Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
środa, 23. czerwca 2021 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Klauzula informacyjna RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka AKCYZA 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2021r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Petycje
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Wybory :: Wybory ławników sądowych :: Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
Zasady wyboru ławników do sądów powszechnych

Załączniki:
  » Zasady wyboru ławników do sądów powszechnych (107 KB)

Nowe zasady wyboru ławników do sądów powszechnych

 

            Nowe zasady wyboru do sądów powszechnych , które  określone  zostały   ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) wprowadzają dość istotne zmiany. 

            27 maja 2011 r. prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu zgłosił zapotrzebowanie na ławników z terenu Gminy Mycielin na kadencję 2012-2015:

-do Sądu Rejonowego w Kaliszu - 2 ławników, w tym do Sądu Pracy 1.

 

Według  nowych zasad do dnia 30 czerwca 2011 r.:

1)     prezesi właściwych sądów

2)     stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych

3)     co najmniej pięćdziesięciu obywateli   mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

 - zgłaszają Radzie Gminy Mycielin kandydatów na ławników

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną  do Rady Gminy po 30 czerwcu 2011 r. pozostaną bez dalszego biegu ( czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada stwierdzi w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące  wymogi formalne:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i  obywatelskich

2)  jest nieskazitelnego charakteru

3)  ukończyła 30 lat

4)  jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

5)  kandydowania co najmniej od roku

6)  nie przekroczyła 70 lat

7)  jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika

8)  posiada co najmniej wykształcenie średnie

 

Zgodnie z art.159.§ 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych , ławnikami  nie mogą być:

1)       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)       osoby wchodzące w skład organów , od których orzeczenia można żądać

3)       skierowania   sprawy na drogę postępowania sądowego,

4)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane z

5)       ściganiem przestępstw i wykroczeń,

6)       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

7)       radcy prawni i aplikanci radcowscy,

8)       duchowni,

9)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

10)  funkcjonariusze   Służby Więziennej,

11)  radni gminy, powiatu i województwa,

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące  dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu

postępowanie o przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub  

przestępstwo skarbowe

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak  przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia .

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego  przez obywateli dołącza się listę osób zawierająca imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia Kandyda na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy podejmuje uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

 

Sposób postępowania z dokumentami złożonymi radzie przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, wzór karty zgłoszenia oraz sposób jego udostępniania określi w drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Należy mieć przy tym na uwadze potrzebę udokumentowania przez podmioty zgłaszające spełnianie przez kandydatów na ławników wymogów określonych w ustawie. 

 

Przez przystąpieniem do wyborów Rada Gminy uchwałą powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Rada Gminy zasięga od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika Policja uzyskuje i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Ławników Rada Gminy wybiera w głosowaniu tajnym.

 

Listę wybranych ławników wraz ze zgłoszonymi i załączonymi do nich dokumentami Rada Gminy przesyła prezesowi właściwego sądu, najpóźniej do końca października. Spośród ławników znajdujących się na liście wybranych rada wskazuje ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wzór karty zgłoszenia     udostępnia się w Urzędzie Gminy Mycielin, można go także pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl oraz   www.kalisz.so.gov.pl   oraz www.bip.mycielin.pl 

Informacja:

do 14.06.2011 roku można zgłaszać kandydatów według starych zasad. Wraz z  wejściem w życie( tj. od 15.06.2011) nowelizacji zmieniającej zasady naboru ławników,  wybory  kandydatów na ławników muszą odbywać się na nowych zasadach. (dokumenty wcześniej złożone będą podlegać uzupełnieniu.).

Druk , które  można  pobrać   ze   stron  internetowych    to  druki  obowiązujące  w  świetle  starych przepisów , gdyż  na  chwilę  obecną  nie  ukazało  się   jeszcze  rozporządzenie   wykonawcze do ustawy.


« powrót

Informację wytworzył: - 2011-06-07 09:28:45
Zatwierdził do publikacji: - 2011-06-07 09:28:45
Utworzony: 2011-06-07 09:28:45 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony