Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
piątek, 22. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Ochrona Środowiska » DECYZJE ŚRODOWISKOWE » Decyzje środowiskowe

Decyzja środowiskowa nr 3/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Mycielin 2) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą
Utw. 2019-08-09 10:11:51
Decyzja środowiskowa nr 2/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na \"Budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Mycielin 1) o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą...\"
Utw. 2019-08-09 10:08:16, Mod. 2019-08-09 10:18:18
Decyzja nr 1/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3248P Zamęty-granica powiatu"
Utw. 2019-07-03 13:23:02
Decyzja nr 4/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie w obrębie Kusz gminie Mycielin elektrowni fotowoltanicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltanicznych wraz z infrastrukturą (...)
Utw. 2018-12-20 10:31:13
Decyzja nr 3/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na \"Przebudowie drogi powiatowej nr 4638P na odcinku Kościelec -granica Gminy Mycielin
Utw. 2018-08-10 09:41:35, Mod. 2018-08-10 09:44:31
Opinie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4638P Kościelec--granica Gminy Mycielin
Utw. 2018-07-23 14:44:34
Postanowienie w wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4638P Kościelec--granica Gminy Mycielin
Utw. 2018-07-23 14:43:12
Decyzja Nr 1/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie dwóch budynków inwentarskich o łącznej obsadzie równiej 96DJP w miejscowości Dzierzbin-Kolonia
Utw. 2018-04-30 14:20:08
Decyzja Nr 2/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 4581P
Utw. 2018-04-12 11:10:45
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Zwiększeniu ilości przetwarzanych warzyw do ilości 500t/rok w przedsiębiorstwie PPH STACHPOL
Utw. 2018-01-08 15:11:04
Decyzja nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Utw. 2017-10-27 11:12:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin dot. wydania decyzji o umorzeniu postępowania adm. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 88 w Kościelcu-Kolonii
Utw. 2016-07-25 08:20:16
Decyzja Nr 1/2016 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego w Korzeniewie, dz. nr 836
Utw. 2016-02-25 13:08:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do granic posesji w m. Mycielin i Grabek
Utw. 2015-06-16 12:34:53
Obwieszczenie Wójta Gminy Mycielin o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami do granic posesji w m. Słuszków i Klotyldów
Utw. 2015-06-16 12:32:24
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na otwarciu stacji demontażu pojazdów na działce nr 662 w miejscowości Korzeniew
Utw. 2015-06-05 11:24:12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego na dz. nr 662 w Korzeniewie
Utw. 2015-04-17 14:33:18
DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu dróg powiatowych Gadów - Żelazków
Utw. 2013-10-17 14:02:45, Mod. 2013-10-17 14:29:00
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu samochodowego na działce nr 924/1 w miejscowości Przyranie, gm. Mycielin
Utw. 2012-11-08 09:07:19
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o łącznej mocy od 0,8 MW do 1,2 MW w miejscowości Kuszyn na działce nr 130, gm. Mycielin
Utw. 2012-10-16 10:54:24
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego zespołu elektrowni wiatrowej na działce nr 357 w Gadowie
Utw. 2012-06-13 09:20:27
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zespołów elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW każda w miejscowości Słuszków na działce nr 174
Utw. 2012-06-13 09:13:44
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania bud soków i napojów chłodzących na bud produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną zlokalizowanego w Korzeniewie
Utw. 2012-06-13 09:10:32
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego znajdującego się na działce nr 266 w miejscowości Nowiny
Utw. 2012-06-13 08:54:03
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA nr 43077.01 na działce nr 56 w miejscowości Bogusławice
Utw. 2012-06-13 08:47:22
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w Nadleśnictwie Kalisz, Leśnictwo Orla Góra, obręb Ceków, oddział 356j w miejscowości Teodorów
Utw. 2012-02-22 14:25:55
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku soków i napojów chłodzących na bud. produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną zlokalizowanego na dz. nr 719 w m. Korzeniew
Utw. 2012-02-22 14:18:03
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji brykiet ze słomy na działce nr 318 w m. Mycielin
Utw. 2012-02-22 14:11:21
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w leśnictwie Kazala oddział 317c
Utw. 2012-02-22 13:44:41
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Mycielinie na działce nr 89/1 i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzeniew
Utw. 2012-02-22 13:41:54
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dzierzbinie Kolonii
Utw. 2012-02-22 13:37:26
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Utw. 2010-11-15 09:23:53, Mod. 2010-11-15 09:24:24
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony