Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
środa, 23. czerwca 2021 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Klauzula informacyjna RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka AKCYZA 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2021r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Petycje
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje :: Zdalna Szkoła +
Gmina Mycielin pozyskała grant w wysokości 54 175 zł na zakup sprzętu komputerowego

Załączniki:
  » Gmina Mycielin pozyskała grant w wysokości 54 175 zł na zakup sprzętu komputerowego (829 KB)

GMINA MYCIELIN POZYSKAŁA GRANT W WYSOKOŚCI 54 175 zł

NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO


w ramach konkursu grantowego zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach"

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły uzyskać 100% dofinansowania na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia mają być przede wszystkim uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Gmina Mycielin przystąpiła do konkursu i w dniu 18 sierpnia 2020r. znalazła się na liście Grantobiorców wybranych do dofinansowania.

Cel projektu:

Wsparcie uczniów i szkół w kształceniu na odległość - wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego nauczania.

Krótki opis projektu:

Gmina Mycielin zakupi nowe laptopy wraz z akcesoriami oraz tablety na potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel - uczeń, ubezpieczy je, a następnie nieodpłatne przekaże do szkół funkcjonujących na terenie Gminy Mycielin. Szkoły udostępnią ww. sprzęt nauczycielom i uczniom do nauki zdalnej w ramach realizowanego przez szkoły kształcenia odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W przypadku zakończeniu prowadzenia kształcenia na odległość sprzęt komputerowy pozostanie na wyposażeniu szkół, aby na zajęciach stacjonarnych wspierał uczniów i nauczycieli. Na chwilę obecną tablety i laptopy będą na wyposażeniu szkół, natomiast jeżeli zajdzie potrzeba prowadzenia zdalnego nauczania zostaną przekazane do uczniów. Rodzice uczniów będą mogli zgłaszać się dyrektorów szkół z prośbą o wypożyczenie sprzętu na okres zdalnego nauczania.

Planowane efekty:

Zapewnienie sprzętu umożliwiającego realizację  zdalnych lekcji tym uczniom, którzy takiego sprzętu nie posiadają oraz nauczycielom realizującym podstawy programowe.

Wartość projektu: 54 175,00 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Gmina Mycielin podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji w ramach zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. To już druga umowa na zakup komputerów na potrzeby zdalnej edukacji na linii nauczyciel - uczeń podpisana w tym roku. W sumie Gmina Mycielin otrzymała dofinansowanie w wysokości 114 175,00 zł (tj. m-c kwiecień br. 60 000 zł i m-c sierpień br. 54 175 zł) W ramach konkursu grantowego zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", Gmina Mycielin zakupiła 28 szt. laptopów wraz z akcesoriami oraz ich ubezpieczenie, następnie nieodpłatnie przekazała po 7 szt. do każdej z czterech szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Mycielin.Wójt Gminy Mycielin

/-/ Rafał Szelągowski


« powrót

Informację wytworzył: Aleksandra Filipowicz - 2020-09-17 12:34:12
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2020-09-17 12:34:12
Utworzony: 2020-09-17 12:34:12 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-09-17 13:32:17 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony