Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
środa, 11. grudnia 2019 r.
Wyszukiwarka:
Strona główna BIP
Informacje
Klauzula informacyjna RODO
Ogłoszenia, kurendy, informacje
Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.
Petycje
Gmina Mycielin
Kontakt
Nabór na stanowisko
Nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i do wydzierżawienia
Plany, Programy, Regulaminy
Praca dla absolwentów
Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii Kaliszu
Informacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu
Konsultacje społeczne
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Raport o stanie gminy
Urząd Gminy
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Urzędu
Kierownictwo Urzędu
Referaty i stanowiska
Kodeks Etyki
Rejestry, ewidencje i archiwa
rejestr danych osobowych
RADA GMINY MYCIELIN
Dane adresowe
Skład Rady Gminy Mycielin
Zawiadomienia o sesji
Protokoły Rady Gminy Mycielin
Komisje Rady Gminy Mycielin
Transmisje z obrad Rady Gminy
Interpelacje i zapytania
Wykaz głosowania Radnych Gminy Mycielin
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Karty usług publicznych
Prawo lokalne
Statut
Uchwały Rady Gminy Mycielin
Zarządzenia Wójta Gminy
FINANSE i BUDŻET
Budżet
Budżet 2019r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Sprawozdania z wykonania budżetu
Opinie RIO
Udzielone ulgi i umorzenia
Pomoc publiczna
Informacje o stanie mienia komunalnego
Sprawozdania finansowe
Kontrole
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   »
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW GMINY
Sołectwa Gminy Mycielin
Zamówienia Publiczne
PRZETARGI
Zapytania ofertowe
Zapytania ofertowe 2019r.
Ochrona Środowiska
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZDROWIE
Gospodarka odpadami
Informacje
Harmonogramy wywozu
Rejestr działalności regulowanej
Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
AZBEST
Baza Ocen Oddziaływania na środowisko
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Dokumenty do pobrania   »
Organizacje Pożytku Publicznego
Konkursy, ogłoszenia, rozstrzygnięcia
Oświadczenia majątkowe   »
Wybory
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019r.
INFORMACJE
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe 2015r.
Wybory Prezydenta RP 2015r.
Wybory samorządowe 2014r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory prezydenckie 2010
Wybory samorządowe 2010
Wybory ławników sądowych   »
Wybory do Izb Rolniczych
Wybory Parlamentarne 2011
Wybory Parlamentarne 2015
Instytucje kultury
Rejestr Instytucji Kultury
Księgi Rejestrowe Instytucji Kultury
Pozostałe
Wielkopolska Karta Rodziny
Instrukcja Obsługi
Informacje nieudostępnione w BIP
Redakcja
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mapa serwisu
Dzienniki Ustaw
Monitory Polski
Rejestr zmian
Statystyki odwiedzin
Administracja
Portal Gminy Mycielin
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Polityka cookies
Archiwalny BIP (2010 > )
 Informacje » Ogłoszenia, kurendy, informacje » Ogłoszenia, kurendy, informacje na 2019r.

Kurenda dot. wypłaty stypendium socjalnego dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i policealnych
Utw. 2019-12-03 10:12:20
Kurenda- dot.upływu terminu płatności IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego.
Utw. 2019-11-12 09:48:51
Kurenda - dot. sprzedaży w trybie przetargu publicznego ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości rolnej nr 951 o pow. 0,4600 ha położonej w Korzeniewie
Utw. 2019-10-15 13:12:12
ARiMR - Zasada wzajemnej zgodności
Utw. 2019-10-02 15:18:30, Mod. 2019-10-02 15:20:36
Kurenda- dot. zgłaszania orientacyjnej wagi folii po sianokiszonce z przeznaczeniem na utylizację.
Utw. 2019-09-27 13:14:02, Mod. 2019-09-27 14:43:26
Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych
Utw. 2019-09-23 14:22:32, Mod. 2019-09-24 09:11:23
Kurenda - dot. składania wniosków na stypendium szkolne
Utw. 2019-09-03 14:11:45
Wójt Gminy Mycielin podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w trybie przetargu publicznego ustnego nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość rolną nr 951 o powierzchni 0,4600 ha, położoną w miejscowości Korzeniew
Utw. 2019-09-02 16:19:33
Zawiadomienie dot. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/8 w miejscowości Zbiersk Kolonia, Gmina Stawiszyn
Utw. 2019-09-02 12:18:53
Kurenda - dot. zbiórka odpadów wielkogabarytowych i poremontowych
Utw. 2019-08-27 14:43:51, Mod. 2019-08-27 14:55:13
Mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych - 30 sierpnia 2019r.
Utw. 2019-08-01 11:46:51
Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 sierpnia 2019r.
Utw. 2019-07-02 14:02:35, Mod. 2019-07-02 14:03:19
Wnioski o szacowanie szkód - susza
Utw. 2019-06-28 14:02:26, Mod. 2019-06-28 14:03:19
Zmiana czasu pracy Urządu Gminy Mycielin, Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie z/s w Korzeniewie
Utw. 2019-06-25 10:02:15
Kurenda dot. ograniczenia zużycia wody
Utw. 2019-06-13 09:43:53, Mod. 2019-06-13 09:44:18
Kurenda - dot. wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Korzeniew 119
Utw. 2019-05-10 11:40:21
Lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych
Utw. 2019-05-09 10:50:51, Mod. 2019-05-09 10:52:04
Informacja dot. skłądania zgłoszeń do ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
Utw. 2019-04-05 08:44:47, Mod. 2019-04-05 08:45:59
Wójt Gminy Mycielin informuje, że w dniu 27 kwietnia 2019r. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Utw. 2019-03-13 08:11:07, Mod. 2019-03-13 08:13:13
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - czterech stawów rybnych do hodowli ryb typu karpiowego o produkcji mniejszej niż 1,4 t. z 1 ha powierzchni (...)
Utw. 2019-02-28 12:24:44
Kurenda - przetarg na najem lokalu użytkowego w miejscowości Kościelec dz. nr 221
Utw. 2019-02-19 09:31:14
Kurenda - Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego na terenie całej Wielkopolski
Utw. 2019-02-15 15:17:27, Mod. 2019-02-15 15:18:32
Ustalenie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020
Utw. 2019-01-28 10:16:09, Mod. 2019-01-28 10:17:48
Zmiana godzin urzędowania Urzędu Gminy Mycielin
Utw. 2019-01-18 11:10:49
Kurenda w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Utw. 2019-01-16 12:20:19, Mod. 2019-01-16 12:25:01
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje o możliwości przeprowadzenia szkolenia dla rolników powiatu kaliskiego w zakresie uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny
Utw. 2019-01-16 08:20:02
Komunikat dotyczący ustalonych podatków na 2019r.
Utw. 2019-01-08 14:33:56, Mod. 2019-01-16 11:42:48
 Biuletyn Informacji Publicznej e-BIP 1.4 góra strony