Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
sobota, 13. lipca 2024 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo
Grafika Menu Głównego Strzałka Działalność lobbingowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2024 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2023 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Dokumenty do pobrania dla uczestników przetargu
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego Strzałka Program Lekcje o Finansach
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 9 czerwca 2024 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2024 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023r. oraz referendum
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na okręgi wyborcze
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na stałe obwody głosowania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 FINANSE i BUDŻET » Opinie RIO

Uchwała Nr SO-3/0955/90/2024 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23.05.2024r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mycielin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mycielin za 2023 r.
Utw. 2024-06-28 09:56:47
Uchwała Nr SO-3/0950/15/2024 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29.02.2024r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej
Utw. 2024-06-28 09:53:48
Uchwała Nr SO-3/0954/265/2024 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 29.04.2024r. w spr. opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mycielin za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami
Utw. 2024-05-06 14:17:52
Uchwała Nr SO-3/0951/401/2024 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 01.02.2024r. w spr. wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mycielin deficytu budżetu roku 2024
Utw. 2024-02-06 08:29:39
Uchwała Nr SO-3/0951/402/2024 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 01.02.2024r. w spr. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mycielin na lata 2024-2034
Utw. 2024-02-06 08:27:10
Uchwała Nr SO-3/0957/162/2023 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 07.12.2023r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2024-2034
Utw. 2024-01-02 12:49:27
Uchwała Nr SO-3/0951/655/2023 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 07.12.2023r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mycielin deficytu budżetu roku 2024
Utw. 2024-01-02 12:46:55
Uchwała Nr SO-3/0952/162/2023 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 07.12.2023r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mycielin na 2024r.
Utw. 2024-01-02 12:42:45
Uchwała Nr SO-3/0955/27/2023 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mycielin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mycielin za 2022 r.
Utw. 2023-05-12 08:54:02
Uchwała Nr SO-3/0954/38/2023 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłużonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mycielin za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami
Utw. 2023-05-12 08:50:36
Uchwała Nr SO-3/0950/8/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 14.02.2023r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej
Utw. 2023-02-27 16:21:19
Uchwała Nr SO-12/0950/4/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09.02.2023 r. w spr. wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
Utw. 2023-02-13 14:25:37
Uchwała Nr SO-3/0951/336/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27.01.2023 r. w spr. wyrażenia opnii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mycielin deficytu budżetu raku 2023
Utw. 2023-02-13 14:23:06
Uchwała Nr SO-3/0951/335/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27.01.2023 r. w spr. wyrażenia opnii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mycielin na lata 2023-2034
Utw. 2023-02-13 14:21:01
Uchwała Nr SO-3/0957/100/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05.12.2022r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2023-2034
Utw. 2023-01-13 09:39:15
Uchwała Nr SO-3/0951/601/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 05.12.2022r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mycielin deficytu budżetu roku 2023
Utw. 2023-01-13 09:32:48
Uchwała Nr SO-3/0952/100/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dn. 05.12.2022r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mycielin na 2023r.
Utw. 2023-01-13 09:28:31
Uchwała nr SO-12/0953/151/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 20.09.22e. w sprawie wyrażenia opinii o Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mycielin za pierwsze półrocze 2022 r.
Utw. 2022-09-27 13:30:49
Uchwała nr SO-12/0950/80/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 9.08.22r. w sprawie wydania na wniosek kredytobiorcy opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego
Utw. 2022-09-27 13:28:21
Uchwała Nr SO-12/0955/23/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 10.05.2022r. w spr. wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mycielin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mycielin za 2021 rok
Utw. 2022-05-18 09:35:03
Uchwała Nr SO-12/0954/119/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 21.04.2022r. w spr. opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mycielin za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami
Utw. 2022-05-18 09:29:24
Uchwała Nr SO-4/0951/248/2022 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 24.01.2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mycielin na lata 2022-2028
Utw. 2022-04-28 12:10:40
Uchwała Nr SO-4/0957/251/2021 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 14.12.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2022-2028
Utw. 2022-04-28 11:48:29
Uchwała Nr SO-4/0952/251/2021 składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 14.12.2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mycielin na 2022 r.
Utw. 2022-04-28 11:25:30
Uchwała Nr SO-4/0953/95/2021 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 09.09.2021 w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mycielin za pierwsze półrocze 2021 r.
Utw. 2022-04-28 11:16:07
Uchwała mr SO-4/0955/113/2021 Skladu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 27.05.2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mycielin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mycielin za 2020 r.
Utw. 2022-04-28 11:08:58
Uchwała Nr SO-4/0954/48/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mycielin za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komun
Utw. 2021-04-16 08:29:10
Uchwała Nr SO-4/0954/48/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mycielin za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komun
Utw. 2021-04-16 08:10:00
Uchwała Nr SO-4/0950/21/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3.000.000 zł.
Utw. 2021-04-16 08:07:35
Uchwała Nr SO-4/0951/178/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę Mycielin deficytu budżetu roku 2021.
Utw. 2021-04-16 08:03:12
Uchwała Nr SO-4/0951/179/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mycielin.
Utw. 2021-04-16 07:59:56, Mod. 2021-04-16 08:04:14
Uchwała Nr SO-0957/31/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2021-2028.
Utw. 2021-04-16 07:57:27, Mod. 2021-04-16 08:03:53
Uchwała Nr SO 0952/31/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mycielin na 2021 rok
Utw. 2021-04-16 07:55:30, Mod. 2021-04-16 08:03:29
Uchwała Nr SO 0951/71/D/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mycielin deficytu budżetu roku 2021.
Utw. 2021-04-16 07:53:22
Uchwała Nr SO 0953/22/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mycielin za pierwsze półrocze 2020 roku
Utw. 2021-04-16 07:50:59
Uchwała Nr SO 0955/12/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mycielin o udzielenie absolutorium Wójtowi Gmin Mycielin za 2019 rok
Utw. 2021-04-16 07:46:45
Uchwała Nr SO-SO 0954/2/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31.03.20r. w sprawie opnii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mycielin za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalne
Utw. 2020-04-08 12:35:46
Uchwała Nr SO-0951/42/P/4/Ka/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaiu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mycielin
Utw. 2020-02-05 10:29:00
Uchwała Nr SO-0957/2/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22.11.2019r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2020-2028
Utw. 2020-01-02 15:06:10
Uchwała Nr SO-0952/2/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22.11.2019r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mycielin na 2020r.
Utw. 2020-01-02 15:03:59
Uchwała Nr SO 0951/56/D/2/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu roku 2018 przez Gminę Mycielin
Utw. 2017-12-05 09:34:48
Uchwała Nr SO - 0952/II/15/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2014-2021
Utw. 2013-12-03 11:29:11
Uchwała Nr SO - 0952/I/15/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mycielin na 2014 rok wraz z uzasadnieniem ...
Utw. 2013-12-03 11:26:10
Uchwała Nr SO - 0951/50/D/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Mycielin
Utw. 2013-12-03 11:18:28
Uchwała SO - 0951/34/D/2/Ka/2013 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Mycielin deficytu budżetu roku 2013.
Utw. 2013-05-13 10:44:05, Mod. 2013-06-14 09:35:06
Uchwała Nr SO-0951/12/P/2/Ka/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mycielin
Utw. 2013-01-21 15:07:28, Mod. 2013-06-14 09:34:58
Uchwała Nr SO-0952/II/14/2/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachukowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020
Utw. 2012-12-04 14:13:49, Mod. 2013-06-14 09:34:32
Uchwała Nr SO-0952/I/12/2/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Mycielin na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Utw. 2012-12-04 14:09:12, Mod. 2013-06-14 09:34:06
Uchwała Nr SO-0950/3/2/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki w kwocie 555.058zł
Utw. 2012-02-07 13:28:49, Mod. 2013-06-14 09:33:28
Uchwała Nr SO-0950/2/2/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu w kwocie 347.836 zł
Utw. 2012-02-07 13:24:34, Mod. 2013-06-14 09:33:34
Uchwała Nr SO-0951/10/P/2/Ka/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mycielin
Utw. 2012-02-07 13:17:46, Mod. 2013-06-14 09:33:16
Uchwała SO - 0951/17/D/2/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Mycielin
Utw. 2011-01-31 12:37:32, Mod. 2013-06-14 09:30:23
Uchwała Nr SO-0951/12/P/2/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mycielin
Utw. 2011-01-26 14:02:13, Mod. 2013-06-14 09:32:17
Uchwała Nr SO-0951/92/D/2/Ka/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Mycielin
Utw. 2011-01-26 13:56:24, Mod. 2013-06-14 09:31:53
Uchwała Nr SO-0952/I/45/2/Ka/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grundia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowejGminy Mycielin na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
Utw. 2011-01-26 13:48:28, Mod. 2013-06-14 09:31:16
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony