na 豉wników, wzór karty zg這szenia oraz sposób jego udost瘼niania okre郵i w drodze rozporz康zenia Minister Sprawiedliwo軼i po zasi璕ni璚iu opinii Krajowej Rady S康ownictwa. Nale篡 mie przy tym na uwadze potrzeb udokumentowania przez podmioty zg豉szaj帷e spe軟ianie przez kandydatów na 豉wników wymogów okre郵onych w ustawie. 

 

Przez przyst徙ieniem do wyborów Rada Gminy uchwa陰 powo逝je zespó, który przedstawia na sesji swoj opini o zg這szonych kandydatach, w szczególno軼i w zakresie spe軟ienia przez nich wymogów okre郵onych w ustawie.

 

Rada Gminy zasi璕a od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Sto貫cznego Policji informacji o kandydatach na 豉wników. Informacje o kandydacie na 豉wnika Policja uzyskuje i sporz康za na zasadach okre郵onych dla informacji o kandydacie do obj璚ia stanowiska s璠ziowskiego.

ζwników Rada Gminy wybiera w g這sowaniu tajnym.

 

List wybranych 豉wników wraz ze zg這szonymi i za陰czonymi do nich dokumentami Rada Gminy przesy豉 prezesowi w豉軼iwego s康u, najpó幡iej do ko鎍a pa寮ziernika. Spo鈔ód 豉wników znajduj帷ych si na li軼ie wybranych rada wskazuje 豉wników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wzór karty zg這szenia     udost瘼nia si w Urz璠zie Gminy Mycielin, mo積a go tak瞠 pobra ze strony internetowej www.ms.gov.pl oraz   www.kalisz.so.gov.pl   oraz www.bip.mycielin.pl 

Informacja:

do 14.06.2011 roku mo積a zg豉sza kandydatów wed逝g starych zasad. Wraz z  wej軼iem w 篡cie( tj. od 15.06.2011) nowelizacji zmieniaj帷ej zasady naboru 豉wników,  wybory  kandydatów na 豉wników musz odbywa si na nowych zasadach. (dokumenty wcze郾iej z這穎ne b璠 podlega uzupe軟ieniu.).

Druk , które  mo積a  pobra   ze   stron  internetowych  s  to  druki  obowi您uj帷e  w  鈍ietle  starych przepisów , gdy  na  chwil  obecn  nie  ukaza這  si   jeszcze  rozporz康zenie   wykonawcze do ustawy.


« powr鏒

Informacj wytworzy: Ilona Ry瘸k - 2011-06-07 09:28:45
Zatwierdzi do publikacji: Ilona Ry瘸k - 2011-06-07 09:28:45
Utworzony: 2011-06-07 09:28:45 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony