Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
niedziela, 01. sierpnia 2021 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Klauzula informacyjna RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka AKCYZA 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2021r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Petycje
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Ochrona Środowiska :: DECYZJE ŚRODOWISKOWE :: Decyzje środowiskowe
Decyzja nr 1/2021 Wójta Gminy Mycielin z dnia 01.04.21r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Załączniki:
  » Decyzja nr 1/2021 Wójta Gminy Mycielin z dnia 01.04.21r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (4060 KB)

RRŚ.6220.1.2021.KŚ
DECYZJA nr 1/2021

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.02.2021r Inwestora P. Ireneusza Rogackiego, zam. Piątek Mały 40/8, 62-820 Stawiszyn, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych w ilości do 30 m3/h w miejscowości Zamęty, gmina Mycielin na działce ew. nr 433/1" biorąc pod uwagę wyniki postępowania Wójt Gminy Mycielin

ORZEKA

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych w ilości do 30 m3/h w miejscowości Zamęty, gmina Mycielin na działce ew. nr 433/1"

I. Określam:
1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Zamęty, gmina Mycielin. Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych na działce nr 433/1, obręb Zamęty, gmina Mycielin, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

  1. studnię eksploatować okresowo nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie Qhmax = 30 m3/h w ramach ustalonych zasobów eksploatacyjnych,

  2. nawadnianie za pomocą deszczowni wodą pobraną z planowanej studni prowadzić na obszarze o powierzchni do 19,21 ha,

  3. nie prowadzić nawadniania w okresie największego nasłonecznienia, tj. w godzinach południowych,

  4. eksploatować studnię okresowo (od kwietnia do września, przez 154 dni) nie przekraczając maksymalnego poboru na poziomie 105 655 m3,

  5. ewidencjonować wyniki pomiarów ilości pobieranej wody za pomocą wodomierza w formie pisemnej oraz wyników pomiarów zalegania zwierciadła wody,

  6. prowadzić przynajmniej raz w roku pomiary zalegania ustabilizowanego zwierciadła wody podziemnej oraz zwierciadła dynamicznego (za pomocą świstawki lub sondy elektronicznej, pomiary należy wykonywać w miarę możliwości w tym samym określonym przez użytkownika, dostosowanym do pracy ujęcia dniu kalendarzowym),

  7. pomiar zwierciadła dynamicznego przeprowadzać przy maksymalnym poborze ze studni (odnotowując ilość pobranej wody)

  8. odpady na etapie realizacji i likwidacji inwestycji gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach przeznaczonych dla poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach i/lub w kontenerach oraz/lub magazynować na szczelnym utwardzonym podłożu, a następnie w miarę możliwości do najbliżej położonego miejsca, w którym mogą być przetworzone,

  9. w przypadku likwidacji ujęcia należy wyciąć rurę osłonową na głębokości ok. 1,0 m wypełnić otwór piaskiem-żwirem wymieszanym ze środkiem dezynfekującym oraz wykonać korek iłowo-cementowy, teren poddać rekultywacji (uzupełnienie na powierzchni terenu ziemią ogrodniczą).


3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247):

W czasie krótkiej realizacji obiektu będą powstawały znikome ilości odpadów. Odpady komunalne powstające w czasie prowadzenia budowy będą składowane, sortowane w osobnych zamkniętych pojemnikach i przekazywane odpowiedniej firmie. Do grupy odpadów zaliczamy odpady metalowe, beton, gruz betonowy, tworzywa sztuczne, gleba i ziemia oraz odpady zmieszane odpady komunalne.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska:

- w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska planowana inwestycja nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- uwzględniając lokalny zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz odległość od najbliższej granicy państwa, transgraniczne oddziaływanie na środowisko, nie będzie miało miejsca.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

II. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. Poz. 247).

III. Charakterystyka całego przedsięwzięcia, będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji, stanowi integralną część decyzji.


U z a s a d n i e n i e

Wydając decyzję oparto się na następujących materiałach:

- Wniosek z dn. 08.02.2021 r. wraz z kartą informacyjną oraz mapą ewidencyjną,

- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu znak pisma ON.NS.9011.3.11.2021 z dn. 04.03.2021r (data wpływu 05.03.2021r.) wyrażająca opinie, iż nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-II.4220.49.2021.MM.1 z dn. 08.03.2021 r. (data wpływu 09.03.2021 r.) wyrażająca opinie, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazując na konieczność uwzględnienia w przedmiotowej decyzji wskazanych w niej warunków,

- Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole znak PO.ZZŚ.3.435.61.2021.RG z dn. 25.02.2021 r. (data wpływu 01.03.2021 r.) wyrażająca opinie, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazując na konieczność uwzględnienia w przedmiotowej decyzji wskazanych w niej warunków i wymagań wskazując na konieczność uwzględnienia w przedmiotowej decyzji wskazanych w niej warunków i wymagań.

Postępowanie prowadzone było zgodnie z ustawą z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247).
W toku prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji zgodnie z art.10 § 1 kpa strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i protesty mieszkańców. Nie wystąpiły też żadne przesłanki prawne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - odmawiające zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym Wójt Gminy Mycielin wydał niniejszą decyzję. Warunki i obowiązki zostały sformułowane na podstawie przepisów wykonawczych Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na „Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych w ilości do 30 m3/h w miejscowości Zamęty, gmina Mycielin na działce ew. Nr 433/1".

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych o zdolności poboru Qhmax= 30,0 m3/h oraz świadczeniu usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb nawadniania upraw rolniczych Wnioskodawcy na działce nr ewid. 433/1 w miejscowości Zamęty, gmina Mycielin, którą pokrywają grunty orne. Nawadnianie będzie prowadzone sezonowo, w okresie wegetacyjnym, za pomocą deszczowni, przy czym nawadnianie będzie w pełni uzależnione od aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

Woda z projektowanego ujęcia będzie wykorzystana na potrzeby nawadniania rolniczych upraw warzyw o powierzchni około 19,21 ha, które usytuowane są w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 298/1, 301/3, 304/1, 431/1, 433/1, 438/1, 442/1, 443/1 obręb Zamęty, gm. Mycielin. Nawadnianie przy użyciu deszczowni prowadzone będzie od początku kwietnia do końca września. Wydajność niezbędna do zasilania systemu nawadniającego została określona przez Wnioskodawcę na poziomie 30 m3/h, natomiast roczne zapotrzebowanie na wodę wyniesie 105665 m3. Studnia znajduje się na obszarze przykrytym 30 m warstwą czwartorzędowych glin piaszczystych i zwałowych, w rejonie dla którego zasoby dyspozycyjne zostały określone na poziomie 386112 m3/24h. Jednocześnie wskazano, że w zasięgu teoretycznego leja depresji wynoszącego R = 113,9 m wyznaczonego dla poboru Qhmax = 30 m3/h nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych.
Planowana studnia będzie eksploatowana okresowo, w sezonie wegetacyjnym, w sytuacji niedostatku opadów atmosferycznych. Wyznaczone przez wnioskodawcę roczne zapotrzebowanie na wodę na poziomie 105665 m3 oznacza, że w skali roku kalendarzowego, średni pobór wód podziemnych z planowanego ujęcia będzie relatywnie niewielki, wyniesie Qśr = 686,07 m3/dobę. W celu ochrony dostępnych zasobów wód podziemnych nałożono warunek, aby nie pobierać ze studni więcej wody aniżeli deklarowane 105665 m3/rok. Biorąc pod uwagę planowaną maksymalną wydajność przedmiotowej studni na poziomie 30 m3/h i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne. Jedynie na etapie realizacji mogą się pojawić okresowe uciążliwości, które jednak ustąpią po zakończeniu prac budowlano-montażowych.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność. Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym 16,9 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Swędrni PLH300034. Na terenie przedsięwzięcia nie występują drzewa lub krzewy. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Na podstawie wszystkich złożonych dokumentów oraz uzyskanych opinii, można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie określone w opiniach warunki realizacji przedsięwzięcia zostały przeniesione do sentencji decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Mycielin. Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 

 

Załącznik nr 1 do decyzji nr 1/2021 z dnia 01.04.2021r

Znak sprawy: RRŚ.6220.1.2021.KŚ


Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Ireneusz Rogacki, Piątek Mały 40/8, 62-820 Stawiszyn,

Rodzaj przedsięwzięcia: Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych w ilości do 30 m3/h w miejscowości Zamęty, gmina Mycielin na działce ew. nr 433/1

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Usytuowanie: Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o nr ewid. 433/1 w miejscowości Zamęty. Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opis przedsięwzięcia: Realizacja przedsięwzięcia będzie na działce o nr ewid. 433/1 o pow. 2,4645 ha w miejscowości Zamęty, gmina Mycielin.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na wykonaniu urządzenia służącego do poboru wód podziemnych o maksymalnej godzinowej wydajności Qhmax=30 m3/h. Na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego przez Starostę Kaliskiego, w marcu 2019 r. wykonano otwór hydrogeologiczny z przeznaczeniem na studnię ujmującą do eksploatacji utwory czwartorzędowe. Wiercenia przeprowadzono metodą obrotową gryzerem o średnicy Ø = 320 mm do głębokości 60,0 m pod zabudowę kolumny filtracyjnej. Woda z projektowanego ujęcia będzie wykorzystana na potrzeby nawadniania rolniczych upraw warzyw o powierzchni około 19,21 ha, które usytuowane są w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 298/1, 301/3, 304/1, 431/1, 433/1, 438/1, 442/1, 443/1 obręb Zamęty, gm. Mycielin. Nawadnianie przy użyciu deszczowni prowadzone będzie od początku kwietnia do końca września. Woda ze studni rozprowadzana będzie za pomocą deszczowni.

Obszar przewidziany do nawadniania znajduje się w granicach jednostki 2bQI/Tr/Cr3, w której czwartorzędowy poziom wodonośny został uznany za główny poziom użytkowy. Zasoby piętra czwartorzędowego są wystarczające dla wnioskowanego obszaru nawadniania. W sąsiedztwie wykonanego otworu brak jest ujęć wód podziemnych, ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Studnia znajduje się na obszarze przykrytym 30 m warstwą czwartorzędowych glin piaszczystych i zwałowych. Planowana do eksploatacji studnia znajduje się w rejonie dla którego zasoby dyspozycyjne zostały określone na poziomie 386112 m3/24h. Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją hydrogeologiczną, promień teoretycznego zasięgu leja depresji wynosi 113,9m. Powierzchnia zasięgu oddziaływania wynosi 40 756,54 m2. W zasięgu oddziaływania znajduje się 8 działek, są to głównie grunty orne. Ustalona maksymalna godzinowa wydajność ujęcia jest równa wielkości pompowania pomiarowego na II stopniu dynamicznym, w związku z czym zarówno wielkość depresji jak i zasięg leja depresji są analogiczne jak przedstawione w wynikach pompowania: Qe = 30,0 m3/h; s = 3,00 m; R = 113,9 m.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań i obliczeń hydrogeologicznych zakłada się pobór z ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, na terenie działki nr 433/1, obręb Zamęty, gmina Mycielin wyniesie: Qmaks./s = 0,0083 m3/s, Qśr./dob = 105 655 ÷ 154 = 686,07 m3/dob, Qdopuszczalne = 105 655,0 m3.

Biorąc pod uwagę planowaną maksymalną wydajność przedmiotowej studni na poziomie 30 m3/h i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej ze studniami już istniejącymi, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych. Ze względu na skalę, rodzaj i charakter inwestycji (sezonowy pobór wody, uzależniony od warunków atmosferycznych) stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony wcześniej otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu w pompę zostanie wyposażony w szczelną zabudowę, co uniemożliwi migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan ilościowy, jak i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał z wytwarzaniem odpadów. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym 16,9 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Swędrni PLH300034.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

W ramach inwestycji pn. Wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych w ilości do 30 m3/h w miejscowości Zamęty, gmina Mycielin na działce ew. nr 433/1 dla potrzeb nawadniania upraw, planuje się wykonanie głębinowej studni wierconej o głębokości nie przekraczającej 60,0 m z poborem wody Qmaksymalne godzinowe = 30,0 m³/h (wydajność eksploatacyjna ujęcia).


 


« powrót

Informację wytworzył: Barbara Ignatowicz - 2021-04-02 11:20:52
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2021-04-02 11:20:52
Utworzony: 2021-04-02 11:20:52 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2021-04-06 09:03:00 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony