Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
sobota, 13. sierpnia 2022 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Klauzula informacyjna RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka AKCYZA 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2022 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2021r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Petycje
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2012

Uchwała Nr XXX/159/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok w szkołach na terenie Gminy Mycielin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za ...
Utw. 2013-01-04 13:58:44
UCHWAŁA NR XXX/158/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną
Utw. 2013-01-04 13:54:48
UCHWAŁA NR XXX/157/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2013-01-04 13:53:17
UCHWAŁA NR XXX/156/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wys. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminie i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na tereni
Utw. 2013-01-04 13:51:39
UCHWAŁA NR XXX/155/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2013-01-04 13:47:09
UCHWAŁA NR XXX/154/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niższych stawek za odpady zbierane selektywnie na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2013-01-04 13:45:30
Uchwała Nr XXX/153/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mycielin na rok 2013
Utw. 2013-01-04 13:41:20
Uchwała Nr XXX/152/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2013
Utw. 2013-01-04 13:36:10, Mod. 2013-01-04 13:36:27
Uchwała Nr XXX/151/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok
Utw. 2013-01-04 13:32:09, Mod. 2013-01-04 13:38:58
Uchwała Nr XXX/150/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2013-2020
Utw. 2013-01-04 13:29:07
Uchwała Nr XXX/149/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2013-01-04 13:22:20
Uchwała Nr XXX/148/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020
Utw. 2013-01-04 13:16:57
UCHWAŁA NR XXIX/147/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mycielin
Utw. 2013-01-04 13:11:28
Uchwała Nr XXVIII/146/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Utw. 2012-11-30 10:56:25
Uchwała Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mycielin z org. pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2
Utw. 2012-11-30 10:52:44
Uchwała Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-11-30 10:47:36
UCHWAŁA NR XXVIII/143/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla ustalenia i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-11-30 10:44:20
UCHWAŁA NR XXVIII/142/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
Utw. 2012-11-30 10:37:54
UCHWAŁA NR XXVIII/141/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz jego poboru
Utw. 2012-11-30 10:34:47
UCHWAŁA NR XXVIII/140/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego oraz jego poboru
Utw. 2012-11-30 10:32:11
UCHWAŁA NR XXVII/139/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mycielin.
Utw. 2012-11-06 12:35:46
UCHWAŁA NR XXVII/138/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Utw. 2012-11-06 12:34:51
UCHWAŁA NR XXVII/137/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mycielin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Utw. 2012-11-06 12:32:57
Uchwała Nr XXVII/136/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2017
Utw. 2012-11-06 12:31:51
Uchwała Nr XXVII/135/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-11-06 12:31:29
Uchwała Nr XXVII/134/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020
Utw. 2012-11-06 12:29:43
Uchwała Nr XXVII/133/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2012.
Utw. 2012-11-06 12:28:06
Uchwała Nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłaty za wykonanie przyłącza wodociągowego od istniejących sieci wodociągowych do poszczególnych nieruchomości
Utw. 2012-11-06 12:24:17
UCHWAŁA NR XXVI/131/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Utw. 2012-11-06 12:22:28
Uchwała Nr XXVI/130/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-11-06 12:22:21
Uchwała Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012-2020
Utw. 2012-11-06 12:20:00
Uchwała Nr XXVI/128/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Korzeniew – Mycielin”.
Utw. 2012-11-06 12:18:00
Uchwała Nr XXVI/127/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego, ...
Utw. 2012-11-06 12:15:51
Uchwała Nr XXV/126/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa ...
Utw. 2012-09-19 13:29:30
Uchwała Nr XXV/125/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-09-19 13:20:36
Uchwała Nr XXV/124/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 - 2020
Utw. 2012-09-19 13:05:03, Mod. 2012-09-19 13:23:49
Uchwała Nr XXV/123/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 5 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powaitowej nr 4585P na odcinku Korzeniew-Mycielin".
Utw. 2012-09-19 12:56:57
Uchwała Nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014
Utw. 2012-09-19 12:50:54
UCHWAŁA NR XXIV/121/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin
Utw. 2012-09-19 12:34:25
UCHWAŁA NR XXIV/120/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-09-19 12:32:07
Uchwała Nr XXIV/119/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-09-19 12:02:59
Uchwała Nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-09-19 11:52:19
Uchwała Nr XXIV/117/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie nadania aktu założycielskiego Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-09-19 11:31:20, Mod. 2012-09-19 11:32:24
Uchwała Nr XXIV/116/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
Utw. 2012-09-19 11:19:24
Uchwała Nr XXIV/115/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn.:
Utw. 2012-09-19 11:14:46, Mod. 2012-09-19 11:32:46
UCHWAŁA NR XXIII/114/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szko
Utw. 2012-07-27 13:39:46
Uchwała Nr XXIII/113/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pod nazwą "Szkoła! - Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Myc
Utw. 2012-07-27 13:35:39
UCHWAŁA NR XXIII/112/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2012 roku
Utw. 2012-07-27 13:31:04
Uchwała Nr XXIII/111/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
Utw. 2012-07-27 13:25:05
Uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
Utw. 2012-07-27 13:22:22
Uchwała Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Utw. 2012-07-27 13:19:32, Mod. 2012-07-27 13:22:33
UCHWAŁA NR XXII/108/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mycielin
Utw. 2012-06-20 09:16:34
Uchwała Nr XXII/107/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-06-20 09:10:22
Uchwała Nr XXII/106/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 rok
Utw. 2012-06-20 09:08:43
Uchwała Nr XXII/105/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mycielin za 2011 rok
Utw. 2012-06-20 09:07:15
Uchwała Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Mycielin
Utw. 2012-05-11 13:23:46, Mod. 2012-06-20 08:54:29
UCHWAŁA NR XXI/103/2012 RADY GMINY MYCIELIN z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mycielin”.
Utw. 2012-05-11 13:11:29
Uchwała Nr XXI/102/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Korzeniew
Utw. 2012-05-11 12:37:28
Uchwała Nr XXI/101/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin w Mycielinie z filią w Dzierzbinie na 2011 rok
Utw. 2012-05-11 12:32:47
Uchwała Nr XXI/100/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-05-11 12:28:37
Uchwała Nr XXI/99/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 - 2020
Utw. 2012-05-11 12:26:09
Uchwała Nr XXI/98/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu
Utw. 2012-05-11 12:24:09
Uchwała Nr XXI/97/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
Utw. 2012-05-11 12:21:22
Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2012 roku
Utw. 2012-05-11 12:17:53
Uchwała Nr XX/95/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie
Utw. 2012-05-11 12:14:48
Uchwała Nr XX/94/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
Utw. 2012-05-11 12:11:13
Uchwała Nr XX/93/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-05-11 12:05:21
Uchwała Nr XX/92/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2012
Utw. 2012-05-11 12:02:28
Uchwała Nr XX/91/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2012 - 2020
Utw. 2012-05-11 12:00:44
Uchwała Nr XIX/90/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy
Utw. 2012-03-27 10:47:40
Uchwała Nr XIX/89/2012 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012 rok
Utw. 2012-03-27 10:45:45
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony