Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
poniedziałek, 18. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Zamówienia Publiczne » PRZETARGI » Przetargi 2018

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek
Utw. 2018-09-27 11:13:03
Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gadów
Utw. 2018-09-24 09:16:38
Dokumentacja podstawowych czynności dot. przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Słuszków nr dz. 233/1 z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na dł. 205,00mb i szer. jezdni 4,50-5,50 m
Utw. 2018-09-21 14:38:11
Dokumentacja podstawowych czynności dot. przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościelec nr dz. 374 z nawierzchni gruntowej na tłuczniową na dł. 196,00 mb i szer. jezdni 3,00 m.
Utw. 2018-09-21 14:35:35
Informacja z otwarcia ofert dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowę kanalizacji sanitarno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek"
Utw. 2018-09-21 11:37:44
Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Gadów
Utw. 2018-09-07 13:05:08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Mycielin i Grabek
Utw. 2018-09-06 11:43:17, Mod. 2018-09-07 11:06:28
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie Kolonii
Utw. 2018-08-29 10:07:56
Dokumentacja podstawowych czynności dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Korzeniew , działka nr 714
Utw. 2018-08-23 14:29:37
Dokumentacja podstawowych czynności dot. Dostawy ciepłych obiadów jednodaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin
Utw. 2018-08-23 14:19:53
Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościelec-Kolonia
Utw. 2018-08-23 13:29:10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gadów
Utw. 2018-08-23 10:30:28, Mod. 2018-08-23 10:44:59
Informacja o wyborze oferty dot. Świadczenia usługi dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
Utw. 2018-08-22 09:11:00, Mod. 2018-08-22 14:59:07
informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usługi w zakresie dowozi i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
Utw. 2018-08-17 13:21:33
Informacja z otwarcia ofert - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2018-08-16 12:30:05
Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościelec-Kolonia
Utw. 2018-08-16 12:28:54
Wyjasnienie treści SIWZ postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie Kolonii
Utw. 2018-08-10 11:13:57
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Mycielin w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2018/2019
Utw. 2018-08-09 11:37:52, Mod. 2018-08-09 11:43:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościelec-Kolonia
Utw. 2018-07-24 14:05:35, Mod. 2018-07-24 14:07:46
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2018-07-24 11:15:06, Mod. 2018-07-24 11:47:01
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2018-07-24 09:32:29
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kościelec-Kolonia
Utw. 2018-07-24 09:26:51
Informacja z otwarcia ofert dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościelec Kolonia"
Utw. 2018-07-20 13:36:10
Wyjasnienie treści SIWZ dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Koloni
Utw. 2018-07-12 14:58:06, Mod. 2018-07-12 15:23:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane -Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kościelec-Kolonia
Utw. 2018-07-04 11:28:10, Mod. 2018-07-04 11:39:11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Mycielin: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2018-07-04 11:01:40, Mod. 2018-07-04 11:34:57
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Dzierzbinie Kolonii
Utw. 2018-07-02 09:49:33
Informacja o otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Kolonii - drugie
Utw. 2018-06-21 14:40:32
Wyjaśnienie treści SIWZ dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia - Annówka
Utw. 2018-06-18 11:52:05
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Gmina Mycielin: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2018-06-06 10:13:25, Mod. 2018-06-06 10:38:35
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2018-06-05 12:28:15
Zawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia - Annówka
Utw. 2018-06-05 12:05:20
Informacja o otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2018-06-04 14:56:13
Informacja z otwarcia ofert dot. postepowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie konkursu ofert na "Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
Utw. 2018-06-01 09:55:57
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi - Gmina Mycielin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-05-29 13:36:09
Wyjaśnienie treści SIWZ dot. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-05-25 14:25:51
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-05-21 10:56:31, Mod. 2018-05-22 09:42:42
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dzierzbinie-Kolonii
Utw. 2018-05-16 14:17:19, Mod. 2018-08-10 11:09:00
Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia - Annówka
Utw. 2018-05-15 13:08:34
Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mycielin
Utw. 2018-05-15 08:42:10
Zawiadomienie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mycielin
Utw. 2018-05-15 08:40:39
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-05-15 08:39:03
Informacja z otwarcia ofert - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-05-10 14:55:37
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia - Annówka wykonanie nakładki asfaltowej
Utw. 2018-04-30 10:14:00, Mod. 2018-04-30 10:17:47
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Dzierzbin-Kolonia Annówka.
Utw. 2018-04-30 08:17:49
Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-04-26 08:06:35, Mod. 2018-05-07 12:19:28
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mycielin
Utw. 2018-04-25 12:39:57
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Mycielin
Utw. 2018-04-25 12:35:28
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-04-25 12:33:23, Mod. 2018-04-25 12:34:36
Informacja z otwrcia ofert, postępowanie na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-04-20 13:41:02
Wyjaśnienie treści SIWZ dot. Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-04-17 14:45:27
Wyjaśnienie treści SIWZ dot. Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-04-13 15:00:25
Informacja o zmianie ogłoszenia Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-04-13 14:59:38
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. Ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-04-13 14:58:44
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi - Gmina Mycielin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Mycielin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Utw. 2018-04-11 14:02:03, Mod. 2018-04-11 14:54:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzbin-Kolonia - Annówka wykonanie nakładki asfaltowej
Utw. 2018-04-11 12:25:23, Mod. 2018-04-11 12:29:02
Informacja o wyborze oferty dot. Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków
Utw. 2018-02-06 12:56:06, Mod. 2018-08-22 18:13:46
Protokół z przebiegu przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż środków trwałych: Samochód pożarniczy specjalny marki Berliet GAK 17
Utw. 2018-01-30 13:26:15
Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę, przebudowę, nadbudowę budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków
Utw. 2018-01-25 12:56:14
Ogłoszenie - Wójt Gminy Mycielin, 62-831 Korzeniew ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Berliet GAK 17
Utw. 2018-01-15 08:23:49
Plan zamówień publicznych na 2018 r.
Utw. 2018-01-11 15:13:52, Mod. 2018-02-06 12:12:49
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków
Utw. 2018-01-10 13:03:40, Mod. 2018-01-10 15:28:55
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony