Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
czwartek, 21. listopada 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Zamówienia Publiczne » PRZETARGI » Przetargi 2012

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin"
Utw. 2012-12-19 12:11:39
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: Dostawa ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-12-03 12:53:16, Mod. 2012-12-03 12:54:19
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego
Utw. 2012-11-29 13:57:01
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach projektu systemowego ...
Utw. 2012-11-14 09:18:40, Mod. 2012-11-14 09:22:38
Zawiadomienie o wyborze oferty - "Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego ..."
Utw. 2012-10-18 15:08:02
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Szkoła!- Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin.
Utw. 2012-10-04 09:56:38, Mod. 2012-10-04 09:58:19
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego Szkoła!- Jestem na tak - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Mycielin
Utw. 2012-10-01 15:23:04, Mod. 2012-10-01 15:24:12
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Korzeniew Mycielin i Korzeniew Przyranie"
Utw. 2012-10-01 14:58:41
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Przygotowanie i dostawę ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie gminy Mycielin"
Utw. 2012-09-17 13:21:44
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4585 P na odcinku Korzeniew-Mycielin i Korzeniew-Przyranie”
Utw. 2012-09-14 13:29:47, Mod. 2012-09-14 13:32:00
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dostawę opału do Urzędu Gminy Mycielin i budynków administrowanych przez Urząd w sezonie grzewczym 2012/2013"
Utw. 2012-09-10 13:37:42
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4585P na odcinku Korzeniew Mycielin i Korzeniew Przyranie
Utw. 2012-09-06 11:31:51, Mod. 2012-09-06 12:17:09
Przygotowanie i dostawa ciepłych obiadów dwudaniowych do szkół na terenie Gminy Mycielin
Utw. 2012-09-03 11:59:35, Mod. 2012-09-03 12:09:01
Dostawa opału do Urzędu Gminy Mycielin i budynków administrowanych przez Urząd w sezonie grzewczym 2012/2013
Utw. 2012-08-29 12:30:08, Mod. 2012-09-03 11:47:42
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Budowę boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie"
Utw. 2012-08-28 10:03:10
Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie
Utw. 2012-08-23 13:34:10
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Korzeniewie"
Utw. 2012-08-13 10:55:42
Zawiadomienie o wyborze oferty na "Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Mycielin i Gimnazjum w Korzeniewie w roku szkolnym 2012/2013..."
Utw. 2012-08-13 10:45:52
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Budowa boiska sportowego z obiektami towarzyszącymi w Korzeniewie
Utw. 2012-08-07 11:54:55
Ogłoszenie o zamówieniu: Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Mycielin i Gimnazjum w Korzeniewie w roku szkolnym 2012/2013
Utw. 2012-08-02 13:40:12, Mod. 2012-08-06 07:55:46
Wyjaśnienie treści SIWZ do postepowania przetargowego pn. \"Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Korzeniewie\"
Utw. 2012-07-23 13:05:58, Mod. 2012-08-14 09:13:59
Rozbudowa i modernizacja strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Korzeniewie
Utw. 2012-07-13 12:02:34, Mod. 2012-07-13 12:28:15
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674531G
Utw. 2012-07-06 13:57:21
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę drogi gminnej nr 674528G
Utw. 2012-07-06 13:53:17
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę dróg nr 674528G i 674531G w miejscowości Korzeniew
Utw. 2012-06-27 09:39:51, Mod. 2012-06-27 09:40:19
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674531 G z nawierzchni tłuczniowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew
Utw. 2012-06-18 14:18:06
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674528 G z nawierzchni gruntowej na asfaltową w miejscowości Korzeniew
Utw. 2012-06-18 12:56:53, Mod. 2012-07-06 13:32:16
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674539G w miejscowości Mycielin-Teodorów
Utw. 2012-06-06 13:21:14
Zawiadomienie o wyborze oferty na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 674529G w miejscowości Korzeniew-Słuszków
Utw. 2012-06-06 13:13:19, Mod. 2012-06-06 13:16:25
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. udzielenia i obsługi kredytu
Utw. 2012-05-28 14:47:18
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674539 G: Mycielin - Teodorów
Utw. 2012-05-21 12:43:39
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674529G w miejscowości Korzeniew - Słuszków
Utw. 2012-05-21 11:49:03, Mod. 2012-05-21 12:41:37
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu na realizację przedsięwzięcia „Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w m. Dzierzbin i Dzierzbin
Utw. 2012-05-17 09:49:39, Mod. 2012-05-18 09:44:05
Ogłoszenie o zamówieniu: Udzielenie i obsługa kredytu w wysokości 272 662,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia
Utw. 2012-05-11 11:29:39, Mod. 2012-05-14 13:07:43
Zawiadomienie o wyborze oferty dot. "Budowy oświetlenie ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia"
Utw. 2012-04-04 14:07:30
Wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia".
Utw. 2012-03-14 10:39:54
Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia
Utw. 2012-03-13 12:26:33, Mod. 2012-03-13 13:01:33
Budowa oświetlenia ulicznego hybrydowego w miejscowości Dzierzbin i Dzierzbin Kolonia
Utw. 2012-03-05 11:51:13, Mod. 2012-03-09 10:16:10
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony