Strona korzysta z plik闚 cookies [przeczytaj wi璚ej] / Kontrast: Kontrast 鄴速y - czarny | Kontrast czarny - bia造 / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
niedziela, 09. sierpnia 2020 r.
Wyszukiwarka:
Strona g堯wna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Og這szenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Og這szenia, kurendy, informacje
Og這szenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nab鏎 na stanowisko
Nieruchomo軼i przeznaczone na sprzeda i do wydzier瘸wienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwent闚
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje spo貫czne
Wybory so速ys闚 i rad so貫ckich
Raport o stanie gminy
Zdalna Szko豉
Spis Rolny 2020r.
Urz康 Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urz璠u
Kierownictwo Urz璠u
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Sk豉d Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protoko造 Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz g這sowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAxTWI SPRAW
Karty us逝g publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwa造 Rady Gminy Mycielin
Zarz康zenia W鎩ta Gminy
FINANSE i BUD浩T
Bud瞠t
Bud瞠t 2020r.
Bud瞠t 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania bud瞠tu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZ. MIESZKA哸紟 GMINY
So貫ctwa Gminy Mycielin
Ochrona 字odowiska
DECYZJE 吐ODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr dzia豉lno軼i regulowanej
Podmioty zbieraj帷e zu篡ty sprz皻 elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddzia造wania na 鈔odowisko
Raporty o oddzia造waniu przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko
Zam闚ienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Po篡tku Publicznego
Konkursy, og這szenia, rozstrzygni璚ia
O鈍iadczenia maj徠kowe   »
Wybory
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorz康owe 2018
Referendum og鏊nokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorz康owe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorz康owe 2010
Wybory 豉wnik闚 s康owych   »
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Ksi璕i Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozosta貫
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obs逝gi
Informacje nieudost瘼nione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Ochrona 字odowiska :: DECYZJE 吐ODOWISKOWE :: Obwieszczenia i opinie
OBWIESZCZENIE - DECYZJA o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi瞝zi璚ia polegaj帷ego na instalacji na dzia趾ach 304/1, 317/1, 318/1 oraz 320/1 w obr瑿ie miejscowo軼i Zam皻y, gmina Mycielin elektrowni fotowoltaicznej o 陰cznej mocy do 9 MW

Za陰czniki:
  » OBWIESZCZENIE - DECYZJA o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi瞝zi璚ia polegaj帷ego na instalacji w obr瑿ie miejscowo軼i Zam皻y elektrowni fotowoltaicznej o 陰cznej mocy do 9 MW (112 KB)

      Mycielin, dnia 21.08.2013r

RR.6220.1.2013.K

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu post瘼owania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008 roku o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Mycielin zawiadamia strony post瘼owania o wydaniu decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsi瞝zi璚ia nr RR.6220.1.2013.K z dnia 21.08.2013r, której tre嗆 podaje si poni瞠j:

 

 

DECYZJA

o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsi瞝zi璚ia

 

     Na podstawie art. 71 ust.1 i  2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy 3 pa寮ziernika 2008 roku o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) § 3 ust. 1 pkt 52 lit a. rozporz康zenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi瞝zi耩 mog帷ych znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu post瘼owania administracyjnego (Dz. U z 2013 roku poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.05.2013r Centralnej Grupy Energetycznej S.A. ul. Spó責zielców 3, 62-510 Konin, reprezentowanej przez Wiceprezesa Zarz康u Jacka Kosakowskiego w sprawie wydania decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi瞝zi璚ia polegaj帷ego na instalacji na dzia趾ach 304/1, 317/1, 318/1 oraz 320/1 w obr瑿ie miejscowo軼i Zam皻y, gmina Mycielin elektrowni fotowoltaicznej o 陰cznej mocy do 9 MW, sk豉daj帷ej si z wolnostoj帷ych nie zwi您anych z gruntem paneli fotowoltaicznych wraz z infrastruktur towarzysz帷, po zasi璕ni璚iu opinii RDO w Poznaniu nr WOO-I.4240.184.2013.PS z dnia 11.06.2012r i PPIS w Kaliszu nr ON.NS.72.3.37.2013 z dnia 06.06.2013r, bior帷 pod uwag wyniki post瘼owania z udzia貫m spo貫cze雟twa

ORZEKAM

1.      Realizacj przedsi瞝zi璚ia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia造wania na 鈔odowisko dla przedsi瞝zi璚ia polegaj帷ego na instalacji na dzia趾ach 304/1, 317/1, 318/1 oraz 320/1 w obr瑿ie miejscowo軼i Zam皻y, gmina Mycielin elektrowni fotowoltaicznej o 豉cznej mocy do 9 MW, sk豉daj帷ej si   z wolnostoj帷ych nie zwi您anych z gruntem paneli fotowoltaicznych wraz z infrastruktur towarzysz帷.

2.       Charakterystyka przedsi瞝zi璚ia stanowi za豉cznik do decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach.

 

UZASADNIENIE

            Wnioskiem z dnia 07.05.2013r Centralna Grupa Energetyczna S.A.ul. Spó責zielców 3, 62-510 Konin, reprezentowana przez Wiceprezesa Zarz康u Jacka Kosakowskiego wystapi豉 o wydanie decyzji o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi瞝zi璚ia polegaj帷ego na instalacji na dzia趾ach 304/1, 317/1, 318/1 oraz 320/1 w obr瑿ie miejscowo軼i Zam皻y, gmina Mycielin elektrowni fotowoltaicznej o 豉cznej mocy do 9 MW, sk豉daj帷ej si z wolnostoj帷ych nie zwi您anych z gruntem paneli fotowoltaicznych wraz z infrastruktur towarzysz帷.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008 roku o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Mycielin wszcz掖 post瘼owanie i pismami nr RR.6220.1.2013.K z dnia 17.05.2013r wyst徙i do Pa雟twowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalego Dyrektora Ochrony 字odowiska w Poznaniu z pro軸 o wydanie opinii w sprawie obowi您ku przeprowadzenia oceny oddzia造wania na 鈔odowisko dla w/w przedsi瞝zi璚ia. Ze wzgl璠u na liczb stron post瘼owania przekraczajac 20, zastosowano art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa寮ziernika 2008 roku o udost瘼nianiu informacji o 鈔odowisku i jego ochronie, udziale spo貫cze雟twa w ochronie 鈔odowiska oraz o ocenach oddzia造wania na 鈔odowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i art. 49 Kodeksu post瘼owania administracyjnego dopuszczaj帷y powiadomienie stron, poprzez obwieszczenie o prowadzonym post瘼owaniu. Obwieszczenie nr RR.6220.1.2013.K z dnia 17.05.2013ro wszcz璚iu post瘼owania podano do publicznej wiadomo軼i poprzez wywieszenie na tablicy og這sze Urz璠u Gminy Mycielin, zamieszczenie na stronie www.bip.mycielin.pl- Decyzje 鈔odowiskowe - wszcz璚ie post瘼owania oraz wywieszenie na tablicy og這sze we wsi Zam皻y.

Pa雟twowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem nr ON.NS.72.3.37.2013 z dnia 06.06.2013r wyda opini sanitarn, i planowana inwestycja nie kwalifikuje si do przedsi瞝zi耩 mog帷ych znacz帷o oddzia造wa na 鈔odowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony 字odowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4240.184.2013.PS z dnia 07.06.2013r wyrazi opini, 瞠 dla przedsi瞝zi璚ia polegaj帷ego na instalacji na dzia趾ach 304/1, 317/1, 318/1 oraz 320/1 w obr瑿ie miejscowo軼i Zam皻y, gmina Mycielin elektrowni fotowoltaicznej o 豉cznej mocy do 9 MW, sk豉daj帷ej si z wolnostoj帷ych nie zwi您anych z gruntem paneli fotowoltaicznych wraz z infrastruktur towarzysz帷 nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzia造wania na 鈔odowisko.

Bior帷 powy窺ze pod uwag Wójt Gminy Mycielin wyda postanowienie nr RR.6220.1.2013.K dnia 10.07.2013r, w którym odst徙i od obowi您ku przeprowadzenia oceny oddzia造wania przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko polegaj帷ego na instalacji na dzia趾ach 304/1, 317/1, 318/1 oraz 320/1 w obr瑿ie miejscowo軼i Zam皻y, gmina Mycielin elektrowni fotowoltaicznej o 陰cznej mocy do 9 MW, sk豉daj帷ej si z wolnostoj帷ych nie zwi您anych z gruntem paneli fotowoltaicznych wraz z infrastruktur towarzysz帷.

Obwieszczenie nr RR.6220.1.2013.K z dnia 10.07.2013r o postanowieniu Wójta Gminy Mycielin dot. odst徙ienia od obowi您ku przeprowadzenia oceny oddzia造wania przedmiotowego przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko podano do publicznej wiadomo軼i poprzez wywieszenie na tablicy og這sze Urz璠u Gminy Mycielin, zamieszczenie na stronie www.bip.mycielin.pl- Decyzje 鈔odowiskowe - wszcz璚ie post瘼owania oraz wywieszenie na tablicy og這sze we wsi Zam皻y. W wyznaczonym terminie nie wp造n窸y 瘸dne uwagi ani wnioski w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt. 3 przeanalizowano zasi璕, wielko嗆 i z這穎no嗆 oddzia造wania (opis w charakterystyce przedsi瞝zi璚ia) jego prawdopodobie雟two, czas trwania, cz瘰totliwo嗆 i odwracalno嗆 oraz ustalono, 瞠 realizacja przedsi瞝zi璚ia nie poci庵nie za sob zagro瞠 dla 鈔odowiska i nie b璠zie ono transgranicznie oddzia造wa na 鈔odowisko.

            Bior帷 powy窺ze pod uwag orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

            Od niniejszej decyzji s逝篡 Stronie prawo wniesienia odwo豉nia do Samorz康owego Kolegium Odwo豉wczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za po鈔ednictwem Wójta Gminy Mycielin.

Otrzymuj:

1.       Centralna Grupa Energetyczna S.A.                                                          Wójt Gminy Mycielin

ul. Spó責zielców 3, 62-510 Konin (Inwestor),                                           /-/ Jerzy Matuszewski

2.       Pozosta貫 strony post瘼owania - zgodnie z art. 49 KPA

3.       a/a

Do wiadomo軼i:

1.       RDO w Poznaniu

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Pozna,

2.       Pa雟twowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Ko軼iuszki 6, 62-800 Kalisz.

 

Pobrano op豉t skarbow w wysoko軼i 205,00 z (s這wnie: dwie軼ie pi耩 z 00/100)

zgodnie z za陰cznikiem do ustawy z dnia 16.11.2006r  o op豉cie skarbowej

(Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.)

Sporz康zi豉: Barbara Ignatowicz                                                                                            

   

      Za陰cznik do decyzji Wójta Gminy Mycielin

       nr RR. 6220.1.2013.K z dnia 21.08.2013r

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI阤ZI犴IA

 

            Planowane przedsi瞝ziecie polega na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9MW w miejscowo軼i Zam皻y. Instalacja ma na celu wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej - poprzez bezpo鈔edni konwersj energii promieniowania s這necznego na energi elektryczn. Wytworzona energia zostanie odprowadzona do sieci operatora. ㄠczna powierzchnia zaj皻a pod instalacj paneli z uwzgl璠nieniem odst瘼ów pomi璠zy rz璠ami wyniesie oko這 12,78 ha. Panele zostan zamontowane na konstrukcji wsporczej o ca趾owitej wysoko軼i ok. 3m n.p.g. Konstrukcja ta nie b璠zie wymaga realizacji fundamentów. Infrastruktur towarzysz帷 stanowi b璠 okablowanie, przekszta速niki, zbiorcza kontenerowa stacja transformatorowa o napi璚iu maksymalnym 15 kV. Stacja transformatorowa zostanie ustawiona na dwóch betonowych p造tach drogowych w odleg這軼i nie mniej ni 30 m od zabudowa. Tereny, na których zlokalizowane zostan panele, odleg貫 s od granic s御iednich dzia貫k o nie mniej ni 4 m. Usytuowanie wolnostoj帷ych paneli fotowoltaicznych b璠zie w odleg這軼i minimum 10 m od istniej帷ych budynków mieszkalnych i gospodarczych nale膨cych do w豉軼icieli dzia貫k, na których b璠zie realizowana inwestycja. W przypadku budynków mieszkalnych i gospodarczych znajduj帷ych si na s御iednich nieruchomo軼iach odleg這嗆 wynosi b璠zie powy瞠j 30m.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie b璠zie wi您a豉 si z poborem wody, wytwarzaniem 軼ieków, emisjami do powietrza ani emisj ha豉su. Planowane panele nie b璠 wymaga ch這dzenia mechanicznego. Proces czyszczenia paneli odbywa si b璠zie w technologii nie wymagaj帷ej u篡cia wody. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bed na tereny nieutwardzone. Ochrona 鈔odowiska gruntowo- wodnego realizowana b璠zie m.in. poprzez zastosowanie trasformatorów suchych.

            Dodatkowo w/w przedsi瞝zi璚ie zlokalizowane b璠zie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r, poz. 627) a najbli瞠j po這穎nym obszarem Natura 2000 jest obszar maj帷y znaczenie dla Wspólnoty Dolina Sw璠rni PLH300034, oddalony od przedmiotowego przedsi瞝zi璚ia o oko這 18,5 km. Teren przewidziany pod projektowan inwestycj jest obecnie u篡tkowany  jako grunty role oraz 陰ki i pastwiska, gleby klasy V i VI. Od strony pó軟ocnej i wschodniej s御iaduje z lasem. Zgodnie z dokumentacj ro郵iny przeznaczone do obsiania terenu podczas eksploatacji elektrowni zostan dobrane w taki sposób aby zachowa dotychczasowy sposób u篡tkowania pastwisk. Czyszczenie paneli b璠zie odbywa si w sposób bezwodny z wykorzystaniem szczotek montowanych na sta貫 w prowadnicach kabla. Wykopy zabezpieczone zostan siatk, a przed ich zasypaniem zostan sprawdzone i wybrane z nich drobne zwierz皻a i przeniesione w bezpieczne miejsca. Maj帷 na wzgl璠zie lokalizacj inwestycji poza obszarami chronionymi, na gruntach ornych i pastwiskach, zgodnie z przed這穎n dokumentacj dalsze u篡tkowanie pastwisk oraz w/w dzia豉nia ograniczaj帷e negatywny wp造w przedsi瞝zi璚ia na 鈔odowisko, nie przewiduje si negatywnego oddzia造wania inwestycji na 鈔odowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególno軼i na siedliska przyrodnicze lub gatunki ryb, dla których ochrony zosta wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Sw璠rni, ani pogorszenia integralno軼i obszaru Natura 2000 lub powi您ania z innymi obszarami.

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Mycielin

                                                                                                             /-/ Jerzy Matuszewski


« powr鏒

Informacj wytworzy: Barbara Ignatowicz - 2013-08-22 12:27:26
Zatwierdzi do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2013-08-22 12:27:26
Utworzony: 2013-08-22 12:27:26 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2014-05-26 10:12:22 przez Rafa Szel庵owski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 g鏎a strony