Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
wtorek, 25. września 2018 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 RADA GMINY MYCIELIN :: Zawiadomienia o sesji
V Sesja Rady Gminy Mycielin


Mycielin, dnia 23. 03. 2015 r.

Obrady V Sesji Rady Gminy Mycielin odbędą się 30 marca 2015 roku (tj. poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali posiadzeń Urzędu Gminy Mycielin z następującym porządkiem obrad :

 
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia .
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mycielin w 2015 roku.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mycielin na rok 2015.
 6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykorzystania środków finansowych w 2014 roku.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 8. Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Mycielin.
 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,funkcyjnego,mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mycielin.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok w szkołach na terenie Gminy Mycielin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to jest przyznawane.
 12. Informacja dotycząca jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli za 2014 rok.
 13. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wyrażania zgody na zawarcie przez Gminę Mycielin porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.
 14. Interpelacje.
 15. Zakończenie posiedzenia.


Zawiadomienia o sesji


« powrót

Informację wytworzył: Jolanta Kołodziejczyk - 2014-03-26 08:28:24
Zatwierdził do publikacji: Jerzy Matuszewski - 2014-03-26 08:28:24
Utworzony: 2014-03-26 08:28:24 przez Rafał Szelągowski (administrator)
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-03-27 13:04:13 przez Rafał Szelągowski (administrator)
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony