Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Góra BIP Logo
środa, 05. października 2022 r.
Grafika Menu Głównego - Punkt Strona główna BIP
Grafika Menu Głównego - PunktInformacje
Grafika Menu Głównego Strzałka DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Grafika Menu Głównego Strzałka Tekst łatwy do czytania (ETR)
Grafika Menu Głównego Strzałka Stypendium Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Klauzula informacyjna RODO
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2022 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2021r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Ogłoszenia, kurendy, informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Petycje
Grafika Menu Głównego Strzałka Gmina Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontakt
Grafika Menu Głównego Strzałka Nabór na stanowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Grafika Menu Głównego Strzałka Plany, Programy, Regulaminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Praca dla absolwentów
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Grafika Menu Głównego Strzałka Konsultacje społeczne
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory sołtysów i rad sołeckich
Grafika Menu Głównego Strzałka Raport o stanie gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła
Grafika Menu Głównego Strzałka Spis Rolny 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Zdalna Szkoła +
Grafika Menu Głównego Strzałka "Poznaj Polskę"
Grafika Menu Głównego Strzałka Rekrutacja do przedszkoli i kl. I szkół podstawowych" na rok szkolny 2022/2023
Grafika Menu Głównego Strzałka "Posiłek w szkole i w domu"
Grafika Menu Głównego - PunktUrząd Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Regulamin organizacyjny Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Kierownictwo Urzędu
Grafika Menu Głównego Strzałka Referaty i stanowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka Kodeks Etyki
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestry, ewidencje i archiwa
Grafika Menu Głównego Strzałka rejestr danych osobowych
Grafika Menu Głównego - PunktKOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI
Grafika Menu Głównego Strzałka Urząd Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka GOPS
Grafika Menu Głównego Strzałka Biblioteka Publiczna Gminy Mycielin z/s w Mycielinie
Grafika Menu Głównego Strzałka ZOJ
Grafika Menu Głównego - PunktRADA GMINY MYCIELIN
Grafika Menu Głównego Strzałka Sesja
Grafika Menu Głównego Strzałka Dane adresowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Skład Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zawiadomienia o sesji
Grafika Menu Głównego Strzałka Protokoły Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Komisje Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Transmisje z obrad Rady Gminy
Grafika Menu Głównego Strzałka Interpelacje i zapytania
Grafika Menu Głównego Strzałka Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktJAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Grafika Menu Głównego Strzałka Karty usług publicznych
Grafika Menu Głównego - PunktPrawo lokalne
Grafika Menu Głównego Strzałka Statut
Grafika Menu Głównego Strzałka Uchwały Rady Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego Strzałka Zarządzenia Wójta Gminy
Grafika Menu Głównego - PunktFINANSE i BUDŻET
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Budżet 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wieloletnia Prognoza Finansowa
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania z wykonania budżetu
Grafika Menu Głównego Strzałka Opinie RIO
Grafika Menu Głównego Strzałka Udzielone ulgi i umorzenia
Grafika Menu Głównego Strzałka Pomoc publiczna
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje o stanie mienia komunalnego
Grafika Menu Głównego Strzałka Sprawozdania finansowe
Grafika Menu Głównego Strzałka Kontrole
Grafika Menu Głównego - Punkt
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
Grafika Menu Głównego - PunktSAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Grafika Menu Głównego Strzałka Sołectwa Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - PunktOchrona Środowiska
Grafika Menu Głównego Strzałka DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Grafika Menu Głównego Strzałka ZDROWIE
Grafika Menu Głównego Strzałka Gospodarka odpadami
Grafika Menu Głównego Strzałka Informacje
Grafika Menu Głównego Strzałka Harmonogramy wywozu
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr działalności regulowanej
Grafika Menu Głównego Strzałka Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Grafika Menu Głównego Strzałka Poziomy recykllingu
Grafika Menu Głównego Strzałka Segregacja odpadów
Grafika Menu Głównego Strzałka AZBEST
Grafika Menu Głównego Strzałka Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Grafika Menu Głównego Strzałka Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Grafika Menu Głównego - PunktZamówienia Publiczne
Grafika Menu Głównego Strzałka PRZETARGI
Grafika Menu Głównego Strzałka Zapytania ofertowe
Grafika Menu Głównego - Punkt
Dokumenty do pobrania   »
Grafika Menu Głównego - PunktOrganizacje Pożytku Publicznego
Grafika Menu Głównego Strzałka Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Grafika Menu Głównego - Punkt
Oświadczenia majątkowe   »
Grafika Menu Głównego - PunktWybory
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28.06.2020r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
Grafika Menu Głównego Strzałka INFORMACJE
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2018
Grafika Menu Głównego Strzałka Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Prezydenta RP 2015r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2014r.
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Parlamentu Europejskiego
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory prezydenckie 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory samorządowe 2010
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wybory ławników sądowych   »
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2011
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory do Izb Rolniczych
Grafika Menu Głównego Strzałka Wybory Parlamentarne 2015
Grafika Menu Głównego - PunktInstytucje kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Rejestr Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego Strzałka Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Grafika Menu Głównego - PunktPozostałe
Grafika Menu Głównego Strzałka
Wielkopolska Karta Rodziny
Grafika Menu Głównego - Punkt Instrukcja Obsługi
Grafika Menu Głównego - Punkt Informacje nieudostępnione w BIP
Grafika Menu Głównego - Punkt Redakcja
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Mapa serwisu
Grafika Menu Głównego - PunktOcena przydatności wody do spożycia
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Dzierzbin
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Danowiec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Kościelec
Grafika Menu Głównego Strzałka Wodociąg Korzeniew
Grafika Menu Głównego - Punkt Dzienniki Ustaw
Grafika Menu Głównego - Punkt Monitory Polski
Grafika Menu Głównego - Punkt Rejestr zmian
Grafika Menu Głównego - Punkt Statystyki odwiedzin
Grafika Menu Głównego - Punkt Administracja
Grafika Menu Głównego - Punkt Portal Gminy Mycielin
Grafika Menu Głównego - Punkt Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Grafika Menu Głównego - Punkt Polityka cookies
Grafika Menu Głównego - Punkt Archiwalny BIP (2010 > )
 
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za 2011 rok

Załączniki:
  » Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za 2011 rok (55 KB)

Zgodnie z art. 37 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm./

Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości:

Informację o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za 2011:

1.

Plan

Wykonanie na 31.12.2011 r.

Dochody:

12.351.184

12.358.804,44

w tym:

 

 

dochody bieżące

12.110.138

12.117.758,04

dochody  majątkowe

241.046

241.046,40

Wydatki:

18.953.569

17.064.153,42

w tym:

 

 

wydatki bieżące

12.054.673

11.195.917,33

wydatki majątkowe

6.898.896

5.868.226,09

Nadwyżka/deficyt

-6.602.385

-4.705.348,98

Przychody  ogółem :

6.762.385

7.308.460,74

w tym:

 

 

kredyty

5.508.385

5.508.384,66

w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych

3.298.385

3.298.384,66

spłata pożyczek udzielonych

284.880

284.877,70

nadwyżka z lat ubiegłych

82.000

82.432,09

prywatyzacja majątku

82.096

77.643,99

inne źródła - wolne środki

805.024

1.355.122,30

w tym na pokrycie deficytu

727.024

0

Rozchody

160.000

160.000,00

tj. spłata kredytów

 

 

Finansowanie:

6.602.385

7.148.460,74

 

2. Kwota wykorzystanych środków z budżetu Unii Europejskiej :

 

-          projekt „Polubi szkołę - Projekt indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin"  - środki z EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 84.895,64 zł,

-          projekt „Krok do przodu" - środki z EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
- 21.381,31 zł.

3. Na 31 grudnia 2011 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

 

4. W 2011 r. Gmina otrzymała dotacje:

-          z powiatu kaliskiego na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze

     powiatowej w Kościelcu w kwocie 20.000 zł;

-          z powiatu kaliskiego na dofinansowanie udrażniania rowów wzdłuż dróg powiatowych  w kwocie 5.218,74 zł;

-          pomoc finansową z powiatu kaliskiego na modernizację strażnicy OSP w Stropieszynie oraz zakup 2 motopomp  - 10.000 zł.

-          pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na zakup instrumentów dla orkiestry dętej w kwocie 7.789 zł;

 

Ponadto Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg gminnych w kwocie 132.800 zł.

 

4. W 2011 roku Gmina nie udzieliła dotacji innym jst.

 

W 2011 roku Gmina udzieliła dotacji na zadania bieżące tj.

-          dla Biblioteki Publicznej Gminy Mycielin na działalność bieżącą w kwocie 142.976,58 zł, 

-          dla Parafii Dzierzbin na renowację zabytku (ołtarza) w kwocie 40.000 zł

-          dla LZS-ów na realizację zadań z zakresu sportu  w kwocie 34.000 zł.

-          dla niepublicznego przedszkola z innej gminy z tytułu uczęszczania do niego dziecka z terenu tut. gminy  - 838,62 zł.

 

5. W 2011 roku Gmina nie udzieliła poręczenia ani gwarancji.

 

6. W 2011 roku nie udzielono pomocy publicznej ani osobom prawnym, ani

    fizycznym.

 

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

    nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku w zakresie

    podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na

    raty   w kwocie przewyższającej 500 zł :

 

Ulgi :

W 2011 roku  nie wystąpiły w zakresie podatków i opłat  ulgi  inwestycyjne.

Z  tytułu zakupu gruntu udzielono ulgi 4 podatnikom, ale żadnemu z nich nie przekroczyła kwoty 500 zł.

 

Odroczenia :

W 2011 roku  nie wystąpiły.

Umorzenia :

W podatkach od osób fizycznych nie wystąpiły umorzenia przekraczające kwotę 500 zł.

 

W podatkach od osób prawnych  wystąpił jeden przypadek umorzenia w kwocie przekraczającej 500 zł tj. w podatku od nieruchomości umorzono należność Gminnej Spółdzielni „SCH" w Korzeniewie w  wysokości 4.407 zł kwoty głównej wraz z odsetkami z tytułu niskich dochodów.

 

W zakresie podatku od spadków i darowizn Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał umorzenia w kwocie 1.000 zł Szymonowi Macniak - z tytułu trudnej sytuacji materialnej.

Rozłożenia na raty :

W 2011 roku rozłożono na raty  wpłaty w zakresie :

-          podatku od środków transportowych kwotę 2.500 zł należności głównej  P. Matysiak Włodzimierzowi,

-          łącznego zobowiązania pieniężnego kwotę 1.094 zł należności głównej P. Nowak Andrzejowi.

 

8. W 2011 roku udzielono umorzeń w zakresie niepodatkowych należności

    budżetowych tj.

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych w łącznej kwocie 281,10 zł należności

  głównej,

- czynszu w kwocie 833,03 zł .

 

                        

Mycielin, dnia 22 lutego 2012 r.                                 

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                         (-) Jerzy Matuszewski        


« powrót

Informację wytworzył: - 2012-02-22 12:20:08
Zatwierdził do publikacji: - 2012-02-22 12:20:08
Utworzony: 2012-02-22 12:20:08 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2012-02-22 12:21:02 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony