Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
niedziela, 01. sierpnia 2021 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Klauzula informacyjna RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka AKCYZA 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2021r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2020 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Petycje
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 Ochrona Środowiska :: DECYZJE ŚRODOWISKOWE :: Decyzje środowiskowe
Decyzja nr 3/2021 Wójta Gminy Mycielin z dnia 21.05.21r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Załączniki:
  » Decyzja nr 3/2021 Wójta Gminy Mycielin z dnia 21.05.21r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Nawadnianie upraw o powierzchni powyżej 5,0 ha w miejscowości Bogusławice, gmina Mycielin (...) (5591 KB)
  » Postanowienie sprostowanie omyłki pisarskiej (2101 KB)

Mycielin, dnia 21.05.2021r

RRŚ.6220.5.2021.KŚ

INFORMACJA

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r, poz. 247 ze zm.)Wójt Gminy Mycielin

informuje o wydaniu decyzji

nr 3/2021 z dnia 21.05.2021r (nr sprawy RRŚ.6220.5.2021.KŚ)

o następującej treści:

DECYZJA nr 3/2021

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia


Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. Poz. 247 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z ze zm.), a także zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 89d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.03.2021r Inwestora P. Krzysztofa Grzegorczyka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Nawadnianie upraw o powierzchni powyżej 5,0 ha w miejscowości Bogusławice, gmina Mycielin na terenie działek o nr ew. 262/19, 264, 268, 270, 272, 273, obręb 0002 Bogusławice", biorąc pod uwagę wyniki postępowania Wójt Gminy Mycielin

ORZEKA

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Nawadnianie upraw o powierzchni powyżej 5,0 ha w miejscowości Bogusławice, gmina Mycielin na terenie działek o nr ew. 262/19, 264, 268, 270, 272, 273, obręb 0002 Bogusławice"

I. Określam:
1.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Bogusławice, gmina Mycielin. Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na prowadzeniu nawodnień upraw o powierzchni powyżej 5 ha na działkach o nr ewid. 262/19, 264, 268, 270, 272, 273, obręb 0002 Bogusławice.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

  1. nawadnianie upraw prowadzić na obszarze o powierzchni do 60 ha w ramach wyznaczonego rocznego zapotrzebowania na wodę w ilości Q= 32 400 m3, wodą pobieraną z istniejącego zbiornika retencyjnego.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. Poz. 247 ze zm.):

W czasie krótkiej realizacji obiektu będą powstawały znikome ilości odpadów. Odpady powstające w czasie realizacji przedsięwzięcia będą składowane, sortowane w osobnych zamkniętych pojemnikach i przekazywane odpowiedniej firmie.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska:

- w rozumieniu art. 248 ustawy Prawo ochrony środowiska planowana inwestycja nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- uwzględniając lokalny zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz odległość od najbliższej granicy państwa, transgraniczne oddziaływanie na środowisko, nie będzie miało miejsca.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska - stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

II. Nie stwierdzam konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. Poz. 247 ze zm.).

III. Charakterystyka całego przedsięwzięcia, będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji, stanowi integralną część decyzji.


U z a s a d n i e n i e

Wydając decyzję oparto się na następujących materiałach:

- Wniosek z dn. 29.03.2021 r. wraz z kartą informacyjną oraz mapą ewidencyjną,

- Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu znak pisma ON.NS.9011.3.27.2021 z dn. 22.04.2021r (data wpływu 23.04.2021r.) wyrażająca opinie, iż nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,

- Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak pisma WOO-IV.4220.588.2021.AK.2 z dn. 04.05.2021 r. (data wpływu 05.05.2021 r.) wyrażająca opinie, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazując na konieczność uwzględnienia w przedmiotowej decyzji wskazanych w niej warunków,

- Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole znak PO.ZZŚ.3.435.133.2021.RG z dn. 22.04.2021 r. (data wpływu 26.04.2021 r.) wyrażająca opinie, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie prowadzone było zgodnie z ustawą z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. Poz. 247 ze zm.).
W toku prowadzonego postępowania przed wydaniem decyzji zgodnie z art.10 § 1 kpa strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i protesty mieszkańców. Nie wystąpiły też żadne przesłanki prawne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - odmawiające zgody na realizację przedsięwzięcia. W związku z powyższym Wójt Gminy Mycielin wydał niniejszą decyzję. Warunki i obowiązki zostały sformułowane na podstawie przepisów wykonawczych Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego, opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na „Nawadnianie upraw o powierzchni powyżej 5,0 ha w miejscowości Bogusławice, gmina Mycielin na terenie działek o nr ew. 262/19, 264, 268, 270, 272, 273, obręb 0002 Bogusławice"

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 89d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839), tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na prowadzeniu nawodnień upraw o powierzchni powyżej 5 ha na działkach o nr ewid. 262/19, 264, 268, 270, 272, 273, obręb 0002 Bogusławice. Woda na potrzeby nawadniania i zraszania upraw polowych pobierana będzie z istniejącego stawu, zasilanego wodą ze spływu powierzchniowego, wodami przypowierzchniowymi oraz wodami podziemnymi (z istniejącego ujęcia wód podziemnych). Nawadnianie będzie prowadzone sezonowo (od 15 kwietnia do 15 września), w okresie wegetacyjnym, za pomocą deszczowni, przy czym nawadnianie będzie w pełni uzależnione od aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. W wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Ponadto, nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. W związku z realizacją inwestycji nie planuje się zainstalowania urządzeń emitujących zanieczyszczenia powietrza oraz pola elektromagnetyczne.

Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność. Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym 15,3 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia, jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Nadwarciańska PLH300009 i planowany do utworzenia obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Puszcza Pyzdrska PLH300060 oddalony o 13,7 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruntach rolnych oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu. Nawadniane tereny częściowo znajdują się w obszarze korytarzy ekologicznych: Wzniesienia Tureckie - Lasy Kaliskie (KPdC-15A) Dolina Warty (KpnC-8). Nawadniana działka 262/19 tylko niewielkim fragmentem znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 151 (zbiornik porowo-szczelinowy, Cr3 o średnim poziomie zalegania wód 80 m p.p.t). Przedmiotowy staw (działka nr 269) znajduje się na zachód, w odległości ok, 3,4 km w linii prostej od cieku o nazwie Powa oraz na południowy wschód, w odległości 1,8 km (w linii prostej) od cieku o nazwie Dopływ z Siąszyc. Na działce, na której znajduje się staw, istnieje czynne ujecie wodne, które ujmuje wody z utworów wodonośnych miocenu (trzeciorzęd, jednostka hydrologiczna 4cbTrl/Cr3, gdzie głównym piętrem użytkowym jest trzeciorzędowy poziom wodonośny). Strop ujętej warstwy wodonośnej znajduje się na głębokości 9,0 m i oddzielony jest od powierzchni terenu warstwami glin piaszczystych. Planowana inwestycja znajduje się w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW600071, o dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Ponadto przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW600023183529 - o nazwie Powa, o statusie NAT, o złym stanie ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1967) w analizowanej zlewni JCWP brak jest możliwości technicznych osiągnięcia założonych celów. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występowania przekroczeń wskaźników jakości. Przedsięwzięcie nie narusza zapisów rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2014r, poz. 2129) zmienionego rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 17 lipca 2017r zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego warty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2017r, poz. 5165).

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia (sezonowy pobór wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i bieżących potrzeb uprawianych roślin) stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na stan ilościowy, jak i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarach objętych ochroną, w tym w obrębie stref ochronnych ujęć wód. Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich i leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku z realizacją przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie będzie stanowiło źródła wytwarzania odpadów. Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia (pod ziemią) nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie.

Na podstawie wszystkich złożonych dokumentów oraz uzyskanych opinii, można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonego niniejszą decyzją warunku, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie określone w opiniach warunki realizacji przedsięwzięcia zostały przeniesione do sentencji decyzji. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem Wójta Gminy Mycielin. Zgodnie z art. 127a kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Otrzymują:

  1. Krzysztof Grzegorczyk,

  2. Danuta Grzegorczyk,

  3. Starostwo Powiatowe - Skarb Państwa, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz,

  4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań,

  5. PPIS, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz,

  6. Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło,

  7. a/a..

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (dwieście pięć zł 00/100)

zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. t.j. z 2020r poz. 1546 ze zm.)

Sporządziła: Barbara Ignatowicz

Załącznik nr 1 do decyzji nr 3/2021 z dnia 21.05.2021r

Znak sprawy: RRŚ.6220.5.2021.KŚ


Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestor: Krzysztof Grzegorczyk,

Rodzaj przedsięwzięcia: Nawadnianie upraw o powierzchni powyżej 5,0 ha w miejscowości Bogusławice, gmina Mycielin na terenie działek o nr ew. 262/19, 264, 268, 270, 272, 273, obręb 0002 Bogusławice

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 89d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz.1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Usytuowanie: Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działkach o nr ewid. 262/19, 264, 268, 270, 272, 273 w miejscowości Bogusławice. Dla terenu lokalizacji przedsięwzięcia nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opis przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na prowadzeniu nawodnień i zraszania upraw polowych o powierzchni powyżej 5 ha na działkach o nr ewid. 262/19, 264, 268, 270, 272, 273, obręb 0002 Bogusławice. Woda na potrzeby nawadniania i zraszania upraw polowych pobierana będzie z istniejącego stawu, zasilanego wodą ze spływu powierzchniowego, wodami przypowierzchniowymi oraz wodami podziemnymi (z istniejącego ujęcia wód podziemnych). Nawadnianie będzie prowadzone sezonowo (od 15 kwietnia do 15 września), w okresie wegetacyjnym, będzie odbywać się przy użyciu deszczowni szpulowej i pompy D200 L71R601 (o wydajności 36,0 m3/h) przy czym nawadnianie będzie w pełni uzależnione od aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

Łączna powierzchnia działek wynosi 153,53 ha (w płodozmianie nie większym niż 60,0 ha w ciągu sezonu). Istniejący staw, z którego będzie pobierana woda, posiada pow. czaszy 6800,0 m2, powierzchnia zwierciadła wody - 5533 m3, głębokość zmagazynowanej wody 2,6 m, nachylenie skarp 1:1,5.

Staw będzie między innymi zasilany wodami z ujęcia wód podziemnych, na które inwestor uzyskał decyzję pozwolenie wodnoprawne (decyzja Starosty kaliskiego z dnia 01.12.2015r, nr OŚ.6341.126.2015, wielkość poboru Qmax/h- 9 m3/h, Qśr.d-215 m3/d, Qmax roczne- 32 895 m3/r.

Zużycie wody będzie wahać się od 300 do 540 m3/ha w ciągu całego sezony wegetacji. Podczas jednego cyklu przeciętne zużycie będzie wynosić od 100 m3/ha co odpowiada 10 mm opadu deszczu (Qmax.h= 36,0 m3/h, Qśr.d= 88,77 m3/d, Qdop.roczne= 540 m3/r x 60 ha = 32 400 m3/r. Na jeden cykl przypadnie 6000,0 m3 wody, co daje czas pracy w jednym cyklu 6000,00 m3: 36,0 m3/h = 166,66 godzin.« powrót

Informację wytworzył: Barbara Ignatowicz - 2021-05-25 14:07:54
Zatwierdził do publikacji: Rafał Szelągowski - 2021-05-25 14:07:54
Utworzony: 2021-05-25 14:07:54 przez Monika Wiśniewska (modyfikator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2021-07-16 09:44:34 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony