Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
czwartek, 30. listopada 2023 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Elektroniczny plik zawierający tekst odczytywany maszynowo
Grafika Menu Głównego Strzałka Działalność lobbingowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2023 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Dokumenty do pobrania dla uczestników przetargu
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023r. oraz referendum
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na okręgi wyborcze
Grafika Menu Głównego Strzałka Podział Gminy Mycielin na stałe obwody głosowania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Urząd Gminy :: Rejestry, ewidencje i archiwa :: rejestr danych osobowych
Rejestr zbiorów danych osobowychRejestr zbiorów danych osobowych

L.p

Nazwa zbioru danych osobowych

Cel przetwarzania danych osobowych

Data wpisania zbioru danych

Data ostatniej aktualizacji

1.

Nauczyciele ubiegający się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

2.

SIO - Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni placówek oświatowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

3.

Pomoc materialna dla uczniów

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

4.

Obowiązek nauki

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

5.

Transport dzieci i młodzieży

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.21

 

6.

System ewidencji podatków od osób fizycznych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

7.

Ewidencja podatków, płatników i dłużników

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

8.

Dzierżawcy i użytkownicy wieczyści gruntów

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

9.

Numery porządkowe nieruchomości

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

10.

Utrzymanie czystości i porządku

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

11.

Sprawy dotyczące usuwania drzew i krzewów

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

12.

Ewidencja oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpyłowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.09.06

 

13.

Sołtysi

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

14.

Ewidencja wyrobów zawierających azbest

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.11.04

 

15.

Ewidencja zatwierdzonych projektów rozgraniczenia nieruchomości

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.10.27

 

16.

Ewidencja podpisanych umów na wywóz nieczystości stałych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.10.29

 

17.

Archiwum zakładowe

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

18.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

19.

Młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

20.

Ochrona przeciwpożarowa

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2011.02.28

 

21.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2014.12.04

 

22.

Rejestr osób przeznaczonych do formacji obrony cywilnej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.10.13

 

23.

Rejestr wykaz łączników, kurierów i wykonawców do akcji kurierskiej

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2010.10.11

 

24.

Zezwolenie na uprawę maku

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.22

 

25.

Oświadczenia majątkowe

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2007.02.23

 

26.

Plany urządzania lasów nie stanowiących własności skarbu państwa

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

27.

Najem lokali mieszkalnych - komunalnych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

28.

Dodatki mieszkaniowe

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

29.

Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

30.

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

31.

Ewidencja podmiotów uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2003.10.21

 

32.

Ewidencja ludności gminy Mycielin

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 1999.10.18

 

33.

Rejestry przedpoborowych i listy poborowych gminy Mycielin

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.31

 

34.

Ewidencja skarg i wniosków

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.03.15

 

35.

Biblioteki - wykaz czytelników

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.02.25

 

36.

Urząd stanu cywilnego w Mycielinie

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2000.05.19

 

37.

Udzielanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego i transportu drogowego w przewozach taksówkowych

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

 2005.02.23

 


« powrót

Informację wytworzył: Rafał Szelągowski - 2015-08-21 08:30:31
Zatwierdził do publikacji: - 2015-08-21 08:30:31
Utworzony: 2015-08-21 08:30:31 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-03-01 09:02:32 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony