Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
wtorek, 12. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Prawo lokalne » Uchwały Rady Gminy Mycielin » Uchwały 2010 nowa kadencja

Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: budżetu Gminy Mycielin na 2011 rok.
Utw. 2011-04-08 12:24:07, Mod. 2014-02-12 10:43:34
Uchwała Nr IV/23/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: budżetu Gminy Mycielin na 2011 rok.
Utw. 2011-01-12 14:17:34
Uchwała Nr IV/22/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mycielin na lata 2011-2020.
Utw. 2011-01-12 14:13:45
Uchwała Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla ustalenia i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy Mycielin
Utw. 2011-01-12 13:37:33
Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz jego poboru
Utw. 2011-01-12 13:29:12
Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Mycielin
Utw. 2011-01-12 13:07:47
Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok w szkołach na terenie gminy Mycielin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za ...
Utw. 2011-01-12 12:52:04
Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Mycielinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Utw. 2011-01-12 12:17:14
Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Mycielin na 2011 rok
Utw. 2011-01-12 11:44:33
Uchwała Nr IV/15/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mycielin na 2011 rok.
Utw. 2011-01-12 11:12:23
Uchwała Nr IV/14/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian budżetu i zmain w budżecie Gminy na 2010 rok
Utw. 2011-01-12 10:47:30
Uchwała Nr IV/13/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
Utw. 2011-01-12 10:45:23
Uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Utw. 2011-01-12 10:34:38
Uchwała Nr III/11/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kuszyn i oznaczonej numerem dzialki 130.
Utw. 2011-01-12 10:23:18
Uchwała Nr II/10/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 2 grudnia 2010 w sprawie zatwierdzenia zmiany ststutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Korzeniewie z filią w Dzierzbinie
Utw. 2011-01-12 10:13:28
Uchwała Nr II/9/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Mycielin w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"
Utw. 2011-01-12 09:34:44
Uchwała Nr II/8/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Rady Gminy za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego wykorzystywanego w podróży służbowej
Utw. 2011-01-12 09:28:13
Uchwała Nr II /7/2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Utw. 2011-01-12 09:25:24
Uchwała Nr II(6)2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Mycielin
Utw. 2011-01-11 14:57:23
Uchwała Nr I(5)2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych.
Utw. 2011-01-11 14:55:47
Uchwała Nr I(4)2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałej Rady Gminy Mycielin, ustalenia jej przedmiotu działania oraz powołania składu osobowego.
Utw. 2011-01-11 14:52:27
Uchwała Nr I(3)2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji rewizyjnej
Utw. 2011-01-11 14:50:31
Uchwała Nr I(2)2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mycielin
Utw. 2011-01-11 14:49:02
Uchwała Nr I(1)2010 Rady Gminy Mycielin z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mycielin
Utw. 2011-01-11 14:43:46
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony