Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
poniedziałek, 14. czerwca 2021 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Klauzula informacyjna RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka AKCYZA 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2021r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Petycje
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Struktura organizacyjna
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Organizacje Pożytku Publicznego :: Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Wójt Gminy Mycielin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2021r.

Załączniki:
  » Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 19.01.2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu (2575 KB)
  » Wzór oferty (199 KB)
  » Wzór umowy (199 KB)
  » Wzór sprawozdania (162 KB)

WÓJT GMINY MYCIELIN

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2021 roku.

  1. Rodzaj zadania

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez:

a) wspieranie szkoleń/treningów, udział w rozgrywkach z zakresu:

- piłki nożnej,

- tenisa stołowego,

b)wspieranie organizacji zawodów i innych imprez oraz przedsięwzięć sportowych.

2. Rezultaty zadania, których osiągnięcie będzie ważne podczas oceny merytorycznej to np.: liczba szkolonych zawodników, liczba uczestników wydarzeń, liczba zorganizowanych godzin zajęć, liczba zorganizowanych zawodów sportowych, liczba wydarzeń sportowych (wyjazdów na zawody/mecze).

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania Gmina Mycielin przekaże kwotę 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

  1. Zasady przyznawania dotacji:

1 .Zasady przyznawania dotacji na realizację wskazanego zadania określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz U. z 2020 r, poz. 1057 ze zm.),

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze. zm.)

c) uchwały Nr XXVI/147/2020 Rady Gminy Mycielin z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Mycielin z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021r.

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty i otrzymania dotacji są działające w dziedzinie kultury fizycznej organizacje pozarządowe:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze. zm.),

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,

c) oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz U. z 2020 r, poz. 1057 ze zm.).

3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku oferent składa korektę kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz w razie potrzeby korektę poszczegółnych działań i harmonogramu realizacji zadania.

4. Umowa będzie zawarta na czas określony, nie dłuższy jednak niż do 30 listopada 2021 r.

5. Oferta zawiera wymagany wkład własny. Dopuszcza się wkład własny finansowy i niefinansowy (osobowy i rzeczowy) oferenta.

6. Wycena wkładu osobowego oferenta powinna być dokonywana z uwzględnieniem stawek rynkowych za prace danego rodzaju.

7. Wycena wkładu rzeczowego oferenta powinna być dokonywana jedynie w zakresie, w jakim ten będzie wykorzystany podczas realizacji zadania publicznego (np. w oparciu o koszt wynajęcia danej rzeczy) i powinna opierać się na podstawie cen rynkowych.

  1. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Realizacja zadania rozpocznie się nie wcześniej niż 19.02.2021 r. a zakończy 30.11.2021 r.

2. Zadanie winno być wykonane z należytą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami w zakresie opisanym w ofercie.

3. Dopuszcza się możliwość przenoszenia wydatków zawartych w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania do wysokości 15% środków pomiędzy pozycjami.

4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną umowy.

5. Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na zakupy inwestycyjne, nagrody pieniężne, kary nakładane na klub lub zawodników, prowadzenie działalności gospodarczej, remonty, realizację zadań nie zleconych danej jednostce przez Gminę, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.

6. W trakcie realizowania zadania oferent zobowiązany jest posiadać zgodę adresatów zadania (beneficjentów) na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu definicji danych osobowych zawartej w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.), w szczególności zgodę na udostępnianie tych danych do celów monitoringu i kontroli w ramach realizowanego zadania publicznego.

7. Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy zostaną zawarte pisemne umowy ze zleceniobiorcami (wzór określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

8. Warunkiem zawarcia umowy na dotacje jest dokonanie przez oferenta korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz w razie potrzeby korekty poszczegółnych działań i harmonogramu realizacji zadania, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

9. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji tego zadania wg wzoru określonego cytowanym rozporządzeniem.

10. Wszystkie zmiany umowy zawartej z oferentem na realizację zadania w roku 2021 wymagają sporządzenia aneksu do w/w umowy w formie pisemnej.

V. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS OFERT-KULTURA FIZYCZNA 2021 r." do dnia 09.02.2021 lutego 2021 r. do godz. 1530 osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Urzędu Gminy Mycielin - pokój nr 8.

2. Obowiązkowo należy wypełnić tabelę w części III pkt 6 oferty pn. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W ofertach złożonych za pośrednictwem poczty liczy się data stempla pocztowego.

5. Złożona oferta musi, być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

6. Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji /KRS-u,

b) aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,

c) dokumenty poświadczające uprawnienia kadry instruktorskiej i trenerskiej (w przypadku prowadzenia szkoleń/treningów)

d) oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego.

7. Załączniki powinny być:

1) ponumerowane,

2) podpisane przez osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

3) w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Jeśli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Oferty złożone na niewłaściwych drukach lub nie kompletne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

2. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) kryteria formalne:

a) ocena terminowości złożenia oferty,

b) ocena czy oferta została złożona na obowiązującym wzorze ofert,

c) ocena, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie ustawy o dzoałalności pożytku publicznnego i o wolontariacie,

d) ocena kompletności złożonej dokumentacji,

2) Kryteria merytoryczne:

a) zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego,

b) ocena kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania,

c) preferowane doświadczenie w realizacji zadań tego typu.

3. Złożone oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.

4. W ramach zadań określonych w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.

5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt w formie zarządzenia.

6. Oferent otrzymuje pisemną informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji. Dotacja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje od niej odwołanie.

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mycielin.

8. Wszystkie oferty do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach urzędu gminy i nie będą odsyłane oferentowi.

VII. Termin dokonania wyboru ofert

Wybór ofert nastąpi w terminie 7 dni po upływie terminu do składania ofert.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Mycielin, w roku 2019 zadaniach publicznych i związanych z nimi kosztami ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowymi i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.)

Rodzaj zadania publicznego

Kwota przekazana na realizacje zadania w 2020 r.

1

2

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

57.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 

 

 

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Wzór oferty dostępny jest w pokoju nr 10 oraz w sekretariacie pokój nr 8 Urzędu Gminy Mycielin, a także na stronie www.bip.mycielin.pl w zakładce organizacje pożytku publicznego.

2. Informacji telefonicznej udziela pracownik Urzędu Gminy Mycielin Pani Monika Wiśniewska.


« powrót

Informację wytworzył: Monika Wiśniewska - 2021-01-19 11:44:48
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2021-01-19 11:44:48
Utworzony: 2021-01-19 11:44:48 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2021-01-19 11:46:31 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony