Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
sobota, 23. lutego 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje » Ogłoszenia, kurendy, informacje » kurendy wcześniejsze lata

Ogłoszenie o rokowaniach dot. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem 449/2388 w częściach wspólnych w budynku i w gruncie w miejscowości Zamęty nr 67
Utw. 2013-11-18 15:14:15, Mod. 2014-02-12 10:27:55
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 października 2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę
Utw. 2013-11-08 08:30:42, Mod. 2014-02-12 10:28:39
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin zmieniające w części decyzję Wójta Gminy Mycielin nr RBI.6733.1.2011 z dnia 14.09.2011 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii NN 0,4 kV ASXSN 4x95 napowietrznej
Utw. 2013-10-30 12:14:15, Mod. 2014-02-12 10:29:03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
Utw. 2013-09-17 12:31:31, Mod. 2014-02-12 10:30:02
WÓJT GMINY MYCIELIN informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna
Utw. 2013-07-22 14:53:49, Mod. 2014-02-12 10:30:25
Kurenda w sprawie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych
Utw. 2013-07-17 11:26:52, Mod. 2014-02-12 10:30:46
Decyzja Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję na budowę inwestycji:
Utw. 2013-04-22 10:13:20, Mod. 2014-02-12 10:31:17
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Utw. 2013-03-28 12:57:39, Mod. 2014-02-12 10:32:14
GMINA MYCIELIN realizuje projekt systemowy „ Szkoła! - Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin”
Utw. 2013-03-27 22:12:03, Mod. 2014-02-12 10:32:37
Ostrzeżenie meteorologiczne - zawieje/zamiecie
Utw. 2013-03-18 14:09:31, Mod. 2014-02-12 10:33:25
Kurenda dot. finansowanie w 100% przedsięwzięcia polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest
Utw. 2013-03-05 12:50:45, Mod. 2014-02-12 10:33:57
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania decyzji z dnia 11 grudnia 2012 r. znak BOII-4pb/BP-6pg-772-45-1855/11/12
Utw. 2013-01-08 14:28:30, Mod. 2014-02-12 10:34:22
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszklanego nr 4 w miejscowości Korzeniew nr 116
Utw. 2012-12-10 10:48:51, Mod. 2014-02-12 10:35:32
Informacja dotycząca przetargu na wyłonienie wykonawcy prac eksploatacyjno-konserwacynych infrastruktury oświetleniowej Spółki OUiD w Kaliszu
Utw. 2012-12-04 15:25:50, Mod. 2014-02-12 10:35:52
Informacja o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-10-11 10:16:21, Mod. 2014-02-12 10:36:25
Informacja dodatkowa nt. możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „ Wyprawka szkolna” ( w nawiązaniu do kurendy z dnia 12 lipca 2012r. – Wyprawka szkolna 201
Utw. 2012-09-27 14:06:15, Mod. 2014-02-12 10:37:17
Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespou Szkolno-Przedszkolnego w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2012-08-01 09:37:22, Mod. 2014-02-12 10:37:57
WÓJT GMINY MYCIELIN informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna
Utw. 2012-07-13 13:37:10, Mod. 2014-02-12 10:38:19
Informacja o możliwości składania ofert pracy psychologa na umowę zlecenie w Punkcie Konsultacyjnym w Mycielinie
Utw. 2012-06-13 08:02:26, Mod. 2014-02-12 10:38:38
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. o wniesieniu odwołania od decyzji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Utw. 2012-05-07 08:44:21, Mod. 2014-02-12 10:39:27
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o wydaniu decyzji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
Utw. 2012-05-07 08:40:49, Mod. 2014-02-12 10:39:40
Kurenda w sprawie przyjmowania wniosków od poszkodowanych rolników o oszacowanie strat w uprawach roślin ozimych, powstałych wskutek wymarznięcia.
Utw. 2012-04-02 13:34:52, Mod. 2014-02-12 10:40:00
Obwieszczenie Wojewody Wilekopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9 stycznia 2012 roku
Utw. 2012-02-10 11:24:06, Mod. 2014-02-12 10:40:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa linii nN 0,4kV w Gadowie
Utw. 2011-09-14 14:20:56, Mod. 2014-02-12 10:41:24
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
Utw. 2011-09-12 13:55:57, Mod. 2014-02-12 10:41:34
Wyprawka szkolna - 2011
Utw. 2011-07-06 14:19:59, Mod. 2014-02-12 11:37:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii nN 0,4kV na nieruchomościach położonych w miejscowości Gadów,
Utw. 2011-06-28 13:11:46, Mod. 2014-02-12 10:42:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska sportowego
Utw. 2011-06-28 10:25:28, Mod. 2014-02-12 10:42:31
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektrowni wiatrowej
Utw. 2011-06-09 14:22:10, Mod. 2014-02-12 10:42:42
Informacja dotycząca Mobilnego Punktu Informacyjnego
Utw. 2011-03-28 13:37:56, Mod. 2014-02-12 10:43:59
Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Utw. 2011-03-28 12:48:41, Mod. 2014-02-12 10:44:09
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2011 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia
Utw. 2011-03-08 15:28:07, Mod. 2014-02-12 10:44:22
KURENDA w sprawie przeprowadzenia NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011, według stanu na dzień 31 marca 2011 r.
Utw. 2011-03-04 12:04:35, Mod. 2014-02-12 10:44:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
Utw. 2011-03-02 10:10:53, Mod. 2014-02-12 10:45:05
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu dwóch gminnych obiektów
Utw. 2010-10-29 13:25:44, Mod. 2014-02-12 10:45:36
Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie nieruchomości rolnych
Utw. 2010-10-29 12:39:20, Mod. 2014-02-12 10:45:47
Informacja o wynikach ustnych, nieograniczonych przetargów publicznych na wydzierżawienie gruntów do rolniczego użytkowania przeprowadzonych w dniu 26.10.2010 r. w siedziebie Urzędu Gminy Mycielin
Utw. 2010-10-27 09:50:25, Mod. 2014-02-12 10:46:02
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Mycielin za III kwartał 2010 r.
Utw. 2010-10-25 08:51:26, Mod. 2014-02-12 10:46:12
Zapytanie o cenę - wykonanie geodezyjnego podziału działki ewidencyjnej
Utw. 2010-09-24 14:51:29, Mod. 2014-02-12 10:46:36
Ogłoszenie o przetargu - wydzierżawienie nieruchomości rolnych
Utw. 2010-09-24 14:47:37, Mod. 2014-02-12 10:46:46
Wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
Utw. 2010-09-09 14:07:33, Mod. 2014-02-12 10:47:28
Dyżury Gminnego Biura Spisowego
Utw. 2010-09-09 13:52:51, Mod. 2014-02-12 10:47:41
Oferta nauki i praktyki w Niemczech
Utw. 2010-08-17 08:58:44, Mod. 2014-02-12 10:47:54
Kurenda dotycząca Powszechnego Spisu Rolnego
Utw. 2010-08-16 10:46:31, Mod. 2014-02-12 10:48:10
Ogłoszenie o konkursie nr 3/2010 na reazliację usługi szkoleniowej w ramach PPWOW
Utw. 2010-08-05 13:43:19, Mod. 2014-02-12 10:48:32
Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług integracji społecznej
Utw. 2010-08-04 10:12:44, Mod. 2014-02-12 10:48:40
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Mycielin za II kwartały 2010 r.
Utw. 2010-07-22 10:21:55, Mod. 2014-02-12 10:48:51
NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM
Utw. 2010-06-07 14:42:29, Mod. 2014-02-12 10:49:12
Wniosek o komisyjne oszacowanie powstałych z powodu powodzi szkód w gospodarstwie rolnym
Utw. 2010-06-01 14:30:33, Mod. 2014-02-12 10:54:52
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o mozliwości spłaty kredytów - pożyczek
Utw. 2010-04-21 13:42:23, Mod. 2014-02-12 10:53:09
Informacja w sprawie wykonania budżetu Gminy Mycielin za I kwartał 2010 roku
Utw. 2010-04-21 11:40:40, Mod. 2014-02-12 10:53:20
Ogłoszenie o konkursie na świadczenie usług integracji społecznej
Utw. 2010-04-21 10:46:25, Mod. 2014-02-12 10:53:29
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony