Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
środa, 11. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Organizacje Pożytku Publicznego » Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia

Sprawozdanie z przeprowadzennia konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Mycielin z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020r.
Utw. 2019-10-21 09:22:56
Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2020r.
Utw. 2019-09-23 14:01:50, Mod. 2019-09-23 14:02:46
Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Mycielin z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (...)
Utw. 2019-02-28 10:59:21
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018r.
Utw. 2019-02-21 10:45:08
Zarządzenie Nr 14/2019 Wojta Gminy Mycielin z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej (...)
Utw. 2019-02-13 12:17:34
Informacja dot. przeprowadzonego naboru kondydatów na członków komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Mycielin w 2019r.(...)
Utw. 2019-02-13 12:13:21
Zarzadzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Mycielin z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w br.
Utw. 2019-02-05 12:32:25
Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert
Utw. 2019-02-04 15:22:53, Mod. 2019-02-04 15:23:59
Wójt Gminy Mycielin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019r.
Utw. 2019-02-04 15:13:51, Mod. 2019-02-04 15:19:30
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Mycielin z dnia 21.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury(...
Utw. 2019-01-21 14:00:05
Informacja dot. przeprowadzonego naboru kondydatów na członków komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert (...)
Utw. 2019-01-18 14:35:58
Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert
Utw. 2019-01-10 08:53:05, Mod. 2019-01-10 08:56:48
Wójt Gminy Mycielin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2019r.
Utw. 2019-01-10 08:34:50, Mod. 2019-01-10 08:39:51
Informacja w sprawie rozpoczęcia konsultacji projektu Roczego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r.
Utw. 2018-09-24 10:57:35, Mod. 2018-09-24 10:58:09
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Mycielin z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
Utw. 2018-04-25 15:02:27
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności ...
Utw. 2018-04-06 13:23:38, Mod. 2018-04-06 13:25:28
Informacja dot. przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert
Utw. 2018-04-06 13:16:00, Mod. 2018-04-06 13:16:53
Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Utw. 2018-03-28 11:24:53
Zarządzenie Nr 12/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych
Utw. 2018-03-28 11:24:18, Mod. 2018-03-28 11:44:02
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok
Utw. 2018-03-08 07:48:59
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie gm Mycielin w 2018r.
Utw. 2018-02-09 07:47:46
ZARZĄDZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018
Utw. 2018-01-18 13:47:47, Mod. 2018-01-18 14:03:36
Informacja dot.przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018r
Utw. 2018-01-17 14:28:35
Wójt Gminy Mycielin ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert składanych w ramach otwartego konkursu ofert na 2018r.
Utw. 2018-01-09 10:31:44
Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Mycielin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych
Utw. 2018-01-09 10:22:27, Mod. 2018-01-09 10:26:22
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
Utw. 2017-10-24 13:17:34
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok
Utw. 2017-10-04 13:13:36, Mod. 2017-10-04 13:14:17
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku
Utw. 2017-05-04 07:51:38
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 16 lutego 2017 r.
Utw. 2017-02-17 07:34:03
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
Utw. 2017-01-25 13:31:24, Mod. 2017-01-25 13:35:16
Informacja dot. przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Utw. 2017-01-24 14:47:02
Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Utw. 2017-01-17 14:29:06, Mod. 2017-01-17 14:29:54
Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych
Utw. 2017-01-17 14:17:17, Mod. 2017-01-17 14:26:20
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu: Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
Utw. 2016-10-26 10:44:28, Mod. 2016-10-26 10:47:53
Urząd Gminy Mycielin informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.
Utw. 2016-10-12 15:12:23
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
Utw. 2016-03-04 13:25:02, Mod. 2016-03-04 13:25:19
ZARZĄDZENIE NR 8/2016 WÓJTA GMINY MYCIELIN z dnia 15.02.2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2016r.
Utw. 2016-02-17 12:17:45
Informacja dotycząca przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złozonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Utw. 2016-01-19 15:48:35
Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Utw. 2016-01-12 14:03:41
Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Mycielin z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
Utw. 2016-01-12 13:48:37, Mod. 2016-01-19 15:15:59
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji projektu: Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
Utw. 2015-09-01 07:59:33
Urząd Gminy Mycielin informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.
Utw. 2015-08-19 14:33:43, Mod. 2015-08-19 14:35:42
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014r.
Utw. 2015-07-07 13:02:06
Zarządzenie w spr. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Utw. 2015-02-09 10:25:02, Mod. 2015-02-12 08:08:18
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Utw. 2015-01-20 08:53:36, Mod. 2015-01-20 09:10:27
Informacja dot. przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Utw. 2015-01-16 09:02:59
Ogłoszenie dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Utw. 2015-01-09 12:11:15, Mod. 2015-01-09 12:12:47
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych
Utw. 2015-01-09 08:03:28, Mod. 2015-01-09 08:09:10
Informacja o rozpoczęciu konsultacji
Utw. 2014-09-12 11:03:51, Mod. 2014-09-12 11:05:36
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mycielin z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Uprawnionymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2013r.
Utw. 2014-03-31 08:29:31
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin ...
Utw. 2014-02-10 15:23:41
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Mycielin z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania ...
Utw. 2014-01-24 13:58:18, Mod. 2014-01-24 14:07:18
Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
Utw. 2014-01-22 11:22:37
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej
Utw. 2014-01-13 10:20:26
Zarządzenie Wójta Gminy Mycielin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014r. zadań publicznych
Utw. 2014-01-13 09:09:30, Mod. 2014-01-13 09:12:17
Informacja o rozpoczęciu konsultacji
Utw. 2013-09-25 10:59:51, Mod. 2013-09-25 11:03:35
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012r.
Utw. 2013-03-27 12:26:39
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Mycielin z dnia 20.02.2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2013r.
Utw. 2013-02-20 14:33:36
Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Mycielin z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ....
Utw. 2013-01-31 12:47:45, Mod. 2013-01-31 12:54:04
Informacja w sprawie przeprowadzonego naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej..
Utw. 2013-01-28 11:01:16, Mod. 2013-01-28 11:01:26
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Utw. 2013-01-18 13:27:55, Mod. 2013-01-18 13:30:44
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom
Utw. 2013-01-17 09:26:35
Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013r.
Utw. 2012-09-07 13:36:28, Mod. 2012-09-07 13:39:25
Wzór sprawozdania (częścioweg/końcowego) z wykonania zadania publicznego
Utw. 2012-06-29 09:07:59
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MYCIELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2011 ROK
Utw. 2012-03-28 09:26:43, Mod. 2012-03-28 09:29:14
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielaenia dotacji na realizację zadania publicznego w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Mycielin w 2012 r.
Utw. 2012-03-08 11:07:37
Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Mycielin z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury ...
Utw. 2012-02-20 11:26:34, Mod. 2012-02-20 11:33:20
INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
Utw. 2012-02-17 14:42:51, Mod. 2012-02-17 14:44:05
WÓJT GMINY MYCIELIN OGŁOSZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ NA 2012 rok
Utw. 2012-02-08 14:31:49
Zarządzenie Nr 3 Wójta Gminy Mycielin z dnia 8 lutego 2012r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym
Utw. 2012-02-08 14:04:07, Mod. 2012-02-08 14:09:23
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Mycielin z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r. w Gminie Mycielin
Utw. 2011-03-08 08:15:34, Mod. 2011-03-08 08:16:28
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nabór na członków komisji konkursowych
Utw. 2011-01-26 14:36:17
Wzór oferty na realizację zadania publicznego
Utw. 2011-01-26 14:35:26
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
Utw. 2011-01-26 14:29:42
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Mycielin z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych zleconych przez Gminę Mycielin do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom ...
Utw. 2011-01-26 14:24:45
Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Utw. 2010-10-21 12:25:24
Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Mycielin z organizacjami pozarządowymi
Utw. 2010-10-06 09:21:36, Mod. 2010-10-06 09:33:44
Protokół z oceny ofert
Utw. 2010-06-15 10:50:58
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony